POZIV NA TESTIRANJE - EKONOM - I REZULTATI PISMENE PROVJERE!
POZIV NA DAKTILOTESTIRANJE-ADMIN. REFERENT-SUDSKI ZAPISNICAR I REZULTATI PISMENE PROVJERE!
Poziv za testiranje - ekonom!
Poziv za testiranje - admin. referent sudski zapisničar!
Natječaj - ekonom i sudski zapisničar!
Apostille u SS Ivanec - obavijest strankama!

12.1.2017.

 

Ovjeru isprava za inozemstvo tzv. apostille javnih isprava, koje izdaju nadležne ustanove koje vrše javne ovlasti u sjedištu Stalne službe u Ivancu (Matični uredi, Srednja škola Ivanec, Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Javni bilježnik Nada Šagi-Belcar) od 01. siječnja 2017. godine mogu se izdati u Stalnoj službi u Ivancu.

 

 

Novosti vezane za izdavanje ZK izvadaka!

2.1.2017.

 

S početkom 2017.g., izdavanje ZK izvadaka i zaprimanje ZK podnesaka za sve katastarske općine vrši se u sobi 9, prizemlje.

 

Kreiran je i novi obrazac ZK prijedloga kojeg možete skinuti ovdje.

 

ZK_prijedlog_obrazac.pdf

 

  

Poziv za testiranje - ZK referent!

29.12.2016.

 

poziv_za_testiranje_zk_ref.docx

 

 

Postupanje sudova vezano za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak!

19.9.2016.

Općinski sudovi i njihove stalne službe dužni su izdavati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takvog uvjerenja sukladno dostavljenoj Okružnici Ministarstva pravosuđa RH od 16. rujna 2016., Klasa: 710-01/16-01/298 Urbroj: 514-03-02-01-02-16-01.