Glavni izbornik
Naslovnica
Osnovni podaci
Unutarnje ustrojstvo suda
1 URED PREDSJEDNIKA SUDA
- Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
- Ostvarivanje prava na pristup informacijama
2 SUDSKI ODJELI
- Kazneni odjel
- Građanski odjel
- Ured za podršku žrtvama i svjedocima
3 SUDSKE PISARNICE
- Prijemna pisarnica
- Parnična pisarnica
- Kaznena pisarnica
- Izvanparnična pisarnica
- Pisarnica Stalne službe u Vinkovcima
- Pisarnica Stalne službe u Županji
4 MATERIJALNO-FINANACIJSKI ODSJEK
5 ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
- Osnovni podaci
- Osnovne informacije
- Podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom odjelu
- Uknjižba prava vlasništva
- Upis hipoteke
- Brisanje hipoteke
- Promjena osobnih podataka
- Upis zabilježbe
- Brisanje upisa
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Odluke
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru
Odluka o rasporedu prostorija za Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel u Iloku
Statistički podaci
Javni bilježnici
Godišnji raspored poslova za 2018. godinu
Godišnji raspored poslova za 2017. godinu
Godišnji raspored poslova za 2016. godinu
Plan javne nabave
Plan javne nabave 2018
Plan javne nabave 2017
Plan javne nabave 2016
Plan javne nabave 2015
Plan javne nabave 2014
Plan javne nabave 2013
Financijsko izvješće 2017. godina
Financijsko izvješće 2016. godina
Financijsko izvješće 2015. godina
Financijsko izvješće 2014. godina
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Sudski tumači/vještaci
Etički kodeks državnih službenika (NN 49/06)
KODEKS SUDAČKE ETIKE
Linkovi
Rješenja o prijemu - sudski zapisničar i sudski savjetnikDatum javne objave: 29.5.2018.
Dostava se smatra izvršenom: 6.6.2018.

.
Odluka o prijemu u državnu službu - dostavljač
Obavijest o testiranju - DOSTAVLJAČ

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU
PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

 

u prostorijama Općinskom sudu u Vukovaru, Županijska 31,
21. svibnja 2018. s početkom u 9,00 sati

- cijeli tekst -

 

.

NATJECAJ - POZIV KANDIDATIMA za 11.5.2018.

p o z i v a j u s e

kandidati koji su za svako područje provedene provjere dobili najmanje 5 bodova i to kandidati:

1. Ida Jurić – u 10,00 sati
2. Ivana Dujmić Živković – u 10,10 sati
3. Iva Čapelj – u 10,20 sati
4. Marko Šimunić – 10,30 sati
5. Mirta Vuković – 10,40 sati

Razgovor će se održati u Općinskom sudu u Vukovaru, Županijska 31, soba 204.

Svim kandidatima omogućit će se uvid u dokumentaciju i testove u vremenu od 09,00 do 10,00 sati dana 11. svibnja 2018.g. u Općinskom sudu u Vukovaru, Županijska 31, soba 204.

Obavijest kandidatima o rezultatima pisanog testiranja i terminu za intervju
POZIV - sudski savjetnik – dva izvršitelja/ice

P o z i v a j u   s e

Na testiranje koje će se održati 4. svibnja 2018. godine s početkom u 10,30 sati, soba broj 4 u prostorijama Općinskog suda u Vukovaru, Vukovar, Županijska br. 31.

Obavijest o postupku i načinu testiranja - sudski zapisničar
OGLAS - namještenik, dostavljač na neodređeno


ROK ZA PRIJAVE ISTEKAO

OGLAS
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Odjeljak pomoćnih i tehničkih poslova
namještenik – dostavljač – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme u Stalnoj službi u Vinkovcima, radno mjesto IV. vrste

 

- cijeli tekst oglasa -

 

ROK ZA PRIJAVE ISTEKAO

.

Obavijest kandidatima – pravni izvori za pripremu kandidata i opis radnog mjesta

 
ROK ZA PRIJAVE ISTEKAO


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


SUDSKI ODJEL – Građanski odjel
1. sudski savjetnik – 2 (dva) izvršitelja
Stručni uvjeti:
– završen diplomski sveučilišni studij prava
– položen pravosudni ispit

SUDSKA PISARNICA- u sjedištu suda
2. administrativni referent-sudski zapisničar -1 (jedan) izvršitelj

 

- cijeli tekst javnog natječaja -

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ
objavljen u "Narodnim novinama" br. 21

 

- PRAVNI IZVORI -

 

ROK ZA PRIJAVE ISTEKAO

.