Novi obrazac Zahtijeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

30.6.2017.

 

Novi obrazac Zahtijeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak možete naći u rubrici UVJERENJA I OVJERE.

 

 

Novi obrasci ZK prijedloga!

30.6.2017.

 

Nove obrasce ZK prijedloga za sve stalne službe Općinskog suda u Varaždinu možete naći u rubrici ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL > Obrazci ZK prijedloga.

  

Novosti u svezi izdavanja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

19.6.2017.

 

Od danas, 19.6.2017. dobivanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, građani će moći zatražiti putem sustava e-Građani.

 

Detaljnije na https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-uvjerenja-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak-kroz-sustav-e-gradjani/16432

 

Ako to ipak želite obaviti na sudu, novi obrazac je

 

Obrazac br. 9 - Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.pdf

 

 

  

Apostille u SS Ivanec - obavijest strankama!

12.1.2017.

 

Ovjeru isprava za inozemstvo tzv. apostille javnih isprava, koje izdaju nadležne ustanove koje vrše javne ovlasti u sjedištu Stalne službe u Ivancu (Matični uredi, Srednja škola Ivanec, Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Javni bilježnik Nada Šagi-Belcar) od 01. siječnja 2017. godine mogu se izdati u Stalnoj službi u Ivancu.

 

 

Novosti vezane za izdavanje ZK izvadaka!

2.1.2017.

 

S početkom 2017.g., izdavanje ZK izvadaka i zaprimanje ZK podnesaka za sve katastarske općine vrši se u sobi 9, prizemlje.

 

  

Postupanje sudova vezano za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

19.9.2016.

Općinski sudovi i njihove stalne službe dužni su izdavati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takvog uvjerenja sukladno dostavljenoj Okružnici Ministarstva pravosuđa RH od 16. rujna 2016., Klasa: 710-01/16-01/298 Urbroj: 514-03-02-01-02-16-01.


Odluka o ukidanju fizičke oglasne ploče!

9.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 2-Su-486/2014-4
Varaždin, dana 06. veljače 2015. godineTemeljem čl. 30. toč.1 u svezi čl.31. st. 1 Zakona o sudovima predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković, dana 06. veljače 2015. godine donio jeO D L U K U
o ukidanju fizičke oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu s danom 08. veljače 2015. godine, te početku objavljivanja na e-Oglasnoj ploči s danom 09. veljače 2015. godineO b r a z l o ž e n j eNakon što su ispunjeni svi potrebiti tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na naslovnom sudu.
Ista se ukida s danom 08. veljače 2015. godine, a od dana 09. veljače 2015. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-Oglasne ploče, te će biti dostupna na web-stranici

 

https://e-oglasna.pravosudje.hr/

 


PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

Internet provjera statusa predmeta!
Priopćenje za javnost!

15.3.2010.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU POSL.BROJ:PINF.11/10

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U sklopu projekta racionalizacije mreže sudova s danom 31. prosinca 2008. godine prestali su egzistirati Općinski sud u Ivancu, Općinski sud u Ludbregu te Općinski sud u Novom Marofu.

Istodobno su u sjedištima ovih „ukinutih“ sudova osnovane stalne službe Općinskog suda u Varaždinu, sve iz razloga nemogućnosti da se u sjedište suda preuzme osoblje kako sudačko tako službeničko i namješteničko. Krajnji rok određen za tzv. fizičko spajanje stalnih službi sa sjedištem suda određen je kraj 2019. godine.

U međuvremenu su se stvorili tehnički i drugi uvjeti za spajanje Stalne službe u Novom Marofu sa Općinskim sudom u Varaždinu, dakle osiguran je radni prostor, tehnička opremljenost kao i drugi tehnički uvjeti za preuzimanje svih službenika i namještenika, kao i opreme Stalne službe u Novom Marofu, te je slijedom toga, a na prijedlog predsjednika Općinskog suda u Varaždinu, ministar pravosuđa donio odluku o spajanju Stalne službe u Novom Marofu sa Općinskim sudom u Varaždinu s danom 01. travnja 2010. godine.

Dakle, od 01. travnja 2010. godine prestaje s djelovanjem Stalna služba u Novom Marofu, na adresi Zagorska 22, gdje će nastaviti djelovati samo zemljišnoknjižni odjel – gruntovnica.

U Varaždinu, 15. ožujka 2010. godine

Glasnogovornica
Općinskog suda u Varaždinu:
Tanja Novak-Premec

 

Imenovanje predsjednika!

24.7.2009.

 

Sudac Alan Pretković, prema odluci ministra Šimonovića, imenovan predsjednikom Općinskog suda u Varaždinu.