Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
NATJEČAJI
Rješenje o prijemu - čistačica - 8-7-2020!
Rješenje o prijmu u državnu službu - zapisničarka!
Rang lista kandidata - sudski zapisničar - 26-6-2020!
Poziv za testiranje - sudski zapisničar - nakon odobrenja - 19-6-2020!
Poziv za razgovor - čistačica - 19-6-2020!
Oglas-čistačica-8-6-2020!
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
Procedura zaprimanja računa
Dodatak postupku zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Zahtjevnice
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
INTERNI OPĆI AKTI

 

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije.pdf

 

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije.pdf

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.pdf

 

Pravo na pristup informacijama.pdf

 

Uredovno vrijeme za primanje stranaka.pdf

 

GODISNJI_RASPORED_POSLOVA_2016.doc

 

I_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

II_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

III_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU.doc

 

IV IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2016. GODINU.doc

 

V_IZMJENE_GODISNJEG_RASPOREDA_POSLOVA_ZA_2016_GODINU_rujan.doc

 

GODISNJI_RASPORED_POSLOVA_2017.doc

 

I_IZMJENE_GODISNJEG_ RASPOREDA_POSLOVA_ZA_ 2017_GODINU_sijecanj_ 17.doc

 

II IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU ozujak 17.doc

 

III IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU travanj 17.doc

 

IV IZMJENE GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU rujan 17.doc

 

pravilnik automobili mobiteli.pdf

 

pravilnik o rashodovanju.pdf

 

V IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2017. GODINU prosinac 17.doc

 

GODISNJI RASPORED POSLOVA ZA 2018.doc

 

I IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2018. GODINU ozujak 2018.doc

 

II IZMJENE GODISNJEG RASPOREDA POSLOVA ZA 2018. GODINU rujan 2018.doc

 

PRIVREMENI GODISNJI RASPORED POSLOVA OPCINSKOG SUDA U VARAZDINU.doc

 

GODISNJI RASPORED POSLOVA OPCINSKOG SUDA U VARAZDINU za 2019 godinu.doc