Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru

Broj: 18-Su-221/16-1
Datum: 19. svibnja 2016. godine


Općinski sud u Vukovaru, po predsjedniku suda Davorinu Smičiću, temeljem čl. 5. u svezi sa čl. 34. i 35. Sudskog poslovnika (N.N 37/14, 35/15, 123/15) donosi sljedeću

 
O D L U K U
o rasporedu prostorija koje koristi Općinski sud u Vukovaru,
u Vukovaru, Županijska ulica br. 31


I.


PODRUM:
1. Soba br. 3 – EKONOMAT
2. Soba br. 4 – SOBA ZA SASTANKE
3. Soba br. 7 – SOBA ZA CD-e
4. Soba br. 8 – SOBA ZA MIRENJE

PRIZEMLJE:
1. Soba br. 105 – ZEMLJIŠNE KNJIGE
2. Soba br. 106 – PISARNICA ZA PRIJAM I OTPREMU POŠTE
3. Soba br. 107 – SUDAC – Sanja Vrabec Vrančić
4. Soba br. 110 – SUDAC – Ivica Grubišić
5. Soba br. 111 i 113 – IZVANPARNIČNA PISARNICA
6. Soba br. 112 – SUDAC – Vesna Resli
7. Soba br. 114 – SUDAC – Silvia Gretschl Kajba
8. Soba br. 115 – PARNIČNA PISARNICA i UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE Ivan Pivić
9. Soba br. 116 – SUDAC – Branko Fabac
10. Soba br. 120 – SUDAC – Božo Jeličić
11. Soba br. 121 – SUDSKI OVRŠITELJI
12. Soba br. 122 – SUDAC – Klaudija Grubišić
13. Soba br. 135 – SUDAC – Davorka Rukavina

I. KAT:
1. Soba br. 203 – TAJNICA SUDA – Dragica Krvavica I VIŠA STRUČNA SAVJETNICA SUDA ZA MLADEŽ – Elvira Vidaković
2. Soba br. 204 – SUDAC – Ana Bosančić
3. Soba br. 205 – SUDAC – Mira Rajš
4. Soba br. 206 – URED PREDSJEDNIKA
5. Soba br. 207 – PREDSJEDNIK SUDA
6. Soba br. 208 – SUDAC – Davorin Smičić
7. Soba br. 209 – SUDAC – Branka Soldo
8. Soba br. 212 – SUDAC – Dinko Kruneš
9. Soba br. 213 – KAZNENA PISARNICA

POTKROVLJE:
1. Soba br. 303 – ARHIVA
2. Soba br. 304 – FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE
3. Soba br. 308 – ARHIVA
4. Soba br. 324 – SUDSKI SAVJETNIK – Augustin Jalšovec
5. Soba br. 330 – SUDSKI SAVJETNICI – Bojan Živković i Ivana Tešankić


II.

 
Raspored prostorija naznačen u točki I. ove odluke primjenjuje se sa danom donošenja - 19. svibnja 2016. godine.

U Vukovaru, 19. svibnja 2016. godine 

                                                                                                                 PREDSJEDNIKA SUDA:
                                                                                                                     Davorin Smičić


DOSTAVITI:
1. Svim sucima, ovdje
2. Svim ustrojstvenim jedinicama, ovdje
3. Županijski sud u Vukovaru
4. Oglasna ploča suda
5. Web stranica suda
6. Spis