Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
POPIS POTREBNIH DOKUMENATA I SUDSKE PRISTOJBE ZA UPIS HIPOTEKE
UKNJIŽBA HIPOTEKE
1. Prijedlog
2. Ugovor o kreditu na kojem je ovjeren potpis založnog dužnika / vlasnika nekretnine ili potvrđeni (solemnizirani) ugovor o kreditu
3. Pristojba 250,00 kuna ako je uz prijedlog priložen ugovor o kreditu koji nije solemniziran, ako je ugovor solemniziran ne plaća se sudska pristojba.

FIDUCIJARNO OSIGURANJE TRAŽBINE
1. Prijedlog
2. Ugovor ili sporazum potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika
3. Pristojba se ne plaća


DOBRO JE ZNATI!
Što je hipoteka, a što „fiducijar“?
Oba naziva označavaju pravni instrument kojim vjerovnik (npr. banka) osigurava povrat novčane tražbine određenom vrstom upisa u zemljišnu knjigu.
Hipoteka – osiguranje novčane tražbine upisom založnog prava na listu „C“ zemljišne knjige (teretovnici).
Tzv. fiducijar, odnosno – kako se službeno naziva: sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva, upisuje se na list „B“ zemljišne knjige (vlastovnicu). U tom slučaju, za vrijeme dok se ne otplati kredit (dug) u vlastovnicu zemljišne knjige kao „uvjetni“ vlasnik nekretnine upisan je vjerovnik, ali je istodobno zabilježeno da je prijenos prava vlasništva za korist vjerovnika obavljen radi osiguranja tražbine.
Kako i kada se upisuje hipoteka / fiducijar?
Upis hipoteke / fiducijara u zemljišnu knjigu zadnji je korak prije nego što vaš vjerovnik (npr. banka) prenese odgovarajući iznos na vaš račun. Prije dolaska u gruntovnicu, u banci će te dobiti odgovarajuće isprave (prijedloge, ugovore i / ili sporazume o hipoteci).
Isprave moraju biti potvrđene (solemnizirane) kod javnog bilježnika. Nakon solemnizacije, prijedlog i isprava predaju se zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda, koji mora donijeti rješenje o upisu hipoteke. Rješenje i izvadak iz zemljišne knjige na kojem je upisana hipoteka / fiducijar (kao teret) treba odnijeti u banku.


DIOBA ILI RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA
1. Prijedlog
2. Ugovor o diobi ili razvrgnuću
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Napomena: Ako su predmet diobe ili razvrgnuća čestice koje nisu upisane u zemljišnoj knjizi, nego nastaju na temelju prijavnog lista Ureda za katastar potrebno je prije podnošenja prijedloga za diobu, odnosno razvrgnuće suvlasništva izvršiti u nadležnom Uredu za katastar postupak za cijepanje, odnosno stvaranje novih katastarskih čestica, te je ured za katastar dužan po službenoj dužnosti o izvršenoj promjeni obavijestiti zemljišnoknjižni odjel, te o sitom dostaviti prijavni list s kopijom plana i pravomoćnim rješenjem o promjeni podataka u katastarskom operatu.

ZAMJENA NEKRETNINA
1. Prijedlog
2. Ugovor o zamjeni nekretnina
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

ETAŽIRANJE
1. Prijedlog
2. Potvrda nadležnog Upravnog odjela komunalnog gospodarstva i uređenja
3. Ugovor o međusobnim odnosima
4. Pristojba 250,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe