Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Stručno osposobljavanje 2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnostZbog interesa javnosti za navedeni kazneni predmet izvještavamo  da je Općinski sud u Vukovaru dana 29. listopada 2019. dobio rješenje broj K - 569/2017 kojim rješenjem je temeljem čl. 380. st. 1. t.1. ZKP-a obustavljen kazneni postupak protiv optuženog Marijana Živkovića zbog kaznenih djela iz:

 • čl. 235. st. 1. i 3. KZ-a

•  čl. 314. st. 1. KZ-a

•  čl. 324. st. 1. KZ-a 

 

a koji postupak je vođen povodom optužnice ODO u Vukovaru broj K -DO 190/2013

 

Glasnogovornik suda

Silvia Gretschl - Kajba


Rješenje o prijmu u državnu službu

Broj: 7 Su-155/2019-51

Dana: 24. listopada 2019.

 


 
Rješenje o prijmu u državnu službu


U Općinskom sudu u Vukovaru proveden je postupak za prijam u državnu službu na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar, 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutne službenice

- cijeli tekst -

 

 

Obavijest kandidatima o danu i načinu održavanja testiranja

Broj: 7 Su-155/2019
Dana: 4. listopada 2019.

 

 

Obavijest kandidatima o danu i načinu održavanja testiranja Administrativni referent - sudski zapisničar
14. listopada 2019. s početkom u 9:00 sati 


Zemljišnoknjižni referent
11. listopada 2019. s početkom u 9.00 sati


- cijeli tekst -

Oglas za prijam u državnu službu

Broj: 7 Su-155/19-3
Dana: 16. rujna 2019. 
 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sudska pisarnica

 

1. radno mjesto III. vrste administrativni referent - sudski zapisničar - 1 (jedan) izvršitelj/ica - radi zamjene duže odsutne službenice
Zemljišnoknjižni odjel u Iloku
2. radno mjesto III. vrste zemljišnoknjižni referent – 1 (jedan) izvršitelj/ica - radi zamjene duže odsutne službenice
 - cijeli oglas -
 

Plan - stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Vukovaru za 2019.

 
 
Reorganizacija sudova

Poštovani posjetitelji,


Dana 1.siječnja 2019 .godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Vukovaru spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova.

Osniva se Općinski sud u Vinkovcima ( spojen s Prekršajnim sudom ) koji obuhvaća Stalnu službu u Županji.

Općinski sud u Vukovaru ( spojen s prekršajnim sudom ) za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinju te gradove Ilok i Vukovar.