Naša lokacija
UREDNIŠTVO

Mr.sc. Mario Klačmer, voditelj Odjela za informatičku podršku Općinskog suda u Varaždinu

 

Ivica Labaš, stručni savjetnik Općinskog suda u Varaždinu

 

Peter Berta, viši informatički referent Županijskog suda u Varaždinu