Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Kandidiranje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Obavijest - odluka o obustavi oglasa

Broj: 7 Su 20-2020-39

Vukovar, 6. srpnja 2020.

 

Odluka o obustavi oglasa za prijem u državnu službu administrativnog referenta-sudskog zapisničara na određeno vrijeme

 

Odluka

Radno vrijeme Općinskog suda u Vukovaru

Broj: 2 Su-102/2020-46

Vukovar, 7. svibnja 2020.

 


ODLUKA


Zbog ublažavanja zaštitnih mjera proglašene pandemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) i postupnom povratku na redoviti rad sudova u narednom razdoblju.

Općinski sud u Vukovaru od 11. svibnja 2020. raditi će po redovitom punom radnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati.


-
cijeli tekst (PDF) -ObavijestOBAVIJEST

 


Odlukom Ministra pravosuđa klasa: 011-01/19-01/100010, Ur.broj: 514-05-01-02-01/3-20-04 od 20. travnja 2020. u Općinskom sudu u Vukovaru ispunjeni su svi tehnički preduvjeti za primjenu elektroničke komunikacije sukladno Pravilniku o elektroničkoj komunikaciji("Narodne novine" br. 5/20)

 

 

Predsjednica suda
Davorka Rukavina

Odluka o održavanju rasprava

Broj: 2 Su-102/2020-44

Vukovar, 28. travnja 2020.


Odluka o održavanju rasprava

Općinski sud u Vukovaru nastavlja s radom na održavanju rasprava i ročišta od 4. svibnja 2020. pa nadalje, rukovodeći se, prije svega, kriterijima hitnosti predmeta, starosti predmeta i broju sudionika u postupku.


- cijeli tekst (PDF) - 

Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije

Broj 2 Su-102/2020-2
Vukovar, 17. ožujka 2020.g.


 

Ministarstva pravosuđa, Klasa: 710-01/20-01/135, Ur.broj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine pod nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), predsjednica Općinskog suda u Vukovaru Davorka Rukavina, donosi sljedeću

ODLUKU

Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), te radi zaštite zdravlja stranaka i svih sudionika u sudskim postupcima, kao i zaposlenika suda, Općinski sud u Vukovaru, i zemljišnoknjižni odjel u Iloku neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do 01.travnja 2020. godine, osim u iznimnim slučajevima.


- cijeli tekst -Kontakt
Centrala
032/451-600
Ured predsjednika
032/451-602

Pisarnice

Parnična
032/451-627
Kaznena
032/451-619
Izvanparnična
032/451-608
032/451-607
Zemljišnoknjižni odjel
032/451-622
032/451-623
Prekršajna
032/454-026 

 

Ilok
Tel: 032/592-627

Fax: 032/451-645
E-mail: ured.predsjednika@osvu.pravosudje.hr

Plan - stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Vukovaru za 2019.

 
 
Reorganizacija sudova

Poštovani posjetitelji,


Dana 1.siječnja 2019 .godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Vukovaru spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova.

Osniva se Općinski sud u Vinkovcima ( spojen s Prekršajnim sudom ) koji obuhvaća Stalnu službu u Županji.

Općinski sud u Vukovaru ( spojen s prekršajnim sudom ) za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinju te gradove Ilok i Vukovar.