Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Broj: 18-Su-34/09-2
Datum: 15. siječnja 2009. godine


Općinski sud u Vukovaru, po v.d. predsjedniku suda Albini Rosandić, temeljem čl. 51. Sudskog poslovnika (N.N. 80/97, 20/98, 118/01, 49/03, 32/04, 9/06, 116/08, 125/08 i 146/08) donosi sljedeću

O D L U K U

o rasporedu prostorija koje koristi Općinski sud u Vukovaru,
Zemljišno-knjižni odjel u Iloku i Prekršajni sud u Iloku,
u Iloku, Dr. F. Tuđmana br. 4


I.

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U ILOKU koristi sljedeće prostorije:

PODRUM:
1. Soba br. 1 – ARHIVA

PRIZEMLJE:
1. Soba br. 5 – KUĆNI MAJSTOR
2. Soba br. 6 – SUDNICA
3. Soba br. 7 – SUDNICA
4. Soba br. 8 – ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL
5. Soba br. 9 – VODITELJ ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG ODJELA
6. Soba br. 10 – ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL
7. Soba br. 11 – ČAJNA KUHINJA

II.

PPREKRŠAJNI SUD U ILOKU koristi sljedeće prostorije:

PODRUM:
1. Soba br. 1 – ARHIVA

PRIZEMLJE:
2. Soba br. 1 – PISARNICA ZA PRIJAM I OTPREMU POŠTE
3. Soba br. 2 – URED PREDSJEDNIKA i SUDNICA – Ankica Sabo
4. Soba br. 3 – PISARNICA
5. Soba br. 4 – REFERADA ZA IZVRŠENJE
6. Soba br. 11 – ČAJNA KUHINJA


III.

Raspored prostorija naznačen u točkama I. i II. ove odluke primjenjuje se sa danom donošenja - 15. siječnja 2009. godine.


U Vukovaru, 15. siječnja 2009. godine


v.d. PREDSJEDNIKA SUDA:
Albina Rosandić      


DOSTAVITI:
1. Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
2. Prekršajni sud u Iloku
3. Oglasna ploča suda u Iloku
4. Web stranica suda, ovdje
5. Spis