Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
NATJEČAJI
Rješenje o prijemu - čistačica - 8-7-2020!
Rješenje o prijmu u državnu službu - zapisničarka!
Rang lista kandidata - sudski zapisničar - 26-6-2020!
Poziv za testiranje - sudski zapisničar - nakon odobrenja - 19-6-2020!
Poziv za razgovor - čistačica - 19-6-2020!
Oglas-čistačica-8-6-2020!
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
Procedura zaprimanja računa
Dodatak postupku zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Zahtjevnice
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
Žiro računi suda

Posl.broj: 17-Su-300/2013.

IBAN KONSTRUKCIJA ŽIRO RAČUNA OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU I DRŽAVNOG PRORAČUNA  - PRIMJENA OD 01. LIPNJA 2013. GODINE

***************************************************************************

Račun sudskih depozita, predujmova i pologa (vrijedi i za SS Ivanec):
Općinski sud u Varaždinu
2390001-1300000154
IBAN: HR1223900011300000154 
***************************************************************************
Račun za redovno poslovanje suda
2390001-1100011222
IBAN: HR4223900011100011222
***************************************************************************
Broj žiro računa za plaćanje sudske pristojbe:
Državni proračun RH
1001005-1863000160
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe
5045-4366-šifra i broj predmeta upisati u jednom broju bez crtice ili kose crte, ukoliko ne postoji broj predmeta upisati šifru ili OIB stranke.
Opis plaćanja: Sudska pristojba i šifru
***************************************************************************
Broj žiro računa za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, oduzete imovinske koristi:
Državni proračun RH
1001005-1863000160
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe
6084-4366-upisati broj predmeta u jednom broju bez crtice ili kose crte
Opis plaćanja: navesti da li je ( novčana kazna, oduzeta imovinska korist, troškovi krivičnog postupka)
***************************************************************************

Plaćanje sudske pristojbe
- uplata iz inozemstva:


***************************************************************************

SWIFT: NBHRHR2X
IBAN: HR1210010051863000160
Broj žiro računa: (CC) 1001005-1863000160
Model: HR63
Poziv na broj: 5045-4366-OIB stranke (ukoliko ne postoji broj predmeta)
Korisnik: Ministarstvo financija RH Zagreb, Općinski sud u Varaždinu

***************************************************************************