Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Zahtjevnice
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Dodatak postupku zaprimanja računa
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
SUCI I SAVJETNICI

 

SUCI

 

R.BR.

IME I PREZIME

ODJEL

1 Bosiljka Malnar

Parnični odjel, Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave

Ana Marija Murić

Parnični odjel
3 Tamara Turek  

4

Draženko Jakopović (SS Ivanec)

Parnični odjel

5

Snježana Šaško (SS Ivanec)

Parnični odjel

6

Melita Šmentanec Klarić

Parnični odjel

7

Vesna Jug Blažin

Parnični odjel

8

Blaženka Mavrek

Parnični odjel

9

Karmen Ošpuh

Parnični odjel

10

Nataša Sever (SS Ivanec)

Parnični odjel

11

Lidija Krašek

Parnični odjel, Ovršni odjel

12

Zlata Dombaj (SS Ivanec)

Parnični odjel

13

Bojana Skenderović

Parnični odjel

14

Gordana Kliček Horvat

Ovršni odjel

15

Mirna Mavriček (VSRH)

 

16

Dejan Repić

Kazneni odjel

17

Anica Milas

Kazneni odjel

18

Vanja Petrović

Kazneni odjel 

19

Snježana Lukač Keretić

Kazneni odjel 

20

Marina Presečki

Kazneni odjel 

21

Doroteja Zorman

Prekršajni odjel 

22

Karmela Sotošek

Prekršajni odjel 

23

Jadranka Orlović

Prekršajni odjel 

24

Vesna Poljan

Prekršajni odjel 

25

Damir Hrustek

Kazneni odjel 

26

Miro Jalševec

Prekršajni odjel 

27

Željko Lacković  (SS Ivanec)

Prekršajni odjel 

28

Nada Šumiga (SS Ivanec)

Prekršajni odjel 

29

Željka Budanec (SS Novi Marof)

Prekršajni odjel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  SUDSKI SAVJETNICI  

 

R.BR.

IME I PREZIME

ODJEL

1 Dubravka Kraljić, viša sudska savjetnica Parnični odjel
2 Augustina Muršić, viša sudska savjetnica Ovršni odjel 
3 Helena Đud, viša sudska savjetnica Ovršni odjel 
4 Ana Lazić, viša sudska savjetnica Ovršni odjel 
5 Tamara Klinec, sudska savjetnica Ovršni odjel 
6 Ivančica Valjak, sudska savjetnica Ovršni odjel 
7

Tihana Brlenić, sudska savjetnica 

Kazneni odjel 
8 Ivica Franjić, sudski savjetnik (SS Ivanec)  Ovršni odjel