Glavni izbornik
Radno vrijeme
Javna Nabava
Financijsko izvješće
Naslovnica
Kontakt
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Izvanparnični i ovršni odjel
Izvanparnična i ovršna pisarnica
Kazneni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba Z
Uknjžba Zs
Uknjžba brisanje Z
Uknjižba brisanje Zs
Zabilježba Z
Zabilježba Zs
ZK izvadak
Napomena
Pristojbe
Uvjerenja o kaznenom postupku
UVJERENJE FIZICKA OSOBA
UVJERENJE PRAVNA OSOBA
Ured predsjednika suda
ROČIŠNIK
SUDSKA PRAKSA
Preglednik sudske prakse 2010
Natječaj - oglas
Administrativni referent-sudski zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Vrijeme testiranja
Sudski savjetnik i zk referent
Viši referent
Etički kodeks državnih službenika
Natječaj za radna mjesta na neodređeno vrijeme
Državni stručni ispit
Izvod iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima
Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika
Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na djelatnost Ministarstva p
Program općeg dijela stručnog ispita službenika
Prijava za polaganje državnog stručnog ispita službenika
Linkovi
Zakoni
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o sigurnosnim provjerama
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Odjel za podršku svjedocima i žrtvama
Odjel za naknade u kaznenim postupcima
Bilten sudske prakse
E-oglasna
Ostvarivanje prava na informacije
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac za pristup informacijama
Kontakt

Općinski sud u Zadru

Borelli 9, 23000 Zadar

OIB: 78866932443

 

CENTRALA                                                                         tel: 023/309-940

 

Ured predsjednice suda                                                  tel: 023/309-940

                                                                                              fax: 023/213-196


Odsjek financijsko-materijalnog                                      tel: 023/309-945 ili 946  

poslovanja

 

Prijamna pisarnica                                                           tel: 023/309-947

Parnična pisarnica                                                           tel: 023/309-960 ili 961

Izvanparnična i ostavinska pisarnica                            tel: 023/292-196

                                                                                              fax: 023/292-197

Ovršna pisarnica                                                               tel: 023/309-956
Zemljišnoknjižna pisarnica                                               tel:023/309-953

Kaznena pisarnica                                                tel 023/309-959                                                                                              

 

STALNA SLUŽBA U BENKOVCU (privremeno smješteni u Obrovcu, Stjepana Radića 4)

Telefon: 023/689-227; fax: 023/689-228

 

STALNA SLUŽBA U PAGU, Mandrač 3

Telefon: 023/600-883; fax: 023/600-888