Naša lokacija
UVJERENJA, OVJERE I PRESLIKE

UVJERENJA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK:

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja da protiv fizičke i pravne osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, te potvrđena pravomoćna optužnica na području RH te da pred Županijskim sudom u Varaždinu i pred Općinskim sudom u Varaždinu nije određena rasprava na temelju privatne tužbe te povodom optužnog prijedloga, nije donesena nepravomoćna presuda i nije donesena nepravomoćna presuda o izdavanju kaznenog naloga .

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 10,00 kn za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 20,00 kuna, te ukupno 30 kn za svako izdano uvjerenje. (Tar. br. 31. Zakona o sudskim pristojbama).

Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

 

Uvjerenja se izdaju u SOBI 10, PRIZEMLJE SUDA.

Radno vrijeme sa strankama:
9,00-11,00 sati
12:00 – 14:30 sati 
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042/401-858

 

OBRAZAC 9_13.06.2017.pdf

 

  

OVJERE ISPRAVA ZA INOZEMSTVO:

Pri općinskim sudovima u Republici Hrvatskoj izdaju se i nadovjere, tzv. APOSTILLE, javnih isprava koje izdaju nadležne ustanove koje vrše javne ovlasti (npr. školske svjedodžbe, rodni listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju i dr.).

Navedeni postupak i potreba nadovjere tih dokumenata propisan je Haškom konvencijom od 5. listopada 1961. g., a koje Konvencije je potpisnica i Republika Hrvatska kao pravna slijednica bivše federativne države i stoga se ista primjenjuje u Republici Hrvatskoj kao da ju je i sama potpisala.

Takve nadovjere, odnosno APOSTILLE izdaju se u SOBI 10, PRIZEMLJE SUDA, s time da se za svaku nadovjeru pojedinog dokumenta plaća sudska pristojba u obliku državnih biljega u iznosu od 50,00 kuna.

 

Radno vrijeme sa strankama: 
8.00 - 11.00 h 

12.00 - 14.30 h

Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati

 

DOZVOLE ZA PRESLIKE RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU ZA SPISE KOJI SE NALAZE U ARHIVI
 
OBAVJEŠTAVAJU SE STRANKE DA SE ZATRAŽENE PRESLIKE RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU IZDAJU NAKON ŠTO SE PODMIRE TROŠKOVI KOPIRANJA I SUDSKA PRISTOJBA U IZNOSU OD 100,00 KUNA(U BILJEZIMA) ZA VAĐENJE SPISA IZ ARHIVA.
 
UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU, UKOLIKO ISTO TRAŽI TREĆA OSOBA, NUŽNO JE DOSTAVITI DOKAZ O POSTOJANJU PRAVNOG INTERESA I PO POTREBI PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE STRANKE KOJA TRAŽI IZDAVANJE KOPIJE RJEŠENJA.