Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Odluka o ljetnom radnom vremenu
Javna Nabava
Profil Naručitelja
Pravilnik o provedni postupaka jednostavne nabave 2017
Financijsko izvješće
Javni Oglas
Kontakt
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Izvanparnični i ovršni odjel
Izvanparnična i ovršna pisarnica
Kazneni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba Z
Uknjžba brisanje Z
Zabilježba Z
ZK izvadak
Napomena
Pristojbe
Obrasci
Uvjerenja o kaznenom postupku
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
Ured predsjednika suda
ROČIŠNIK
Rješenja o prijamu u državnu službu
Rješenja na određeno vrijeme
NATJEČAJ - OGLAS
Sudski savjetnik
Opis poslova i podaci o plaći
Sadržaj i način testiranja za sudskog savjetnika
Vrijeme održavanja intervjua za sudskog savjetnika
Oglas za radno mjesto adm.ref.sud.zapisničar
Vrijeme testiranja
Sadržaj i način testiranja
Opis poslova i podaci o plaći
Vrijeme testiranja
Adm.ref.-sud.zapisničar na neodređeno vrijeme
Zemljišnoknjižni referent
Opis poslova i podaci o plaći
Sadržaj i način testiranja za zk referenta
Obustave i poništenja
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje
Administrativni referent - arhivar
Opis poslova i podaci o plaći
Razgovor sa kandidatima (intervju)
Administrativni referent
Opis poslova i podaci o plaći
NAMJEŠTENICI (oglasi)
Vozač-dostavljač na određeno vrijeme
Čistačica na neodređeno vrijeme
Razgovor sa kandidatima (Intervju)
Odluka o prijamu čistačice
Odluka o prijamu vozača - dostavljača
Državni stručni ispit
Linkovi
Zakoni
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o sigurnosnim provjerama
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Odjel za podršku svjedocima i žrtvama
Odjel za naknade u kaznenim postupcima
E-oglasna
Ostvarivanje prava na informacije
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac za pristup informacijama
Katalog informacija
Pravilnik o zaštiti od požara
Godišnje Izvješće
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu osobnih podataka
Godišnji raspored poslova
Arhiva suda
Odluke
Korisne obavijesti
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Uplate
Zemljišnoknjižni odjel Obrovac preseljen u Stalnu službu u Benkovcu

Zbog organizacije rada na Općinskom sudu U Zadru u ljetnom periodu, zemljišnoknjižni odjel Obrovac preselit će se u Stalnu službu u Benkovcu, na adresi Ivana Meštovića 7. Rad sa strankama od 8,00 do 11,15 sati.

Vodić kroz mirenje

 

 

 

 

 
​Stupanjem na snagu Zakona o mirenju stvorene su formalne pretpostavke za primjenu mirenja u praksi rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj
.

Mirenje je specifičan oblik posredovanja u sporu između stranaka nad kojim one imaju potpunu kontrolu, a posebice nad njegovim rezultatom. Odatle i odgovornost stranaka za uspjeh, odnosno neuspjeh mirenja.

Dva su osnovna smjera kojim stranke mogu riješiti svoj spor.
Prvi smjer je građanski parnični postupak kao opća, redovna i osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih građanskih prava koju pruža državna pravosudna organizacija.
Drugi smjer je izabiranje mirenja kao načina rješavanja spora prije započinjanja sudskog postupka ili tijekom samog sudskog postupka.

Hoće li stranke u sporu izabrati jedan ili drugi smjer ovisi samo o njima, odnosno hoće li prepoznati činjenicu da je u postupku mirenja konačni način rješenja spora u njihovim rukama što jasno ukazuje na prednost mirenja u odnosu na druge vrste rješavanja sporova.

Cilj je mirenja, ne samo rješavanje međusobnog spora na obostrano zadovoljstvo, već ujedno osiguranje očuvanja dobrih odnosa stranaka u budućnosti posebice kada se radi o sporovima vezanim za obitelj, susjede, poslovne partnere, dugoročne ugovore i drugo.

Radi osnovnih informacija i kao pomoć u tim postupcima, Ministarstvo pravosuđa izradilo je Vodič kroz mirenje.

 

Zadar
 Dobrodošli na službene stranice Općinskog suda u Zadru, 

Borrelli 9, 23000 Zadar 


adresa: http://sudovi.pravosudje.hr/oszd 

e-mail adresa: