OGLAS - 2 ZK refenta na neodređeno

OGLAS

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- na radno mjesto sudski referent – zemljišnoknjižni - 2 (dva) izvršitelja/ice

CIJELI OGLAS

.

OGLAS - 4 zapisničara na određeno

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene dulje vrijeme odsutnih službenica

- na radno mjesto administrativni referent sudski zapisničar - 4 (četiri) izvršitelja/ice

 

CIJELI OGLAS

 

.

Dani otvorenih vrata 28.10.2016.
Galerija

Javni poziv za manifestaciju „Dani otvorenih vrata“
Obavijest o preseljenju ZK odjela u Vinkovcima

Od 11. srpnja 2016. godine Zemljišnoknjižni odjel u Vinkovcima preseljen u zgradu suda na adresi Trg bana Josipa Šokčevića 17

OBAVIJEST
Obavijest o radu ZK odjela

Obavijest

Radi uvođenja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra u zemljišnoknjižne odjele ovog suda, bit će onemogućen rad odjela, kao i rad sa strankama!


Donacija grada Vukovara Općinskom sudu

Donacija grada Vukovara Općinskom sudu u Vukovaru!Poziv za dostavu ponuda!

 

Poziv za dostavu ponuda za postupak bagatelne nabave za 2016. godinu!

 

Uredski materijal - omoti mape i upisnici!

 

Uredski materijal - materijal i sredstva za čišćenje i higijenu!

 

Uredski materijal - toneri!

 

Uredski materijal - papir!

 

Uredski materijal - ostali uredski materijal!

 

Uredski materijal - toneri i obasci!

 

 

Ponude dostaviti najkasnije do 1300 sati, 01. srpnja 2016. godine,

na adresu Županijska 31, Vukovar!

 

 

Procedura naplate usluge preslika

Broj: 35-Su-86/16-3
Datum: 22. ožujka 2016.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti "NN"br. 139/10, 19/14, i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila "NN" br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 Predsjednik suda, donosi proceduru o ostvarivanju vlastitih prihoda


PROCEDURA NAPLATE USLUGE PRESLIKA - VLASTITI PRIHODI


Preslikavanje i naplata naknade obavlja se u pisarnicama i Zemljišnoknjižnim odjelima u Općinskog suda u Vukovaru, Iloku, Stalnim službama u Vinkovcima i Županji, prema slijedećoj proceduri:

1. Stranka podnosi Zahtjev za presliku u nadležnoj Pisarnici suda.
2. Sudac/ovlašteni službenik odobrava presliku, utvrđuje broj stranica i iznos koji stranka treba uplatiti, te stranku upućuje na uplatu traženog iznosa.
3. Stranka uplatu može izvršiti na blagajni suda (u sjedištu suda) ili kod ovlaštenog službenika zaduženog za naplatu vlastitih prihoda u Stalnim službama ili na žiro račun suda. (HR9023900011100016275)

NAPLATA NA BLAGAJNI SUDA
1. Stranka sa Zahtjevom za presliku dolazi na blagajnu suda.
2. Računovodstveni referent naplaćuje utvrđeni iznos i stranci izdaje dva primjerka računa - uplatnice (za stranku i za spis), a Blagajničkom izvještaju prilaže jedan primjerak računa -uplatnice i Zahtjev.
3. Naplaćeni vlastiti prihodi se u blagajni knjiže na račun vlastitih prihoda od preslika (66151)
4. Naplaćene vlastite prihode iz blagajne vlastitih prihoda računovodstveni referent-blagajnik najmanje jednom mjesečno polaže na žiro račun suda.

NAPLATA U STALNIM SLUŽBAMA U VINKOVCIMA I ŽUPANJI
1. Stranka sa Zahtjevom za presliku dolazi kod ovlaštenog službenika zaduženog za naplatu vlastitih prihoda .
2. Ovlašteni službenik zadužen za naplatu vlastitih prihoda naplaćuje utvrđeni iznos i stranci izdaje dva primjerka računa (za stranku i za spis), jedan primjerak računa zajedno sa naplaćenim iznosom jednom mjesečno ili po potrebi šalje u računovodstvo suda u Vukovar, a jedan primjerak računa zadržava u bloku računa.
3. Računovodstveni referent za zaprimljena sredstva iz Stalnih službi ispisuje uplatnicu u dva primjerka koju potpisuje računovodstveni referent i oba primjerka šalje u Stalnu službu gdje je prihod i naplaćen na potpis. Nakon što osoba koja je naplatila prihod potpisala oba primjerka, jedan primjerak zadržava uz blok računa, a jedan primjerak vraća računovodstvu suda.
4. Naplaćeni vlastiti prihodi se u blagajni knjiže na račun vlastitih prihoda od preslika (66151)
5. Naplaćene vlastite prihode iz blagajne vlastitih prihoda računovodstveni referent-blagajnik najmanje jednom mjesečno polaže na žiro račun suda.

UPLATA NA ŽIRO RAČUN
Uplaćeni iznos za preslike na žiro računu suda, temeljem Izvoda, knjiže se na vlastite prihode na račun (66151) s danom uplate.

POSTUPANJE SA NAPLAĆENIM VLASTITIM PRIHODIMA
1. Prikupljeni vlastiti prihodi s računa suda uplaćuju se u državni proračun, u pravilu jednom mjesečno, odnosno kada ima naplaćenih prihoda, te se uvrštavaju u mjesečne potrebe za sredstva za materijalne rashode.
2. Vlastiti prihodi uplaćeni u državni proračun troše se na plaćanje rashoda prema Financijskom planu, plaćanjem kroz Riznicu, u pravilu jednom mjesečno.


Predsjednik suda
Davorin Smičić  

 


DOSTAVITI:
1. Službenicima Sudskih pisarnica u Vukovaru, Vinkovcima i Županji
2. Voditeljima ZK – Odjela u Vukovaru, Iloku, Vinkovcima i Županji
3. Službenicima Materijalno –financijskog poslovanje
4. Upravitelju sudske pisarnice
5. WEB –stranica suda