Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odjel za naknade u kaznenim postupcima
Odjel obrađuje predmete novčanih naknada za žrtve kaznenih djela, kao i predmete naknade štete za neutemeljeno uhićene i neopravdano osuđene osobe.

Odjel zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela, daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva, izrađuje nacrte odluka te obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela koji odlučuje o pravu na naknadu.

Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Žrtva može ostvariti pravo na naknadu:
- troškova liječenja i
- izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kn,

Bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu:
- zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kn i
- pogrebnih troškova do iznosa od 5.000 kuna.

Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći na:
Sukladno Zakonu, informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.

U djelokrugu nadležnosti odjela također je ispitivanje osnovanosti zahtjeva za naknadu štete neutemeljeno uhićenih i neopravdano osuđenih osoba te izrada akata o postignutom sporazumu u mirnom postupku, temeljem odredaba glave XXX ranijeg Zakona o kaznenom postupku koje su još uvijek na snazi prema članku 573. alineja 3. Zakona o kaznenom postupku (NN 110/97, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 178/04, 115/06, 152/08, 76/09, 89/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13).

U predmetima u kojima se ne postigne sporazum surađuje se s nadležnim Općinskim državnim odvjetništvima do okončanja sudskog postupka protiv Republike Hrvatske.

U slučaju nejasnoća pri ispunjavanju zahtjeva, podnositelj se može za pomoć obratiti na besplatni telefon: 116 006
Primjerak obrasca dostupan je na službenoj internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske: www.mprh.hr