Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
NATJEČAJI
Rješenje o prijemu - čistačica - 8-7-2020!
Rješenje o prijmu u državnu službu - zapisničarka!
Rang lista kandidata - sudski zapisničar - 26-6-2020!
Poziv za testiranje - sudski zapisničar - nakon odobrenja - 19-6-2020!
Poziv za razgovor - čistačica - 19-6-2020!
Oglas-čistačica-8-6-2020!
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
Procedura zaprimanja računa
Dodatak postupku zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Zahtjevnice
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
KONTAKT INFO

KONTAKT INFO

 

OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
SJEDIŠTE SUDA

Braće Radić 2
42000 Varaždin
OIB: 14828046348
Tel.: 042/401-888
ured.predsjednika@osvz.pravosudje.hr
 
Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave: Bosiljka Malnar
Glasnogovornica suda: Snježana Lukač - Keretić, tel.: 042/401-855 
 
ZK odjel u Varaždinu
Tel.: 042/401-926
Voditelj: Robert Hunjak

 

ZK odjel u Ludbregu
Tel.: 042/810-322
Voditelj: Irena Perko

 
STALNA SLUŽBA U IVANCU
Akademika Mirka Maleza 3
42240 Ivanec
Tel.: 042/770-728
Voditelj: Draženko Jakopović, sudac
 
ZK odjel Stalne službe u Ivancu
Tel.: 042/770-723
Voditelj: Biserka Mudri
 
STALNA SLUŽBA U NOVOM MAROFU
Ulica kralja Tomislava 16
42220 Novi Marof
Tel.: 042/205-390
 
ZK odjel Stalne službe u Novom Marofu
Tel.: 042/659-028
Voditelj: Dražen Košćak