Naša lokacija
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi

Posl.br.: 17-Su-99/2012.


Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:
DRŽAVNI PRORAČUN RH
1001005-1863000160
64 5045-4366-(VIDI NAPOMENU)
NAPOMENA:
Poziv na broj se obvezno sastoji od modela 64, te oznake pristojbi (5045) i RKP oznake
suda (4366).
Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno evidentirala, u nastavku iza navedenih
brojeva potrebno je upisati šifru predmeta, broj predmeta i zadnje dvije
znamenke godine predmeta (bez razmaka), i to na način kao u sljedećem
primjeru:
Primjer: Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-335/2010
1) Iza oznake pristojbi (5045) staviti - (crticu)
2) Zatim upisati šifru parničnog predmeta (213) i broj predmeta za zadnje dvije
znamenke godine predmeta 21333510 (sve bez razmaka)
Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:
64 5045-4366-21333510


ŠIFARNIK OZNAKA
OZNAKA SPISA ŠIFRA
Z - VARAŽDIN 100
RZ - VARAŽDIN 101
Z – NOVI MAROF 102
Z - LUDBREG 103
Z - IVANEC 104
OVR 116
OVRV 117
O 124
K 130
R1 132
R2 133
POM 159
P 213
Povrv 214