Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Zahtjevnice
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
Vrijeme primanja stranaka

SJEDIŠTE SUDA

 

Ured predsjednika suda
Uredovno vrijeme:
Građani: četvrtak od 09:00 – 11:00 sati
Telefon: 042/401-831
Fax: 042/312-563
Napomena: pauza od 11.00 – 11.30 sati

 

Glasnogovornik suda 
Telefon: 042/401-839 

Sudska pisarnica
građanski predmeti
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-11,00 sati
Odvjetnici: 8,00-11,00 sati
Telefon: 042/401-851
Napomena: pauza od 11,00 – 11,30 sati

kazneni predmeti
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-11,00 sati
Odvjetnici: 8,00-11,00 sati
Telefon: 042/401-853
Napomena: pauza od 11,00-11,30 sati

izvanparnični i ostavinski predmeti
Uredovno vrijeme:
Odvjetnici: 8,00-11,00 sati
Građani: 8,00-11,00 sati
Telefon: 042/401-937
Napomena: pauza od 11,00-11,30 sati

ovršni predmeti
Uredovno vrijeme:
Odvjetnici: 8,00-11,00 sati
Građani: 8,00-11,00 sati
Telefon: 042/401-852
Napomena: pauza od 11,00-11,30 sati 

Z.K. odjel

Uredovno vrijeme:
Odvjetnici/geodeti/mjernici: 12,00-13,00 sati
Građani: 8,00-11,00 sati

Telefon:

 -za područje grada Varaždina: 042/401-848, 042/401-940

 -za okolicu: 042/ 401-847 
Napomena: pauza od 11,00-11,30 sati

 

Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-14,30 sati
Odvjetnici: 8,00-14,30 sati
Telefon: 042/401-844, 042/401-845
Napomena: pauza od 11,00-11,30 sati

 

Odjel za informatičku podršku

Uredovno vrijeme

Svi: 7:30 - 15:30 h

Telefon: 042/401-833
Napomena: pauza od 11,00-11,30 sati

 

Izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Uredovno vrijeme:
Građani: 9,00-14,30 sati
Odvjetnici: 9,00-14,30 sati
Telefon: 042/401-858
Napomena: pauza od 11,00-11,30 sati

Prijam podnesaka
Prijamna pisarnica – svakodnevno u razdoblju od 7,45 – 15,00 sati

 
Stranke se mogu obratiti uredu predsjednika predstavkama, prijedlozima, pritužbama i upitima u pisanom obliku. Podnesci trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu; biti razumljivi i sadržavati sve potrebne podatke (broj predmeta, naziv suda u kojem se predmet vodi, stranke u sporu). Potrebno je da su potpisani i sadrže adresu pošiljatelja.

Pravila ponašanja u sudskoj zgradi
zabranjeno je unošenje vatrenog i hladnog oružja