Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Osnovni podaci
Adresa:
Općinski sud u Vukovaru
Vukovar, ul. Županijska br. 31

Kontakt:
Tel: 032/451-600
Fax: 032/451-645
E-mail: ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 07,00 - 15,00 sati
Radno vrijeme sa strankama 09,00 – 13,00 sati
Primanje stranaka u Uredu predsjednika
Svaki treći ponedjeljak u mjesecu od 10,00 – 12,00 sati
Pauza 11,30 – 12,00 sati


Mjesna nadležnost:

Općinski sud u Vukovaru mjesno je nadležan za područje općina Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja, te gradova Ilok i Vukovar.

Stvarna nadležnost:
Općinski sudovi donose odluke u svim predmetima koji nisu stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika.

Nadležnost općinskog suda u građanskim stvarima propisana je Zakonom o parničnom postupku. Tako općinski sudovi odlučuju u prvom stupnju u sporovima:
- o uzdržavanju,
- o postojanju ili nepostojanju braka,
- o poništenju i rastavi braka,
- o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
- o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o rastavi braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
- o stvarnim i osobnim služnostima,
- zbog smetanja posjeda,
- iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa,
- za ispravak informacije i naknadu štete nastale objavom informacije,
- za zaštitu od nezakonite radnje,
- iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.
Općinski sudovi sude u prvom stupnju i u svim drugim sporovima koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova, te obavljaju poslove pravne pomoći ako zakonom nije drugačije određeno.

Nadležnost općinskog suda u kaznenim stvarima propisana je Zakonom o kaznenom postupku. Tako općinski sudovi
- odlučuju u prvom stupnju za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, te za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda,
- poduzimaju hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela počinjenih na području općinskog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje,
- u postupcima iz njihove nadležnosti rješavaju o prigovorima protiv optužnice,
- obavljaju druge poslove povjerene im zakonom.

Pored nadležnosti propisane posebnim zakonom, općinski sudovi rješavaju:
- izvanparnične i ovršne predmete, ako rješavanje tih predmeta nije povjereno drugom sudu,
- ostavinske predmete, zemljišno-knjižne predmete i vode zemljišne knjige,
- o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova,
- obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći.

Prekršajni postupak
u sudu vezan je za povredu propisa iz oblasti:
- javnog reda i mira (javna sigurnost)
- gospodarstva
- prometa (prometni prekršaji)