Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudski odjeli
Građanski
Kazneni
Prekršajni
Stalne službe
Stalna služba u Donjoj Stubici
Stalna služba u Klanjcu
Stalna služba u Krapini
Stalna služba u Zaboku
Godišnji raspored poslova
Linkovi
Natječaji i oglasi
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 31. siječnja 2020.
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Obavijest o obustavi provedbe postupka prijma u državnu službu
JAVNI NATJEČAJ - 1. administrativni ref. - sudski zapisničar - 2. sudski ref. (zemljišnoknjižni)
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sudski zapisničar
- Lista kandidata - sudski zapisničar
- Rješenje o izboru kandidata – administrativni referent –sudski zapisničar
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja - sud. ref. (zemljišnoknjižni)
- Lista kandidata - sudski referent (zemljišnoknjižni)
- Rješenje o prijmu – sudski referent (zemljišnoknjižni)
OGLAS - sudski referent - zemljišnoknjižni
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu u državnu službu - sudski referent (zemljišnoknjižni)
JAVNI NATJEČAJ - administrativni referent - sudski zapisničar od 19.08.2019
- Obavijest uz javni natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o izboru kandidata
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 19. kolovoza 2019. - Stalna služba u Klanjcu
- Obavijest uz oglas
- Obavijest o testiranju
- Rješenje o prijmu - administrativni referent - sudski zapisničar
JAVNI NATJEČAJ - sudski savjetnik od 10. srpanja 2019.
- Obavijest uz natječaj
- Obavijest kandidatima o danu i načinu provedbe postupka testiranja
- Lista kandidata
- Rješenje o prijmu
OGLAS - administrativni referent - sudski zapisničar od 06.05.2019
Obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja – adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Rješenje o prijmu u državnu službu - administrativni referent - sudski zapisničar
ARHIVA OGLASA
Javna nabava
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Planovi nabave
Financijski planovi
Obavijest o sprečavanju sukoba_interesa_u_području javne nabave
Profil naručitelja
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
Naknade žrtvama kaznenih djela
Uvjerenja o kaznenom postupku
Uputa strankama
Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni
E-oglasna ploča
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRISTUP INFORMACIJAMA
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Službenik za informiranje - odluka
Izvješće o provedbi ZPPI za 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Smjernice o pristupu informacijama u postupcima zapošljavanja
Izvješće o provedbi ZPPI za 2016
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Mirenje
Odluka o povjerljivom savjetniku
Uredba o javnim ispravama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Plaćanje sudskih pristojbi
Naputak za upis u zemljišne knjige
Obavijest radi dopune zemljišne knjige
ZK odjel Stalne službe u Donjoj Stubici
ZK odjel Stalne službe u Klanjcu
ZK odjel Stalne službe u Krapini
ZK odjel Stalne službe u Zaboku
Posebni ZK odjel u Pregradi
Plaćanje sudske pristojbe
Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - procedure
Odluka predsjednika suda zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19)

 

 

URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 2 Su-142/2020-4
U Zlataru, 16. ožujka 2020.

Na temelju odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i odredbe čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19), preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. te preporuke Ministra pravosuđa, KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., predsjednik Općinskog suda u Zlataru Vinko Vladić donosi slijedeću

                                                                         O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19) Općinski sud u Zlataru, u sjedištu suda i u Stalnim službama u Donjoj Stubici, Klanjcu, Krapini i Zaboku neće primati stranke od 16. ožujka do 1. travnja 2020. osim u izuzetnim slučajevima koji će se svaki za sebe posebno procijeniti.
II. Pozivaju se suci i sudski savjetnici u svakom pojedinom predmetu procijeniti jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje zakazanog ročišta u smislu procjene ispunjavanja higijenskih i drugih uputa HZJZ te da u slučaju odgode, o tome odmah obavijeste stranke, punomoćnike, zakonske zastupnike odnosno sve pozvane osobe: e-mailom, poštom ili telefonom.
III. Dežurstva na Prekršajnom odjelu odvijat će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka HZJZ.
IV. Svi podnesci imaju se dostavljati isključivo putem pošte ili e- mailom objavljenim na web stranicama suda ili preko sustava e-komunikacije te se neće moći neposredno predavati u pisarnicama suda u sjedištu niti u stalnim službama.
V. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).
VI. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. Uvjerenja o nekažnjavanju); o nevođenju prekršajnog postupka i Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu („Apostille„) stranke će odlagati u kutije koje se nalaze na porti sjedišta suda u Zlataru, Trg Slobode 14 A te na jednak način u stalnim službama s obveznim navođenjem kontakta stranke na zahtjevu (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda kontaktirati naknadno stranke radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.
VII. Zahtjevi (s naznačenim kontaktima - broj telefona ili e-mail adresa) za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka će se zaprimati putem pošte ili e-mailom te se stranke upućuju koristiti aplikacije e-građani.
VIII. Odvjetnici se upućuju sve podneske dostavljati isključivo putem e–komunikacije ili poštom te se u naznačenom razdoblju obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.
IX. Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima će se obavljati e-mailom, poštom i telefonski.
X. Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave ili sjednice, koje nisu odgođene.
XI. Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjena iste produljiti u slučaju daljnje potrebe za zaštitu zdravlja zaposlenika.
XII. Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda, stalnih službi, zemljišnoknjižnih odjela te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.
X. Sve izmjene Odluke biti će objavljene na web stranici suda.                                                                                                            PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                     Vinko Vladić

 

 


Prilog.

Odluka predsjednika suda zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19)     (.pdf)

 

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka od 15. listopada 2019.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni potupak
19.6.2017.

Od danas, 19.6.2017. dobivanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, građani će moći zatražiti putem sustava e-Građani.

Detaljnije na https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-uvjerenja-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak-kroz-sustav-e-gradjani/16432 

Ukoliko  to ipak želite obaviti na sudu, novi obrazac je

Obrazac br. 9 - Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak     (.pdf)
Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (NN 67/18) s danom 31. prosinca 2018. Prekršajni sud u Zlataru zajedno sa Stalnom službom u Donjoj Stubici, Stalnom službom u Klanjcu, Stalnom službom u Zaboku i Stalnom službom u Zaboku prestaje djelovati.

Od 1. siječnja 2019. poslove koje je obavljao Prekršajni sud u Zlataru zajedno sa stalnim službama, obavljati će Općinski sud u Zlataru u sklopu Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zlataru.

Odlukom ministra pravosuđa KLASA: 710-01/18-01/275, URBROJ: 514-04-01-03-18-27 od 6. studenog 2018. osnovane su stalne službe Općinskog suda u Zlataru:

     1. Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3 i Trg Matije Gupca 31,

     2. Stalna služba u Klanjcu, Trg mira 1,

     3. Stalna služba u Krapini, Trg dr. Mirka Dražena Grmeka 1 i 2,

     4. Stalna služba u Zaboku, Trg Matije Gupca 22.