Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Javna Nabava
Financijsko izvješće
Kontakt
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Izvanparnični i ovršni odjel
Izvanparnična i ovršna pisarnica
Kazneni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba Z
Uknjžba Zs
Uknjžba brisanje Z
Uknjižba brisanje Zs
Zabilježba Z
Zabilježba Zs
ZK izvadak
Napomena
Pristojbe
Uvjerenja o kaznenom postupku
UVJERENJE FIZICKA OSOBA
UVJERENJE PRAVNA OSOBA
Ured predsjednika suda
ROČIŠNIK
SUDSKA PRAKSA
Preglednik sudske prakse 2010
Natječaj - oglas
Administrativni referent-sudski zapisničar
Viši sudski referent - zemljišnoknjižni
Opis poslova i podaci o plaći
Vrijeme testiranja za višeg ZK referenta
Sudski savjetnik i zk referent
Etički kodeks državnih službenika
Natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme
Obustave i poništenja
Državni stručni ispit
Izvod iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima
Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika
Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na djelatnost Ministarstva p
Program općeg dijela stručnog ispita službenika
Prijava za polaganje državnog stručnog ispita službenika
Linkovi
Zakoni
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o sigurnosnim provjerama
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Odjel za podršku svjedocima i žrtvama
Odjel za naknade u kaznenim postupcima
E-oglasna
Ostvarivanje prava na informacije
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac za pristup informacijama
Godišnji raspored poslova
Kontakt

Općinski sud u Zadru
Borelli 9, 23000 Zadar

Predsjednica suda: Ana Mišlov
Mail adresa: ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr
Ured predsjednice suda tel: 023/309-940
fax: 023/213-196

Centrala tel: 023/309-940

Glasnogovornik suda - viši sudski savjetnik Denis Klarendić

Zamjenica glasnogovornika suda - sudska savjetnica Katarina Zdunić

Stalna Služba u Benkovcu ,Ivana Meštrovića 7 
Telefon: 023/684-900

Stalna Služba u Pagu, Mandrač 3
Telefon: 023/600-883; fax: 023/600-888

Stalna služba u Biogradu
Trg Kralja Tomislava 2a, 23210 Biograd na Moru
Telefon: 023/383-400; fax: 023/383-420


Radno vrijeme Suda i Stalnih službi je od 08,00 do 16,00 sati.
Predsjednica prima stranke svaku srijedu od 9,00 do 11,30 sati


Zemljišnoknjižni odjel
Prijam stranaka od 8,30 do 11,15 sati
Prijam odvjetnika kao stranke od 8,30 do 11,15 i
ponedjeljkom od 12,00 do 13,00 sati
Prijamna pisarnica
Prijam stranaka od 8,30 do 11,15 sati
Prijam odvjetnika kao stranke od 8,30 do 11,15, utorkom i četvrtkom
od 12,30 do 13,30

Prijam stranaka u ostalim pisarnicama
(kaznena, parnična, izvanparnična i ostavinska, ovršna)
od 08,30 do 11,30 sati