Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Virovitici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika
Glasnogovornik suda
Suci i sudski savjetnici
Računovodstvo
Radno vrijeme
Raspored prostorija suda
Kontakti
Popis zaposlenih
Akti Općinskog suda u Virovitci
Pravilnik o unutarnjem redu
Godišnji raspored poslova
Kućni red
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o korištenju službenih vozila
Izmjena pravilnika o korištenju službenih vozila
e-Oglasna ploča
e-Predmet
Ovjera isprava za inozemstvo - Apostille
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
Sudske pristojbe i predujam
Uplate sudskih pristojbi
Uplate predujma
za sudska vještačenje, očevide, sudske dostave
za trošak kopiranja
Povrat pogrešno ili više uplaćene sudske pristojbe, novčane kazne i troškova postupka
Odluka o naknadi za preslik sudskih akata
Odluka o troškovima tehničkog snimanja i prepisivanja zvučnih snimki
Zemljišnoknjižni odjel Virovitica
Podaci potrebni za uplatu u zemljišno knjižnim predmetima
Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka i uvjerenja
Prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu
Popis potrebnih dokumenata
Oglasi i obavijesti
Zemljišnoknjižni odjel Pitomača
Podaci potrebni za uplatu u ZK predmetima
Postupak mirenja
Zakoni, pravilnici, propisi...
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu kodeksa sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravni propisi
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Odluka o određivanju službenice za informiranje
Godišnje izvješće
Zahtjev za pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacij
Računovodstvo i financije
Javna nabava
Financijsko izvješće
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura o stvaranju ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
Financijski plan 2020 - 2022
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put
Natječaji i oglasi
7 Su-14/2020-8 Rješenje o prijmu u državnu službu od 4. ožujka 2020.
Javni bilježnici
Korisne poveznice
ažurirano 18.6.2020.
 
1.1.2019.
 

Poštovani,

Temeljem Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine, broj 67/18), Prekršajni sud u Virovitici prestaje sa radom 01. siječnja 2019. odnosno postaje odjel Općinskog suda u Virovitici.

 
Općinski sud u Virovitici, Tomaša Masaryka 8, 33000 Virovitica, OIB: 47974453918

 

 

 

Općinski sud u Virovitici

Tomaša Masaryka 8
33 000 Virovitica

OIB: 47974453918 


 


URED PREDSJEDNIKA
tel. (+385 33) 840 902
fax: (+385 33) 840 930

PRIJAMNA PISARNICA ZA SVE VRSTE PODNESAKA
(osim zemljišnoknjižnih podnesaka)
tel. (+385 33) 840 900


 

PARNIČNA PISARNICA

tel: (+385 33) 840 920

OVRŠNA PISARNICA

tel: (+385 33) 840 919

KAZNENA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 921

IZVANPARNIČNA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 905

OSTAVINSKA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 921

OTPREMNA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 900

 

 

 

ODJELJAK FINANCIJSKO MATERIJALNOG POSLOVANJA

(RAČUNOVODSTVO)

tel: (+385 33) 722 784

tel: (+385 33) 722 785

fax: (+385 33) 800 289

 

 
Zemljišnoknjižni odjel u Virovitici

tel: (+385 33) 840 906


Zemljišnoknjižni odjel u Pitomači
Trg kralja Tomislava 18
33 405 Pitomača
tel: (+385 33) 783 343

 

 

 

Stalna služba u Slatini
Trg Sv. Josipa 12
33 520 Slatina

 

 

  

CENTRALA 
tel. (+385 33) 400 520
fax: (+385 33) 555 493

SUDSKA PISARNICA
tel. (+385 33) 400 535

tel. (+385 33) 400 533

   

Zemljišnoknjižni odjel u Slatini 
tel: (+385 33) 400 532


Zemljišnoknjižni odjel u Orahovici 
tel: (+385 33) 673 224
Prekršajni odjel

Trg kralja Tomislava 6/1

33 000 Virovitica


tel. (+385 33) 725 284

fax. (+385 33) 800 289Prekršajni odjel Stalne službe u Slatini

Trg sv. Josipa 12

33 520 Slatina


tel. (+385 33) 400 520

fax (+385 33) 555 493


 

klauzula pravomoćnosti / ovršnosti
 

OBAVIJEST!

klauzula pravomoćnosti/ovršnosti
u građanskim postupcima

     Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje žele ishoditi SLUŽBENU POTVRDU / KLAUZULU PRAVOMOĆNOSTI I OVRŠNOSTI, potrebno je da  OSOBNO PRISTUPE U SUD u uredovno vrijeme za primanje stranaka. 
mirenjevijest 14.6.2017.