Naša lokacija
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici

11.5.2017.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2017. GODINU.doc

 

01 POZIV TISKANICE - MATERIJAL TISKAN PO NARUDBŽI - ZA 2017. GODINU.doc

 

01 POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2017. GODINU.doc

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK - TINTE I TONERI.xls

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK - TISKANICE.xls

 

PONUDBENI TROŠKOVNIK - UREDSKI MATERIJAL I POTREPŠTINE.xls 

  

29.5.2017.

 

Odluka o ponistenju postupka javne nabave.pdf

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA PREGLEDA I OCJENE PONUDA_ Tinte i toneri.pdf

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA PREGLEDA I OCJENE PONUDA_ Tiskanice.pdf

 

POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2017 GODINU - novi.pdf

 

PONUDBENI TROSKOVNIK - UREDSKI MATERIJAL I POTREPSTINE - novi.xls

 

8.3.2018.

 

Ponudbeni troskovnik - toneri 2018.xls

 

Ponudbeni troskovnik- tiskanice 2018.xls

 

Ponudbeni troskovnik-uredski materijal- grupa 1 2018.xls

 

Ponudbeni troskovnik-uredski materijal 2018.xls

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2018. GODINU.doc

 

01 POZIV TISKANICE ZA 2018. GODINU.doc

 

01 POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2018. GODINU.doc

 

 12.4.2018.

 

 04 OBAVIJEST O REZULTATIMA PREGLEDA I OCJENE PONUDA_ Uredski materijal i potrepstine - novo.docx

 

 odluka o ponistenju - tinte i toneri.pdf

 

 odluka o ponistenju postupka - tiskanice.pdf

  

 01 POZIV TISKANICE ZA 2018. GODINU - NOVI.doc

 

 Ponudbeni troskovnik- tiskanice.xls

 

28.6.2018.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2018. GODINU -novi.doc

 

Kopija Ponudbeni troskovnik - TONERI - izmjena 2.xls

 

29.6.2018. - ispravak dokumentacije od 28.6.2018.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2018. GODINU - novi - 2.doc

 

Kopija troskovnik - toneri - novi - 2.xls

 

28.2.2019.

 

01 POZIV TINTE I TONERI ZA 2019. GODINU -novi

 

01 POZIV TISKANICE ZA 2019. GODINU

 

01 POZIV UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR ZA 2019. GODINU

 

Ponudbeni troskovnik - uredski materijal - Grupa 2 2019

 

Ponudbeni troskovnik-uredski materijal- grupa 1 2019

 

Troskovnik - tiskanice 2019

 

TROSKOVNIK - TONERI NOVO 2019

 

Kopija UREDSKI MATERIJAL - IZMJENA TROSKOVNIKA 2019