Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - viši stručni referent od 19. lipnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o razgovoru
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
Odluka o radu suda

 


URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 2 Su-142/2020-
U Zlataru, 18. svibnja 2020.

Na temelju odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i odredbe čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19) te preporuke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za rad sudova u vezi bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-01/1-20-09 od 14. svibnja 2020., predsjednik Općinskog suda u Zlataru Vinko Vladić donosi slijedeću


                                                                          O D L U K U

 

I. Stavlja se izvan snage Odluka broj 2 Su-142/2020-59 od 29. travnja 2020. te Općinski sud u Zlataru, u sjedištu suda i u Stalnim službama u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini i Zaboku nastavlja s održavanjem ročišta u svim vrstama predmeta.

II. Sudske pisarnice u sjedištu suda, posebne sudske pisarnice u Stalnim službama u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini i Zaboku te zemljišnoknjižni odjeli suda od 19. svibnja 2020. započinju s uobičajenim radom sa strankama u uredovno vrijeme, odnosno svakim radnim danom od 8,00 do 11,00 i 11,30 do 13,00 sati.

III. Ulazak u pisarnice i zemljišnoknjižne odjele iz toč. II. izreke dozvolit će se na način da u pisarnicama, odnosno zemljišnoknjižnim odjelima može biti po jedna osoba te tek po izlasku te osobe može ući iduća.

IV. Stranke, punomoćnici i zakonski zastupnici stranaka kao i svi drugi sudionici u postupku (svjedoci, vještaci i sl.) dužni su se u cijelosti pridržavati preventivnih mjera za sprečavanje širenja zaraze uzrokovane korona virusom (COVID 19) utvrđenih Odlukom br. 2 Su-142/2020-63 od 30. travnja 2020., odnosno dužni su prilikom ulaska u zgradu dezinficirati ruke te koristiti zaštitne maske, jer im se u protivnom neće dopustiti ulazak u zgradu suda te se cijelo vrijeme boravka u zgradi strogo pridržavati mjera propisanog prostornog odmaka od najmanje 2 (dva) metra.
V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se od 19. svibnja 2020. do daljnje drugačije odluke.


                                                                                                              PREDSJEDNIK SUDA 
                                                                                                                     Vinko Vladić

Odluka - preventivne mjere za sprečavanje širenja zaraze uzrokovane korona virusom (COVID 19)

 URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 2 Su-142/2020-63
U Zlataru, 30. travnja 2020.

Na temelju odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i odredbe čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19), u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. (Narodne novine, broj 32/200) i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 24. travnja 2020., predsjednik Općinskog suda u Zlataru Vinko Vladić donosi slijedeću


                                                                        O D L U K U

 

I. Ovom odlukom utvrđuju se preventivne mjere za sprečavanje širenja zaraze uzrokovane korona virusom (COVID 19) koje se odnose na ulazak i boravak te kretanje stranaka i drugih sudionika u zgradi Općinskog suda u Zlataru, u sjedištu suda i u Stalnim službama u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini i Zaboku te Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu u Pregradi.

II. Svi sudionici sudskih postupaka te drugih službenih radnji u sudskim zgradama dužni su prilikom ulaska u zgradu dezinficirati ruke te koristiti zaštitne maske, jer im se u protivnom neće dopustiti ulazak u zgradu suda.

III. Osobe koje ulaze u zgradu suda dužne su cijelo vrijeme boravka u zgradi strogo pridržavati se mjera propisanog prostornog distanciranja od najmanje 2 (dva) metra.

IV. Ulazak i boravak u zgradi suda dozvoliti će se stranci samo koliko je n u ž n o radi pružanja tražene usluge, a ulazak u zgradu radi pristupa na r o č i š t a dozvoliti će se samo osobi na koju glasi poziv i u vrijeme koje je n u ž n o za evidentiranje stranke i pravovremeni dolazak pred sudnicu.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 4. svibnja 2020. do opoziva.


                                                                                                        PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                  Vinko Vladić

 

 

Privitak.

 

     Odluka - preventivne mjere za sprečavanje širenja zaraze uzrokovane korona virusom (COVID 19)      (.pdf)

Odluka predsjednika suda o radu suda od 29.travnja 2020

 URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 2 Su-142/2020-59
U Zlataru, 29. travnja 2020.

