Naša lokacija
OSTALO > Pravosudna tijela u Varaždinu

Općinski sud u Varaždinu

sudovi.pravosudje.hr/osvz
B. Radić 2
042/401-831 (ured predsjednika)
042/312-563 (fax)
Predsjednik: Bosiljka Malnar, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave

Županijski sud u Varaždinu

sudovi.pravosudje.hr/zsvz
B. Radić 2
042/401-800 (ured predsjednika)
042/313-120 (fax)
Predsjednica: Snježana Hrupek Šabijan

Trgovački sud u Varaždinu

sudovi.pravosudje.hr/tsvz
B. Radić 2
02/401-900 (ured predsjednika)
042/214-743 (fax)
Predsjednica: Jasna Lekić


Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
B. Radić 2
042/401-871 (ured županijskog državnog odvjetnika)
042/211-016 (fax)
Županijska državna odvjetnica: Biserka Šmer Bajt

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu
B. Radić 2
042/401-881 (ured općinskog državnog odvjetnika)
042/211-019 (fax)
Općinski državni odvjetnik: Goran Supančić