Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Prekršajna pisarnica
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2020
Plan javne nabave 2019
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2019. godina
Financijsko izvješće 2018. godina
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Financijski plan sredstava za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Oglas za prijam u državnu službu te pravni izvori i opis poslova

Broj: 7 Su-20/20-2
Dana: 14. veljače 2020. 
 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sudska pisarnica

 

1. radno mjesto III. vrste administrativni referent - sudski zapisničar - 1 (jedan) izvršitelj/ica - radi zamjene duže odsutne službenice

 

- cijeli oglas -

_______________________________________________________

Pravni izvori i opis poslova

- cijeli tekst -
 

Obavijest


OBAVIJEST

Na Općinskom sudu u Vukovaru elektronička komunikacija nije u primjeni, te će se primjenjivati kada ministar nadležan za poslove pravosuđa donese odluku o ispunjavanju uvjeta za elektroničku komunikaciju za općinske sudove, a nakon što se za to ispune uvjeti na svim općinskim sudovima. (čl. 118. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku "Narodne novine" br. 70/2019)

Dok se ne ispune uvjeti za elektroničku komunikaciju dostava se obavlja po pravilima Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" br. 53/19., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08.,, 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Plan - stručno osposobljavanje

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Vukovaru za 2019.

 
 
Reorganizacija sudova

Poštovani posjetitelji,


Dana 1.siječnja 2019 .godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Vukovaru spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova.

Osniva se Općinski sud u Vinkovcima ( spojen s Prekršajnim sudom ) koji obuhvaća Stalnu službu u Županji.

Općinski sud u Vukovaru ( spojen s prekršajnim sudom ) za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinju te gradove Ilok i Vukovar.