Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
POPIS POTREBNIH DOKUMENATA I SUDSKE PRISTOJBE ZA PROMJENU OSOBNIH PODATAKA
PROMJENA IMENA ILI PREZIMENA FIZIČKIH OSOBA
1. Prijedlog
2. Rodni list ili druga odgovarajuća isprava matičnog ureda (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

PROMJENA NAZIVA ILI ADRESE TVRTKE PRAVNIH OSOBA
1. Prijedlog
2. Povijesni izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda (izvornik ili ovjereni prijepis)
3. Pristojba 50,00 kuna


PROMJENA ADRESE STANOVANJA – PREBIVALIŠTA
1. Prijedlog
2. Uvjerenje o prebivalištu policijske postaje (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Napomena: Iz uvjerenja mora biti vidljivo da se podnositelj zahtjeva odjavio s adrese koja je upisana u zemljišnu knjigu i prijavio na adresu čiji upis sada zahtijeva.


PROMJENA NAZIVA ULICA I KUĆNOG BROJA
Službeno, prijavnim listom i pravomoćnim rješenjem Ureda za katastar koji tu promjenu službeno dostavlja u zemljišnoknjižni odjel.


DOBRO JE ZNATI!
Važno je da podaci iz prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi.
Ukoliko:
- je osoba koja je upisana u zemljišnu knjigu promijenila adresu stanovanja (ulica i kućni broj) potrebno je zatražiti ispravak prilaganjem potvrde o promjeni prebivališta te osobe
- se promijenilo ime ili prezime osobe upisane u zemljišnu knjigu, potrebno je zatražiti ispravak prilaganjem rodnog lista ili druge odgovarajuće isprave matičnog ureda iz koje se može zaključiti da je riječ o istovjetnoj osobi
- se promijenio naziv ulice ili kućni broj nekretnine upisane u zemljišnu knjigu, potrebno je zatražiti ispravak u nadležnom uredu za katastar
- je riječ o podacima pravne osobe, sve promjene (naziv tvrtke, adresa) vidljive iz povijesnog izvatka sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.