Naša lokacija
INTERNI OPĆI AKTI

 

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije.pdf

 

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije.pdf

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.pdf

 

Pravo na pristup informacijama.pdf

 

Uredovno vrijeme za primanje stranaka.pdf

 

GODISNJI_RASPORED_POSLOVA_2016.doc

 

I_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

II_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

III_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

IV IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2016. GODINU.doc

 

V_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU_rujan.doc

 

GODISNJI_RASPORED_POSLOVA_2017.doc

 

I_IZMJENE_GODISNJEG_ RASPOREDA_POSLOVA_ZA_ 2017_GODINU_sijecanj_ 17.doc

 

II IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU ozujak 17.doc

 

III IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU travanj 17.doc

 

IV IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU rujan 17.doc

 

pravilnik automobili mobiteli.pdf

 

pravilnik o rashodovanju.pdf

 

V IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU prosinac 17.doc

 

GODISNJI RASPORED POSLOVA ZA 2018.doc

 

I IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2018. GODINU ozujak 2018.doc

 

II IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2018. GODINU rujan 2018.doc

 

PRIVREMENI GODISNJI RASPORED POSLOVA OPCINSKOG SUDA U VARAZDINU.doc

 

GODISNJI RASPORED POSLOVA OPCINSKOG SUDA U VARAZDINU za 2019 godinu.doc