Na temelju odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i odredbe čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19), preporuka za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i Su-IV-125/2020 od 15. travnja 2020., predsjednik Općinskog suda u Zlataru Vinko Vladić donosi slijedeću


                                                                        O D L U K U

 

I. Općinski sud u Zlataru, u sjedištu suda i u Stalnim službama u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini i Zaboku nastavlja s održavanjem ročišta od 4. svibnja 2020. u predmetima koji su po zakonu hitni, starim predmetima, predmetima u kojima su određeni rokovi suđenja u razumnom roku, kaznenim i prekršajnim predmetima koji su zakonski hitni i u kojima nastupa zastara kaznenog (prekršajnog) progona, predmetima koji su pred okončanjem, a zatim i u ostalim predmetima koje je moguće provesti uz poštivanje epidemioloških mjera, s time da je uz pridržavanje epidemioloških mjera moguće i održavanje očevida na licu mjesta.

II. Ročišta će se održavati u raspravnim dvoranama koje udovoljavaju uvjetima o nužno potrebnoj socijalnoj distanci sudionika postupka i uz sve propisane mjere preventivne zaštite te su svi sudionici sudskih postupaka dužni prilikom ulaska u zgradu suda dezinficirati ruke te koristiti zaštitne maske jer im se u protivnom neće dopustiti ulazak u zgradu suda.

III. Sudske pisarnice ne primaju stranke, a svi podnesci se do daljnjeg imaju dostavljati putem pošte ili e- komunikacijom, a u zemljišnoknjižnim predmetima putem e- prijedloga ili poštom te se neće moći neposredno predavati u pisarnicama suda u sjedištu niti u stalnim službama.

IV. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

V. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. Uvjerenja o nekažnjavanju); o nevođenju prekršajnog postupka i Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille„) stranke će odlagati u kutije koje se nalaze na porti sjedišta suda u Zlataru, Trg Slobode 14 A te na jednak način u stalnim službama s obveznim navođenjem kontakta stranke na zahtjevu (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda kontaktirati naknadno stranke radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.

VI. Zahtjevi (s naznačenim kontaktima - broj telefona ili e-mail adresa) za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka će se zaprimati putem pošte ili e-mailom te se stranke upućuju koristiti aplikacije e-građani.

VII. Odvjetnici se upućuju sve podneske dostavljati isključivo putem e–komunikacije ili poštom te se u naznačenom razdoblju obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.

VIII. Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima će se obavljati e-mailom, poštom i telefonski.

IX. Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave ili sjednice.

X. Dežurstva Prekršajnog odjela odvijati će se prema redovitom rasporedu.

XI. Ova odluka stupa na snagu 29. travnja 2020. i primjenjuje se sve do opoziva dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka koje pristupaju sudu.

XII. Ovom odlukom u cijelosti se stavlja van snage Odluka broj: 2 Su-142/2020-4 od 16. ožujka 2020. i Odluka broj: 2 Su-142/2020 od 31. ožujka 2020.


                                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                 Vinko Vladić

 

 

     Privitak.

 

     Odluka predsjednika suda o radu suda od 29.travnja 2020.     (.pdf) 

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka od 15. listopada 2019.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni potupak
19.6.2017.

Od danas, 19.6.2017. dobivanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, građani će moći zatražiti putem sustava e-Građani.

Detaljnije na https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-uvjerenja-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak-kroz-sustav-e-gradjani/16432 

Ukoliko  to ipak želite obaviti na sudu, novi obrazac je

Obrazac br. 9 - Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak     (.pdf)
Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 67/18) s danom 31. prosinca 2018. Prekršajni sud u Zlataru zajedno sa Stalnom službom u Donjoj Stubici, Stalnom službom u Klanjcu, Stalnom službom u Zaboku i Stalnom službom u Zaboku prestaje djelovati.

Od 1. siječnja 2019. poslove koje je obavljao Prekršajni sud u Zlataru zajedno sa stalnim službama, obavljati će Općinski sud u Zlataru u sklopu Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zlataru.

Odlukom ministra pravosuđa KLASA: 710-01/18-01/275, URBROJ: 514-04-01-03-18-27 od 6. studenog 2018. osnovane su stalne službe Općinskog suda u Zlataru:

     1. Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3 i Trg Matije Gupca 31,

     2. Stalna služba u Klanjcu, Trg mira 1,

     3. Stalna služba u Krapini, Trg dr. Mirka Dražena Grmeka 1 i 2,

     4. Stalna služba u Zaboku, Trg Matije Gupca 22.