Obavijest

     Dobrodošli na službenu web stranicu Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku.
Pretraživanjem stranice možete dobiti sve podatke o radu suda.

     Pokrenute su web stranice Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku u sklopu projekta ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.


     Od 18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet. Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr/ mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.