Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Način pružanja informacija strankama
Vrijeme primanja stranaka
Nadležnost
Poslovni plan
Žiro računi suda
Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi
Povrat pristojbi
Šifarnik predmeta OSVŽ
Šifarnik predmeta SS Ivanec
SUCI I SAVJETNICI
NATJEČAJI
Rješenje o prijemu - čistačica - 8-7-2020!
Rješenje o prijmu u državnu službu - zapisničarka!
Rang lista kandidata - sudski zapisničar - 26-6-2020!
Poziv za testiranje - sudski zapisničar - nakon odobrenja - 19-6-2020!
Poziv za razgovor - čistačica - 19-6-2020!
Oglas-čistačica-8-6-2020!
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
Digitalizacija zemljišnih knjiga
Sudske pristojbe u ZK postupcima
Obrasci ZK prijedloga
UVJERENJA I OVJERE
OGLASNA PLOČA
INTERNI OPĆI AKTI
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
INTERNET PROVJERA STATUSA PREDMETA
JAVNA NABAVA
Plan nabave
Pozivi za dostavu ponuda i troškovnici
Pregled sklopljenih ugovora
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
Sprječavanje sukoba interesa
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
Procedura zaprimanja računa
Dodatak postupku zaprimanja računa
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura praćenja i naplate sudskih pristojbi
Procedura naplate troškova kaznenog postupka, novčanih kazni i oduzete imovinske koristi
Procedure izdavanja putnih računa i blagajničkog poslovanja
Zahtjevnice
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Financijski planovi 2019-2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Financijski izvještaji za 2014.g.
Financijski izvještaji za 2015.g.
Financijski izvještaji za 2016.g.
Financijski izvještaji za 2017.g.
Financijski izvještaji za 2018.g. za PSVŽ
Financijski izvještaji za 2018.g. za OSVŽ
Financijski izvještaji za 2019.g.
PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješća
USTUPLJENI PREDMETI
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Naša lokacija
UVJERENJA I OVJERE

UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK:
 
U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja fizičkim i pravnim osobama da se protiv istih vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena dijela koja se progone po službenoj dužnosti.

 

Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

 

Sukladno Okružnici Ministarstva pravosuđa RH od 16.09.2016. godine Općinski sudovi i njihove stalne službe dužni su izdavati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takovog uvjerenja.

  

Sudska pristojba od 30 kn naplaćuje se u državnim biljezima osim u slučajevima oslobođenja od plaćanjima iste:

1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa. 
  
Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
 
Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

 

Uvjerenja se izdaju u SOBI 10, PRIZEMLJE SUDA.
 
Radno vrijeme sa strankama:
8:00-11:00 sati
12:00 – 14:00 sati 
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042/401-858

 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK.pdf

 

Od dana 19.6.2017. dobivanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, građani će moći zatražiti putem sustava e-Građani. Detaljnije na

https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-uvjerenja-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak-kroz-sustav-e-gradjani/16432

 
 

UVJERENJA DA SE NE VODI PREKRŠAJNI POSTUPAK:

  

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekrsajni postupak.pdf

 

Uvjerenja se izdaju u sobi 17 u prizemlju suda.

 

Radno vrijeme sa strankama:

8:00 - 11:00 sati

12:00 - 14:00 sati

Dnevni odmor: 11:00 - 11:30 sati

Kontakt tel.: 042/401-919

 

 

OVJERE ISPRAVA ZA INOZEMSTVO:
 
Pri općinskim sudovima u Republici Hrvatskoj izdaju se i nadovjere, tzv. APOSTILLE, javnih isprava koje izdaju nadležne ustanove koje vrše javne ovlasti (npr. školske svjedodžbe, rodni listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju i dr.).
  

Navedeni postupak i potreba nadovjere tih dokumenata propisan je Haškom konvencijom od 5. listopada 1961. g., a koje Konvencije je potpisnica i Republika Hrvatska kao pravna slijednica bivše federativne države i stoga se ista primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao da ju je i sama potpisala.
 
Takve nadovjere, odnosno APOSTILLE izdaju se u SOBI 10, PRIZEMLJE SUDA, s time da se za svaku nadovjeru pojedinog dokumenta plaća sudska pristojba u obliku državnih biljega u iznosu od 50,00 kuna.
 

Radno vrijeme sa strankama: 
8.00 - 11.00 h 

12.00 - 14.00 h

Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati