Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Stručno osposobljavanje 2018
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Javni natječaj

 

 

-Javni natječaj-

 

 

 

OPIS POSLOVA i PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA JAVNI NATJEČAJ NA NEODREĐENO VRIJEME
radno mjesto –administrativni referent-sudski zapisničar

1. OPIS POSLOVA
Piše raspravne zapisnike i presude po diktatu suca, obavlja uredsko-administrativne poslove sa spisima u referadi, poziva stranke na ročišta, priprema spise za otpremu, unosi podatke u sustav eSpisa i obavlja ostale poslove sukladno Sudskom poslovniku i Pravilniku o radu u sustavu eSpisa.
1. PODACI O PLAĆI

Podaci o plaći za radna mjesta za koje se vrši prijam u državnu službu utvrđeni su primjenom odredbi čl. 9 Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., 17/03., 197/03., 21/04., 25/04., 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14, 151/14.,11/15, 32/15, 76/15., 100/15. i 71/18.), odredbi čl. 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine 112/17 i 12/18).

2. PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA
ADMINISTRATIVNI REFERENT –SUDSKI ZAPISNIČAR
1. Zakon o sudovima ("Narodne novine" br: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18)
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" br. 37/14 ,49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17,i 101/18 i 119/18)

1. NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA:
- pisana provjera stručnih znanja ( Zakon o sudovima i Sudski poslovnik) i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, testiranje poznavanja rada na računalu.
Svaki dio provjere znanja vrednuje se sa bodovima od 0-10
Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je dobio najmanje 5 bodova. Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri pristupaju na razgovor (intervju) s Komisijom. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, stečeno radno iskustvo, te rezultate u dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0-10.
VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA BITI ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO (najmanje pet dana prije testiranja)

Vukovar, 19. srpnja 2019. Komisija za provedbu javnog natječaja

Javni poziv - stručno osposobljavanje
Plan - stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Vukovaru za 2019.

 
 
Reorganizacija sudova

Poštovani posjetitelji,


Dana 1.siječnja 2019 .godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Vukovaru spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova.

Osniva se Općinski sud u Vinkovcima ( spojen s Prekršajnim sudom ) koji obuhvaća Stalnu službu u Županji.

Općinski sud u Vukovaru ( spojen s prekršajnim sudom ) za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinju te gradove Ilok i Vukovar.