Naša lokacija
Način pružanja informacija strankama

Rad sa strankama - pružanje informacija

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u vrijeme utvrđeno rasporedom poslova (vidjeti više u rubrici KONTAKT INFO > Uredovno vrijeme za primanje stranaka).

Stranke se primaju u uredu predsjednika suda, sudskoj pisarnici, a po potrebi i u drugim ustrojstvenim jedinicama suda. Suci odnosno sudski savjetnici primaju, u pravilu, samo pozvane stranke i ne daju informacije telefonskim putem.

Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud te u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, primit će se i izvan vremena utvrđenog za primanje stranaka.

Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.

Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.

Stranke mogu same putem interneta obaviti uvid u podatke (usluga e-Predmet).

                                         http://e-predmet.pravosudje.hr/