Javni natječaj - sudski savjetnik i sudski zapisničar!
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu

22.01.2016.

 

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu - 2 izvršitelja/ce:

 

Javni natječaj.pdf

 

 

 

Novi obrasci za Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

4.1.2016.

 

Novi obrasci za Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje!

 

Dostupno u rubrici UVJERENJA I OVJERE!

 

 

Obavijest - izdavanje uvjerenja u Ivancu!

22.4.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radić 2

O B A V I J E S T

predmet: izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

Obavještavaju se stranke s područja nadležnosti Stalne službe u Ivancu da se od 01. travnja 2015. godine uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak izdaju u sjedištu Stalne službe u Ivancu.


Stranke se primaju radnim danom od 09,00 – 14,30 sati.

U Varaždinu, 30. ožujka 2015. godine.

Predsjednik suda:
Alan Pretković

 

 

Odluka o ukidanju fizičke oglasne ploče!

9.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 2-Su-486/2014-4
Varaždin, dana 06. veljače 2015. godineTemeljem čl. 30. toč.1 u svezi čl.31. st. 1 Zakona o sudovima predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković, dana 06. veljače 2015. godine donio jeO D L U K U
o ukidanju fizičke oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu s danom 08. veljače 2015. godine, te početku objavljivanja na e-Oglasnoj ploči s danom 09. veljače 2015. godineO b r a z l o ž e n j eNakon što su ispunjeni svi potrebiti tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na naslovnom sudu.
Ista se ukida s danom 08. veljače 2015. godine, a od dana 09. veljače 2015. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-Oglasne ploče, te će biti dostupna na web-stranici
https://e-oglasna.pravosudje.hr/.


PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

Obavijest strankama - izdavanje uvjerenja!

19.2.2014.

 

OBAVIJEST STRANKAMA

U Općinskom sudu u Varaždinu izdaju se uvjerenja da protiv fizičke i pravne osobe nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, te potvrđena pravomoćna optužnica na području RH te da pred Županijskim sudom u Varaždinu i pred Općinskim sudom u Varaždinu nije određena rasprava na temelju privatne tužbe te povodom optužnog prijedloga, nije donesena nepravomoćna presuda i nije donesena nepravomoćna presuda o izdavanju kaznenog naloga .

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:
1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarivanja prava iz zdravstvenoga, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 10,00 kn za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja i 20,00 kuna, te ukupno 30 kn za svako izdano uvjerenje. (Tar. br. 31. Zakona o sudskim pristojbama).

Uvjerenje se izdaje samo na osobni zahtjev stranke ili po punomoći. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Stranka odnosno opunomoćenik mora predočiti važeću osobnu iskaznicu za osobu za koju se traži izdavanje uvjerenja ili presliku važeće osobne iskaznice ovjerene kod javnog bilježnika jer se u protivnom uvjerenje neće izdati.

Uvjerenje o kaznenom postupku prema članku 22. stavak 4. Zakonu o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 103/96 - Odluka USRH) izdaje sud koji je mjesno nadležan prema prebivalištu stranke.

Prebivalište stranke dokazuje se samo važećom osobnom iskaznicom.

Prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici ("Narodne novine", broj: 11/02, 122/02 i 31/06) osobna iskaznica je javna isprava kojom se osim identiteta i hrvatskog državljanstva, spola i datuma rođenja, dokazuje prebivalište i adresa stanovanja.

Međutim, prema odredbi članka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", broj: 77/99, 133/02 i 48/05) putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje samo identitet i hrvatsko državljanstvo; stoga se na temelju putovnice ne može izdati uvjerenje o kaznenom postupku.

 
Obrasci za uvjerenja za fizičke i pravne osobe dostupni su u rubrici UVJERENJA I OVJERE.

Radno vrijeme sa strankama:

9,00-11,00 sati
12 – 14,30 sati soba 10 – prizemlje
Dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
Kontakt: tel.042/401-858

Internet provjera statusa predmeta!
Priopćenje za javnost!

15.3.2010.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU POSL.BROJ:PINF.11/10

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U sklopu projekta racionalizacije mreže sudova s danom 31. prosinca 2008. godine prestali su egzistirati Općinski sud u Ivancu, Općinski sud u Ludbregu te Općinski sud u Novom Marofu.

Istodobno su u sjedištima ovih „ukinutih“ sudova osnovane stalne službe Općinskog suda u Varaždinu, sve iz razloga nemogućnosti da se u sjedište suda preuzme osoblje kako sudačko tako službeničko i namješteničko. Krajnji rok određen za tzv. fizičko spajanje stalnih službi sa sjedištem suda određen je kraj 2019. godine.

U međuvremenu su se stvorili tehnički i drugi uvjeti za spajanje Stalne službe u Novom Marofu sa Općinskim sudom u Varaždinu, dakle osiguran je radni prostor, tehnička opremljenost kao i drugi tehnički uvjeti za preuzimanje svih službenika i namještenika, kao i opreme Stalne službe u Novom Marofu, te je slijedom toga, a na prijedlog predsjednika Općinskog suda u Varaždinu, ministar pravosuđa donio odluku o spajanju Stalne službe u Novom Marofu sa Općinskim sudom u Varaždinu s danom 01. travnja 2010. godine.

Dakle, od 01. travnja 2010. godine prestaje s djelovanjem Stalna služba u Novom Marofu, na adresi Zagorska 22, gdje će nastaviti djelovati samo zemljišnoknjižni odjel – gruntovnica.

U Varaždinu, 15. ožujka 2010. godine

Glasnogovornica
Općinskog suda u Varaždinu:
Tanja Novak-Premec

Imenovanje predsjednika!

24.7.2009.

 

Sudac Alan Pretković, prema odluci ministra Šimonovića, imenovan predsjednikom Općinskog suda u Varaždinu.

Spajanje sudova!

1.1.2009.

 

Općinski sud u Ivancu, Općinski sud u Novom Marofu i Općinski sud u Ludbregu logički se pripojili Općinskom sudu u Varaždinu i postali stalne službe Općinskog suda u Varaždinu.