Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
POPIS POTREBNIH DOKUMENATA I SUDSKE PRISTOJBE ZA UKNJIŽBU PRAVA VLASNIŠTVA
KUPOPRODAJA
1. Prijedlog
2. Ugovor o kupoprodaji
3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba 250,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

DAROVANJE
1. Prijedlog
2. Ugovor o darovanju
3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba 250,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe


DOBRO JE ZNATI!
Činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji ili darovanju i platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet ne znači da ste time postali vlasnikom nekretnine. Vlasnik nekretnine postajete tek nakon upisa u zemljišnu knjigu!
Ako ste nekretninu kupili na kredit prvo morate upisati kredit – hipoteku. Tada je u zemljišnim knjigama još uknjižen prodavatelj kao vlasnik nekretnine. Nakon što bude upisana hipoteka, možete podnijeti prijedlog za upis (uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini. U tim slučajevima (jer isplata nije bila u cijelosti izvršena prilikom sklapanja ugovora) potrebno je da Vam prodavatelj izda tzv. tabularnu izjavu kojom potvrđuje da je isplata izvršena u cijelosti, te da dopušta uknjižbu prava vlasništva na vaše ime bez ikakvog njegovog daljeg pristanka i odobrenja. Na toj izjavi potpis prodavatelja mora biti ovjeren.
Kada otplatite kredit banka (vjerovnik) izdat će vam tzv. brisovno očitovanje (brisovnicu, izjavu za brisanje) na kojoj je izvršena ovjera potpisa za osobu koja je u ime banke ovlaštena potpisati tu ispravu. Nakon ovjere potpisa brisovno očitovanje treba predati zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda i prijedlogom zatražiti brisanje hipoteke.


FIDUCIJARNI PRIJENOS PRAVA VLASNIŠTVA
1. Prijedlog
2. Ugovor ili sporazum solemniziran od strane javnog bilježnika

OSTAVINA – RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU
Službeno – dostavom rješenja o nasljeđivanju uknjižba se vrši automatski.
Pravomoćna rješenja o nasljeđivanju sudovi i javni bilježnici pred kojima je proveden ostavinski postupak dužni su dostaviti sudu po službenoj dužnosti. U tom slučaju ne plaća se sudska pristojba.

U slučaju da stranka dostavlja osobno rješenje o nasljeđivanju:
1. Prijedlog
2. Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe