Kodeks sudačke etike

 

Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike,

možete preuzeti ovdje.