Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Zahtjevnice
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Dodatak postupku zaprimanja računa
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici

11.5.2017.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2017. GODINU.doc

 

01 POZIV TISKANICE - MATERIJAL TISKAN PO NARUDBŽI - ZA 2017. GODINU.doc

 

01 POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2017. GODINU.doc

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK - TINTE I TONERI.xls

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK - TISKANICE.xls

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK - UREDSKI MATERIJAL I POTREPŠTINE.xls 

  

29.5.2017.

 

Odluka o ponistenju postupka javne nabave.pdf

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA PREGLEDA I OCJENE PONUDA_ Tinte i toneri.pdf

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA PREGLEDA I OCJENE PONUDA_ Tiskanice.pdf

 

POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2017 GODINU - novi.pdf

 

PONUDBENI TROSKOVNIK - UREDSKI MATERIJAL I POTREPSTINE - novi.xls

 

8.3.2018.

 

Ponudbeni troskovnik - toneri 2018.xls

 

Ponudbeni troskovnik- tiskanice 2018.xls

 

Ponudbeni troskovnik-uredski materijal- grupa 1 2018.xls

 

Ponudbeni troskovnik-uredski materijal 2018.xls

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2018. GODINU.doc

 

01 POZIV TISKANICE ZA 2018. GODINU.doc

 

01 POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2018. GODINU.doc

 

 12.4.2018.

 

 04 OBAVIJEST O REZULTATIMA PREGLEDA I OCJENE PONUDA_ Uredski materijal i potrepstine - novo.docx

 

 odluka o ponistenju - tinte i toneri.pdf

 

 odluka o ponistenju postupka - tiskanice.pdf

  

 01 POZIV TISKANICE ZA 2018. GODINU - NOVI.doc

 

 Ponudbeni troskovnik- tiskanice.xls

 

28.6.2018.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2018. GODINU -novi.doc

 

Kopija Ponudbeni troskovnik - TONERI - izmjena 2.xls

 

29.6.2018. - ispravak dokumentacije od 28.6.2018.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2018. GODINU - novi - 2.doc

 

Kopija troskovnik - toneri - novi - 2.xls

 

28.2.2019.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2019. GODINU -novi

 

01 POZIV TISKANICE ZA 2019. GODINU

 

01 POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2019. GODINU

 

Ponudbeni troskovnik - uredski materijal - Grupa 2 2019

 

Ponudbeni troskovnik-uredski materijal- grupa 1 2019

 

Troskovnik - tiskanice 2019

 

TROSKOVNIK - TONERI NOVO 2019

 

Kopija UREDSKI MATERIJAL - IZMJENA TROSKOVNIKA 2019