Pružanje informacija strankama

10.10.2017.

 

Uputa o načinu pružanja informacija strankama može se naći u rubrici KONTAKT INFO > Način pružanja informacija strankama.

 

 

Poziv na dostavu ponude - preventivne zdravstvene usluge - 2017.g.
Novi obrazac Zahtijeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

30.6.2017.

 

Novi obrazac Zahtijeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak možete naći u rubrici UVJERENJA I OVJERE.

 

 

Novi obrasci ZK prijedloga

30.6.2017.

 

Nove obrasce ZK prijedloga za sve stalne službe Općinskog suda u Varaždinu možete naći u rubrici ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL > Obrazci ZK prijedloga.

  

Novosti u svezi izdavanja uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

19.6.2017.

 

Od danas, 19.6.2017. dobivanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, građani će moći zatražiti putem sustava e-Građani.

 

Detaljnije na https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-uvjerenja-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak-kroz-sustav-e-gradjani/16432

 

Ako to ipak želite obaviti na sudu, novi obrazac nalazi se unutar rubrike UVJERENJA I OVJERE. 

   

  

Apostille u SS Ivanec - obavijest strankama

12.1.2017.

 

Ovjeru isprava za inozemstvo tzv. apostille javnih isprava, koje izdaju nadležne ustanove koje vrše javne ovlasti u sjedištu Stalne službe u Ivancu (Matični uredi, Srednja škola Ivanec, Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti, Javni bilježnik Nada Šagi-Belcar) od 01. siječnja 2017. godine mogu se izdati u Stalnoj službi u Ivancu.

 

 

Novosti vezane za izdavanje ZK izvadaka

2.1.2017.

 

S početkom 2017.g., izdavanje ZK izvadaka i zaprimanje ZK podnesaka za sve katastarske općine vrši se u sobi 9, prizemlje.

 

  

Postupanje sudova vezano za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak

19.9.2016.

Općinski sudovi i njihove stalne službe dužni su izdavati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takvog uvjerenja sukladno dostavljenoj Okružnici Ministarstva pravosuđa RH od 16. rujna 2016., Klasa: 710-01/16-01/298 Urbroj: 514-03-02-01-02-16-01.


Odluka o ukidanju fizičke oglasne ploče

9.2.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNIKA


Broj: 2-Su-486/2014-4
Varaždin, dana 06. veljače 2015. godineTemeljem čl. 30. toč.1 u svezi čl.31. st. 1 Zakona o sudovima predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković, dana 06. veljače 2015. godine donio jeO D L U K U
o ukidanju fizičke oglasne ploče Općinskog suda u Varaždinu s danom 08. veljače 2015. godine, te početku objavljivanja na e-Oglasnoj ploči s danom 09. veljače 2015. godineO b r a z l o ž e n j eNakon što su ispunjeni svi potrebiti tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u sudskim postupcima putem e-Oglasne ploče valjalo je donijeti odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče na naslovnom sudu.
Ista se ukida s danom 08. veljače 2015. godine, a od dana 09. veljače 2015. godine sva pismena koja su se dostavljala putem fizičke oglasne ploče dostavljat će se putem e-Oglasne ploče, te će biti dostupna na web-stranici

 

https://e-oglasna.pravosudje.hr/

 


PREDSJEDNIK SUDA:
Alan Pretković

Internet provjera statusa predmeta!