Obavijest

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

Do dobianja suglasnosti Ministarstva financija za dovršenje započetog postupka

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj 

 

obustavlja se postupak.

više

 

 objavljeno: 10.4.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu služnu na neodređeno vrijeme:

- zemljišnoknjižni referent III vrste– 1 izvršitelj,

 

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj 

 

 

više

 

 objavljeno: 6.3.2020.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
4. 5. 2020.
11:48
II. NAČELA

II. NAČELA

Načelo javnosti i slobodnog pristupa


Članak 6.


Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima ovog Zakona.


Načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija


Članak 7.


Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne.


Načelo jednakosti


Članak 8.


(1) Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju.


(2) Tijela javne vlasti ne smiju staviti korisnike u neravnopravan položaj, a osobito na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje.


Načelo raspolaganja informacijom


Članak 9.


Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno ovom Zakonu, ima pravo tu informaciju javno iznositi.


Načelo međusobnog poštovanja i suradnje


Članak 9.a (NN 85/15)


Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.