Naša lokacija
Žiro računi suda

Posl.broj: 17-Su-300/2013.

IBAN KONSTRUKCIJA ŽIRO RAČUNA OPĆINSKOG SUDA U VARAŽDINU I DRŽAVNOG PRORAČUNA  - PRIMJENA OD 01. LIPNJA 2013. GODINE

***************************************************************************

Račun sudskih depozita, predujmova i pologa (vrijedi i za SS Ivanec):
Općinski sud u Varaždinu
2390001-1300000154
IBAN: HR1223900011300000154 
***************************************************************************
Račun za redovno poslovanje suda
2390001-1100011222
IBAN: HR4223900011100011222
***************************************************************************
Broj žiro računa za plaćanje sudske pristojbe:
Državni proračun RH
1001005-1863000160
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe
5045-4366-šifra i broj predmeta upisati u jednom broju bez crtice ili kose crte, ukoliko ne postoji broj predmeta upisati šifru ili OIB stranke.
Opis plaćanja: Sudska pristojba i šifru
***************************************************************************
Broj žiro računa za plaćanje novčane kazne, troškova krivičnog postupka, oduzete imovinske koristi:
Državni proračun RH
1001005-1863000160
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe
6084-4366-upisati broj predmeta u jednom broju bez crtice ili kose crte
Opis plaćanja: navesti da li je ( novčana kazna, oduzeta imovinska korist, troškovi krivičnog postupka)
***************************************************************************

Plaćanje sudske pristojbe
- uplata iz inozemstva:


***************************************************************************

SWIFT: NBHRHR2X
IBAN: HR1210010051863000160
Broj žiro računa: (CC) 1001005-1863000160
Model: HR63
Poziv na broj: 5045-4366-OIB stranke (ukoliko ne postoji broj predmeta)
Korisnik: Ministarstvo financija RH Zagreb, Općinski sud u Varaždinu

***************************************************************************