Glavni izbornik
Naslovnica
Općinski sud u Virovitici
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika
Suci i sudski savjetnici
Računovodstvo
Radno vrijeme
Raspored prostorija suda
Kontakt
Popis zaposlenih
Akti Općinskog suda u Virovitci
Pravilnik o unutarnjem redu
Godišnji raspored poslova
Kućni red
e-Oglasna ploča
e-Predmet
Ovjera isprava za inozemstvo - Apostille
Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani
Sudske pristojbe i predujam
Uplate sudskih pristojbi
Uplate predujma
Povrat pogrešno ili više uplaćene sudske pristojbe, novčane kazne i troškova postupka
Odluka o naknadi za preslik sudskih akata
Popis naselja rješavanja - teritorijalna nadležnost
Zemljišnoknjižni odjel Virovitica
Podaci potrebni za uplatu u zemljišno knjižnim predmetima
Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka i uvjerenja
Prijedlozi za upis u zemljišnu knjigu
Popis potrebnih dokumenata
Oglasi i obavijesti
Zemljišnoknjižni odjel Pitomača
Podaci potrebni za uplatu u ZK predmetima
Postupak mirenja
Zakoni, pravilnici, propisi...
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu kodeksa sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Pravni propisi
Informacije o naknadi žrtvama kaznenih djela
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Odluka o određivanju službenice za informiranje
Godišnje izvješće
Računovodstvo i financije
Javna nabava
Financijsko izvješće
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura o stvaranju ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
Natječaji i oglasi
Javni bilježnici
Korisne poveznice
Općinski sud u Virovitici, Tomaša Masaryka 8, 33000 Virovitica, OIB: 47974453918

 

 

 

Općinski sud u Virovitici

Tomaša Masaryka 8
33 000 Virovitica

OIB: 47974453918 


 


URED PREDSJEDNIKA
tel. (+385 33) 840 902
fax: (+385 33) 840 930

PRIJAMNA PISARNICA ZA SVE VRSTE PODNESAKA
(osim zemljišnoknjižnih podnesaka)
tel. (+385 33) 840 900

 

PARNIČNA PISARNICA

tel: (+385 33) 840 920

OVRŠNA PISARNICA

tel: (+385 33) 840 919

KAZNENA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 921

IZVANPARNIČNA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 905

OSTAVINSKA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 921

OTPREMNA PISARNICA
tel: (+385 33) 840 900

 

 

 

ODJELJAK FINANCIJSKO MATERIJALNOG POSLOVANJA

(RAČUNOVODSTVO)

tel: (+385 33) 840 904

fax: (+385 33) 840 931

 

 
Zemljišnoknjižni odjel u Virovitici

tel: (+385 33) 840 906


Zemljišnoknjižni odjel u Pitomači
Trg kralja Tomislava 18
33 405 Pitomača
tel: (+385 33) 783 343

 

 

 

Stalna služba u Slatini
Trg Sv. Josipa 12
33 520 Slatina

 

 

  

CENTRALA 
tel. (+385 33) 400 520
fax: (+385 33) 555 493

SUDSKA PISARNICA
tel. (+385 33) 400 535

tel. (+385 33) 400 533

   

Zemljišnoknjižni odjel u Slatini 
tel: (+385 33) 400 532


Zemljišnoknjižni odjel u Orahovici 
tel: (+385 33) 673 224

vijest 14.6.2017.
vijest 12.5.2017.

..
OBAVIJEST!
(pribava klauzule pravomoćnosti/ovršnosti u građanskim postupcima)


     Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje žele ishoditi SLUŽBENU POTVRDU / KLAUZULU PRAVOMOĆNOSTI I OVRŠNOSTI, potrebno je da  OSOBNO PRISTUPE U SUD u uredovno vrijeme za primanje stranaka.

 
.
OBAVIJEST!
(preuzimanje Rješenja o nasljeđivanju stranaka i drugih osoba koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa)


     Stranke i druge osobe koje učine vjerojatnim postojanje opravdanog interesa, potrebno je da OSOBNO PRISTUPE U SUD u uredovno vrijeme za primanje stranaka, a radi preuzimanja zatraženih primjeraka RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU, nakon što prethodno uplate sudsku pristojbu u iznosu od 100,00 kuna za arhivirane predmete.