Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
Kod općinskog suda se prema Haškoj konvenciji od 05. listopada 1961. godine, a koje Konvencije je potpisnica i Republika Hrvatska, vrši ovjera potpisa i pečata na ispravi koja će se koristiti izvan Republike Hrvatske potvrdom „APOSTILLE“.

Ovjera potpisa i pečata na ispravi vrši se potvrdom „APOSTILE“ na:
1. ispravama koje je izdao službenik državnog tijela, uključujući i one koje je izdao upravitelj sudske pisarnice,
2. administrativnim ispravama (diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima (kao što su izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju) i sl.),
3. te ispravama koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik.

Za izdavanje potvrde „APOSTILLE“ u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi za isprave koje su izdala tijela sa sjedištem na području nadležnosti tih sudova.

Na države koje nisu stranke Konvencije, primjenjuje se zakonski režim ovjere isprava za uporabu u inozemstvu sukladno Zakonu o legalizaciji isprava za upotrebu u inozemstvu. Da bi isprava namijenjena za te države bila valjana mora se nakon postupka ovjere potpisa i pečata na općinskom sudu, obaviti i postupak pune legalizacije (nadovjere) kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Zakon o sudskim pristojbama (NN 74/95., 57/96., 137/02., 26/03., 125/11., 122/12., 157/13. – pročišćeni tekst). u Tar. br. 9. propisuje da se:
- za ovjeru svakog potpisa ili rukoznaka plaća pristojba od 30,00 kuna
- za ovjeru potpisa ili pečata i štambilja na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava ili ostalih pravnih osoba, plaća pristojba od 50,00 kuna
- za ovjeru rukopisa od svakog poluarka rukopisa plaća pristojba od 50,00 kuna
- za ovjeru prijepisa od svakog poluarka prijepisa plaća pristojba od 50,00 kuna
- za ovjeru potpisa i pečata stalnog sudskog tumača ili stalnog sudskog vještaka na prijevodu ili vještačkom nalazu i mišljenju plaća pristojba od 60,00 kuna.

Radno vrijeme unutar kojeg se može podnijeti isprava na ovjeru:
Svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati.
Ukoliko se isprava za ovjeru podnese unutar naznačenog vremena, biti će ovjerena isti radni dan, a ukoliko se podnese izvan naznačenog vremena biti će ovjerena sljedećeg radnog dana.