Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
NATJEČAJI
Rješenje o prijmu u državnu službu
Rang lista kandidata - sudski zapisničar - 26-6-2020!
Poziv za testiranje - sudski zapisničar - nakon odobrenja - 19-6-2020!
Poziv za razgovor - čistačica - 19-6-2020!
Oglas-čistačica-8-6-2020!
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Zahtjevnice
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Dodatak postupku zaprimanja računa
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi

Posl.br.: 17-Su-99/2012.


Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:
DRŽAVNI PRORAČUN RH
1001005-1863000160
64 5045-4366-(VIDI NAPOMENU)
NAPOMENA:
Poziv na broj se obvezno sastoji od modela 64, te oznake pristojbi (5045) i RKP oznake
suda (4366).
Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno evidentirala, u nastavku iza navedenih
brojeva potrebno je upisati šifru predmeta, broj predmeta i zadnje dvije
znamenke godine predmeta (bez razmaka), i to na način kao u sljedećem
primjeru:
Primjer: Predmet se vodi pod poslovnim brojem: P-335/2010
1) Iza oznake pristojbi (5045) staviti - (crticu)
2) Zatim upisati šifru parničnog predmeta (213) i broj predmeta za zadnje dvije
znamenke godine predmeta 21333510 (sve bez razmaka)
Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:
64 5045-4366-21333510


ŠIFARNIK OZNAKA
OZNAKA SPISA ŠIFRA
Z - VARAŽDIN 100
RZ - VARAŽDIN 101
Z – NOVI MAROF 102
Z - LUDBREG 103
Z - IVANEC 104
OVR 116
OVRV 117
O 124
K 130
R1 132
R2 133
POM 159
P 213
Povrv 214