Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Zahtjevnice
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
INTERNI OPĆI AKTI

 

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije.pdf

 

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije.pdf

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.pdf

 

Pravo na pristup informacijama.pdf

 

Uredovno vrijeme za primanje stranaka.pdf

 

GODISNJI_RASPORED_POSLOVA_2016.doc

 

I_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

II_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

III_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

IV IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2016. GODINU.doc

 

V_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU_rujan.doc

 

GODISNJI_RASPORED_POSLOVA_2017.doc

 

I_IZMJENE_GODISNJEG_ RASPOREDA_POSLOVA_ZA_ 2017_GODINU_sijecanj_ 17.doc

 

II IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU ozujak 17.doc

 

III IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU travanj 17.doc

 

IV IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU rujan 17.doc

 

pravilnik automobili mobiteli.pdf

 

pravilnik o rashodovanju.pdf

 

V IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU prosinac 17.doc

 

GODISNJI RASPORED POSLOVA ZA 2018.doc

 

I IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2018. GODINU ozujak 2018.doc

 

II IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2018. GODINU rujan 2018.doc

 

PRIVREMENI GODISNJI RASPORED POSLOVA OPCINSKOG SUDA U VARAZDINU.doc

 

GODISNJI RASPORED POSLOVA OPCINSKOG SUDA U VARAZDINU za 2019 godinu.doc