Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Javna Nabava
Preuzimanje javne nabave
Profil Naručitelja
Pravilnik o provedni postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora-EOJN
Financijsko izvješće
Procedura stvaranja ugovornih obveza OS
Javni Oglas
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Izvanparnični i ovršni odjel
Izvanparnična i ovršna pisarnica
Kazneni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Prekršajni odjel
Ured predsjednika suda
Kontakt
Godišnji raspored poslova
Kućni red
Odluke
Ostvarivanje prava na informacije
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac za pristup informacijama
Katalog informacija
Pravilnik o zaštiti od požara
Godišnje Izvješće 2018
Godišnje Izvješće 2019
Zemljišnoknjižne napomene
Uknjžba Z
Uknjižba brisanje Z
Zabilježba Z
ZK izvadak
Napomena
Pristojbe
Obrasci
Uvjerenja o kaznenom postupku
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
ROČIŠNIK
Rješenja o prijamu u državnu službu
Rješenja na određeno vrijeme
JAVNI NATJEČAJ
Sudski savjetnik, Zk ref., adm.ref.-sud.zap. i inf. referent
Sadržaj testiranja
Opis poslova i podaci o plaći
Vrijeme testiranja
NATJEČAJ - OGLAS
Sudski savjetnik
Opis poslova i podaci o plaći
Sadržaj i način testiranja za sudskog savjetnika
Vrijeme održavanja testiranja za sudskog savjetnika
Adm.ref.-sud.zapisničar na neodređeno vrijeme
Sadržaj i način testiranja za radno mjesto adm.ref.-sud. zapisničar
Opis poslova i podaci o plaći za administrativnog referenta - sudskog zapisničara
Vrijeme testiranja
Oglas za radno mjesto adm.ref.sud.zapisničar
Vrijeme testiranja
Vrijeme testiranja
Viši zemljišnoknjižni referent
Opis poslova i podaci o plaći
Sadržaj i način testiranja za ZK referenta
Vrijeme obavljanja razgovora (intervjua) za ZK referenta
Obustave i poništenja
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje
Administrativni referent - arhivar
Opis poslova i podaci o plaći
Razgovor sa kandidatima (intervju)
Sudski ovršitelj
Opis poslova i podaci o plaći
Sadržaj i način testiranja
NAMJEŠTENICI (oglasi)
Vozač-dostavljač
Čistačica na neodređeno vrijeme
Razgovor sa kandidatima (Intervju)
Odluka o prijamu čistačice
Odluka o prijamu vozača - dostavljača
Državni stručni ispit
Linkovi
Zakoni
Odjel za podršku svjedocima i žrtvama
Odjel za naknade u kaznenim postupcima
E-oglasna
Arhiva suda
Korisne obavijesti
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Uplate
Obavijest o ljetnom radnom vremenu

    

 Sukladno čl. 5. i 39. Sudskog poslovnika ('Narodne novine” broj 37/14, 49/14, 8/15,

 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18)  radno vrijeme

 Općinskog suda u Zadru i Stalnih službi u Biogradu, Benkovcu i Pagu je

 

                                   

                                    od 15. lipnja 2019. do 1. rujna 2019.

                                    počinje u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati.

 

 

 

za vrijeme radnog vremena dnevni odmor je od 11:30 do 12:00 sati.

 

 

 

 

                                                                 Predsjednica Općinskog suda u Zadru

                                                                                                                 

                                                                                                        Ana Mišlov

 

01.03.2019 Obavijest

Dana 01.03.2019. Prekršajni odjel suda u Pagu počinje rad na novoj lokaciji u zgradi adrese Trg Petra Krešimira IV, Knežev Dvor, 232500 PAG 
 

 

23.01.2019 Obavijest
Od 23. siječnja 2019. naplata preslika vršit će su u sobi broj 101/a, Općinski sud u Zadru, Borelli 9.
14.01.2019 Obavijest

Kazneni odjel Općinskog suda u Zadru će od 14. siječnja 2019. započeti sa radom na novoj adresi Ulica Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar (zgrada Trgovačkog suda).

Potvrde o ne vođenju kaznenog postupka izdavat će se na adresi Ulica Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar (zgrada Trgovačkog suda) u kaznenoj pisarnici, soba broj 31, svakim radnim danom od 8,30 do 11,15 sati.

01.01.2019 Obavijest

Poštovani,Temeljem Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine, broj 67/18), Prekršajni sud u Zadru prestaje sa radom 01. siječnja 2019. te postaje odjel Općinskog suda u Zadru.

Zemljišnoknjižni odjel Obrovac Obavijest

Zemljišnoknjižni odjel u Obrovcu prima stranke:
- srijedom od 08,00 do 11,30 sati, u Obrovcu, na adresi Stjepana Radića 4.
- ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 11,30 sati u Benkovcu, na adresi Ivana Meštrovića 7
Stranke se svakog radnog dana za sve informacije mogu obratiti na broj telefona 023/684-909.

Vodić kroz mirenje

 

 

 

 

 
​Stupanjem na snagu Zakona o mirenju stvorene su formalne pretpostavke za primjenu mirenja u praksi rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj
.

Mirenje je specifičan oblik posredovanja u sporu između stranaka nad kojim one imaju potpunu kontrolu, a posebice nad njegovim rezultatom. Odatle i odgovornost stranaka za uspjeh, odnosno neuspjeh mirenja.

Dva su osnovna smjera kojim stranke mogu riješiti svoj spor.
Prvi smjer je građanski parnični postupak kao opća, redovna i osnovna metoda zaštite ugroženih ili povrijeđenih građanskih prava koju pruža državna pravosudna organizacija.
Drugi smjer je izabiranje mirenja kao načina rješavanja spora prije započinjanja sudskog postupka ili tijekom samog sudskog postupka.

Hoće li stranke u sporu izabrati jedan ili drugi smjer ovisi samo o njima, odnosno hoće li prepoznati činjenicu da je u postupku mirenja konačni način rješenja spora u njihovim rukama što jasno ukazuje na prednost mirenja u odnosu na druge vrste rješavanja sporova.

Cilj je mirenja, ne samo rješavanje međusobnog spora na obostrano zadovoljstvo, već ujedno osiguranje očuvanja dobrih odnosa stranaka u budućnosti posebice kada se radi o sporovima vezanim za obitelj, susjede, poslovne partnere, dugoročne ugovore i drugo.

Radi osnovnih informacija i kao pomoć u tim postupcima, Ministarstvo pravosuđa izradilo je Vodič kroz mirenje.

 

Zadar
 Dobrodošli na službene stranice Općinskog suda u Zadru, 

Borrelli 9, 23000 Zadar 


adresa: http://sudovi.pravosudje.hr/oszd 

e-mail adresa: