ODLUKA o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Berak

Broj: 13-SU-125-12
U Vukovaru, 20. svibnja 2014.godine.


Na temelju čl. 180.st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj:91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 1008/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13) donosima

O D L U K U
o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Berak


I.
Utvrđuje se da je u postupku dopune zemljišne knjige za k.o. Berak Općinski sud u Vukovaru sastavio zemljišnoknjižni uložak 1223 za kč.br. 806 u k.o. Berak.

II.
Danom 15. svibnja 2014. godine otvara se dopunjena dzemljišna knjiga za zemljišnoknjižni uložak 1223 za kč.br. 606 k.o. Berak, te se s istim ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektronskom obliku.

III.
Otvaranjem zemljišne knjige iz točke I. ove Odluke otvara se ispravni postupak glede istog, te je Općinski sud u Vukovaru, kao nadležni zemljišnoknjižni sud dužan bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u „Narodnim novinama“ i na oglasnoj ploči suda, otvaranje ispravnog postupka, sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama.


                                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA:
                                                                                                                Davorin SmičićODLUKA o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Borovo naselje

BROJ: 13-Su-227/09
U Vukovaru, 04. travnja 2014. godine


Na temelju članka 180. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04.,107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.), donosim


O D L U K U
o otvaranju zemljišne knjige za k.o.Borovo naselje


I.
Utvrđuje se da je u postupaku obnove zemljišne knjige za k.o. Borovo naselje Općinski sud u Vukovaru sastavio zemljišnoknjižne uloške za k.o. Borovo naselje.

II.
Danom 04. travnja 2014. godine otvara se zemljišna knjiga za k.o. Borovo naselje, te se s istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.

III.
Otvaranjem zemljišne knjige iz točke I. ove Odluke otvara se ispravni postupak glede istog, te je Općinski sud u Vukovaru kao nadležni zemljišnoknjižni sud dužan, bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči suda, oglasnoj ploči Područnog ureda za katastar Vukovar, oglasnoj ploči Grada Vukovara , kao i na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa.                                                                                                    P R E D S J E D N I K    S U D A
                                                                                                              Davorin Smičić
.
ODLUKA ustupljeni spisi OGS Zagreb


Ustupljeni predmeti Općinskog građanskog suda u Zagrebu odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, ustupljeni Općinskom sudu u Vukovaru kao drugom stvarno nadležnom sudu i njihov raspored:

Broj: 48-Su-59/14-
Datum: 10. veljače 2014. godine
Broj: 50-Su-123/14-
Datum: 9. travnja 2014. godine
ODLUKA o otvaranju dijela zemljišne knjige za k. o. Vukovar
Broj: 13-Su-124/12
Datum: 26. studenog 2013. godine


Na temelju članka 180. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10 i 55/13) donosim


O D L U K A
o otvaranju dijela zemljišne knjige za k. o. Vukovar

I.
Utvrđuje se da je u postupku dopune zemljišne knjige za k. o. Vukovaru osnovan novi zemljišnoknjižni uložak br. 11253 za kč. br. 6656 i zemljišnoknjižni uložak br. 11234 za kč. br. 2180.

II.
Dana 26. studenog 2013. godine otvara se zemljišna knjiga koja se odnosi na zemljišnoknjižne uloške za katastarske čestice iz točke I. ove Odluke, za katastarsku općinu Vukovar, te se s istom ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.

III.
Otvaranjem zemljišne knjige iz točke I. ove Odluke otvara se ispravni postupak glede istog, te je Općinski sud u Vukovaru, kao nadležni zemljišnoknjižni sud dužan bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u „Narodnim novinama“, na oglasnoj ploči suda, otvaranje ispravnog postupka, sukladno Zakona o zemljišnim knjigama.


                                                                                                                             PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                                 Davorin Smičić
Odjel za naknade u kaznenim postupcima


Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) stupio je na snagu 1. srpnja 2013. godine.

Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći u:


 
dobiti pozivom na besplatni broj
Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.Sukladno Zakonu, informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti:

policija, državno odvjetništvo i sudovi.