Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
NATJEČAJI
Rješenje o prijemu - čistačica - 8-7-2020!
Rješenje o prijmu u državnu službu - zapisničarka!
Rang lista kandidata - sudski zapisničar - 26-6-2020!
Poziv za testiranje - sudski zapisničar - nakon odobrenja - 19-6-2020!
Poziv za razgovor - čistačica - 19-6-2020!
Oglas-čistačica-8-6-2020!
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
Procedura zaprimanja računa
Dodatak postupku zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Zahtjevnice
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL > Digitalizacija zemljišnjih knjiga

U zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova, u tzv. gruntovnicama, vode se zemljišne knjige. U zemljišne knjige upisuje se vlasništvo i druga prava nad nekretninom te druge činjenice bitne za pravni promet.

Projekt modernizacije zemljišnih knjiga


Ciljevi projekta modernizacije zemljišnih knjiga su:

a) Cjelovito ažuriranje zemljišnoknjižnih podataka i harmonizacija baze podataka zemljišnoknjižnih sudova sa katastarskim operatima,
b) Uvođenje digitalnog registra zemljišta,
c) Formiranje jedinstvene baze svih relevantnih zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka,
d) Osiguranje dostupnosti i brzine izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka i katastarskih podataka za širi krug korisnika korištenjem digitalne baze podataka.

E-gruntovnica


Ministarstvo pravosuđa započelo je od 11. svibnja 2005. godine objavljivati zemljišnje knjige putem Interneta čime je uvelo novi pristup u radu gruntovnica u Republici Hrvatskoj. Do kraja zemljišnoknjižne reforme, svi zemljišnoknjižni ulošci trebaju biti prepisani u elektronski oblik. Baza podataka digitalnih zemljišnih knjiga neprekidno se nadopunjuje sukladno aktivnostima na postupku unosa i verifikacije iz ručno vođenih u digitalne zemljišne knjige.

Podatke iz zemljišnihknjiga u digitalni oblik do sada su prenijela 75 općinska suda u Hrvatskoj, a do kraja godine bi to trebali učiniti i svi ostali. Dostupnost zemljišnih knjiga na Internetu smanjit će korupciju i neučinkovitost administracije, te značajno povećati pravnu sigurnost u prometu nekretninama.

Do kraja 2005. godine bit će gotov prijenos podataka i verifikacija zemljišnih knjiga, pa će buduće zemljišne knjige postojati samo u digitalnom obliku, a stare zemljišne knjige bit će restaurirane i arhivirane.Također su uvedeni i infokiosci, koji omogućuju strankama da bez dugog čekanja u redovima dobiju obavijesti o stanju njihovih predmeta u zemljišnoknjižnim odjelima. Uspostavom baze zemljišnih podataka, zemljišne knjige u elektronskom obliku biti će povezane s katastrom čime će biti ubrzana i olakšana promjena u opisu nekretnina.

No, potrebno je istaknuti da su podaci s Intereta informativnog karaktera i ne mogu služiti kao službeni, pa ukoliko se treba službeni izvadak, i dalje će biti nužno posjetiti zemljišnoknjižni odjel.

Ukoliko te podatke ima varaždinska gruntovnica, to nije nikakav problem usprkos tome što se godišnje izda oko 25 000 izvadaka. Izvadci se dobivaju za dan, dva, osim u složenijim slučajevima.

Zbog ažurnosti u radu zemljišnoknjižnog odjela prilikom sređivanja zemljišta za gospodarske zone, Općinski sud u Varaždinu dobio je i posebno priznanje Županijske gospodarske komore.