Glavni izbornik
Radno vrijeme
Javna Nabava
Financijsko izvješće
Naslovnica
Kontakt
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Izvanparnični i ovršni odjel
Izvanparnična i ovršna pisarnica
Kazneni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba Z
Uknjžba Zs
Uknjžba brisanje Z
Uknjižba brisanje Zs
Zabilježba Z
Zabilježba Zs
ZK izvadak
Napomena
Pristojbe
Parnična Ročišta 2012.
Kaznena Rasprave 2012.
Izv.Parni.Ročišta 2012
Ovršna Ročišta 2012
ROČIŠTA 2012 GOD
Uvjerenja o kaznenom postupku
UVJERENJE FIZICKA OSOBA
UVJERENJE PRAVNA OSOBA
Ured predsjednika suda
ROČIŠNIK
SUDSKA PRAKSA
Preglednik sudske prakse 2010
Natječaj - oglas
Administrativni referent-sudski zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći
Vrijeme testiranja
Sudski savjetnik
Zemljišnoknjižni referent
Etički kodeks državnih službenika
Oglas za radna mjesta na određeno vrijeme
Državni stručni ispit
Izvod iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima
Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika
Program općeg i posebnog dijela državnog stručnog ispita koji se odnosi na djelatnost Ministarstva p
Program općeg dijela stručnog ispita službenika
Prijava za polaganje državnog stručnog ispita službenika
Linkovi
Zakoni
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Zakon o sigurnosnim provjerama
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Zakon o područjima i sjedištima sudova
Odjel za podršku svjedocima i žrtvama
Odjel za naknade u kaznenim postupcima
Bilten sudske prakse
E-oglasna
Zadar
 Dobrodošli na službene stranice Općinskog suda u Zadru, 

Borrelli 9, 23000 Zadar 


adresa: http://sudovi.pravosudje.hr/oszd 

e-mail adresa:
 
 
 
IZBORI 2015!!! - POTVRDE I UPUTE

                                            
brojac poseta
Brojac Posjeta...