Rješenje o prijmu

7 Su-193/2020

 

Na radno mjesto mjesto namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme prima se:

 

RENATO PEDIŠIĆ

 

više

objavljeno: 14.08.2020.

Oglas

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 - Administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

više

objavljeno: 23. 7 2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II. vrste na neodređeno vrijeme prima se:

 

ŠKRINJARIĆ ANDREA

više

objavljeno: 17.7.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, na neodređeno vrijeme, prima se:

 

GORDANA STUPARIĆ 

više

objavljeno: 30.7.2020

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O
ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto:

-vozača-dostavljača III. vrste - 1 izvršitelj

Testiranje će se održati:
28.7.2020. u 10,00 sati

više

objavljeno: 15.7.2020.

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 2 izvršitelja


- VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE – 1 izvršitelj

 

više

 

objavljeno: 4.6.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
14. 8. 2020.
18:14
Besplatna pravna pomoć

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Besplatna pravna pomoć omogućuje građanima slabog imovnog stanja pristup sudu i upravnim tijelima radi ostvarivanja prava.

Besplatna pravna pomoć odobrava se na temelju zahtjeva koji se podnosi Uredu državne uprave u županijama/Gradu Zagrebu u kojem se navode podaci o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

ZA NEISTINITO PRIKAZIVANJE PODATAKA O IMOVINI I DRUGIH ČINJENICA PODNOSITELJ ZAHTJEVA JE KAZNENO I MATERIJALNO ODGOVORAN.


1. U kojim slučajevima se može odobriti korištenje besplatne pravne pomoći?

Besplatna pravna pomoć može se odobriti samo kada je rješavanje pojedinog problema od egzistencijalne važnosti.

Pitanja od egzistencijalne važnosti mogu biti primjerice: statusna pitanja, prava iz sustava socijalne skrbi, prava iz sustava mirovinskog, zdravstvenog i invalidskog osiguranja i drugi oblici pomoći, radnopravne stvari, zaštita djece i mlađih punoljetnika, zaštita žrtava kažnjivih djela i drugo.

Besplatna pravna pomoć znači da građani mogu dobiti:
 • pravni savjet
 • izradu podneska u upravnim i sudskim postupcima
 • zastupanje u upravnim i sudskim postupcima

2. Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu državne uprave u sjedištu županije ili u ispostavama Ureda na području županije/Grada Zagreba u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište.

Uz zahtjev prilažu se potpisane izjave podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke.

Korisnici socijalne skrbi i korisnici opskrbnine prilažu uz zahtjev fotokopiju rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine. Zahtjev, izjave i fotokopije se ne ovjeravaju. Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe.


3. Tko pruža besplatnu pravnu pomoć?

Besplatnu pravnu pomoć pružaju svi odvjetnici, udruge koje su za to registrirane u Ministarstvu pravosuđa, sindikati te pravni fakulteti koji su organizirali pravne klinike.

Odvjetnici mogu pružati sve oblike pravne pomoći. Ostali pružatelji mogu pružati samo pojedine oblike pravne pomoći u skladu sa Zakonom.

Sindikati pružaju pravnu pomoć svojim članovima prema Zakonu o radu, a ostalim građanima ako su za to registrirani kod Ministarstva pravosuđa.

Popis odvjetnika, udruga, sindikata i pravnih fakulteta može se dobiti u Uredu državne uprave u županiji/Gradu Zagrebu u kojem se podnosi zahtjev.

Svi pružatelji pravne pomoći dužni su građanima pomoći prilikom ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć.


4. Tko može dobiti besplatnu pravnu pomoć?

Besplatnu pravnu pomoć mogu dobiti građani koji ispunjavaju imovinske uvjete, a posebno:
 1. korisnik nekog oblika socijalne skrbi
 2. korisnik opskrbnine
 3. građani slabijeg imovnog stanja pod sljedećim uvjetima (kumulativno):
  • da prosječni mjesečni dohodak i drugi primici po članu kućanstva ne prelazi propisani iznos (2.611,00 kn za 2009. godinu) kroz posljednjih 12 mjeseci pri čemu se uzimaju u obzir svi prihodi punoljetnih članova kućanstva osim određenih vrsta primitaka (dječji doplatci, potpore i dr.)
  • da je vlasnik kuće ili stana koja je površine do 35 m2 za podnositelja zahtjeva te dodatnih 10 m2 za svakog člana kućanstva ( + - 10m2)
  • da kućanstvo nema ušteđevinu veću od 20 minimalnih dohodaka (20 x 2.611,00 kn za 2009.) = 52.220,00 kn
  • da kućanstvo nema automobil vredniji od 18 minimalnih mjesečnih dohodaka (18 x 2.611,00 kn za 2009.) = 46.998,00 kn
 4. djeca u postupcima za uzdržavanje
 5. žrtve kažnjivih djela
 6. azilanti i druge osobe pod posebnom zaštitom

5. Kako se koristi besplatna pravna pomoć?

Podnositelju zahtjeva besplatna pravna pomoć može biti odobrena u cijelosti ili u manjem djelu kada dio troškova plaća podnositelj zahtjeva.

Kada je zahtjev odobren, podnositelj zahtjeva dobiva uputnicu s kojom odlazi pružatelju pravne pomoći kojeg sam bira. Kada se radi o zastupanju pred sudom ili izradi podnesaka u sudskom postupku, pružatelj mora biti iz reda odvjetnika.

Ako zahtjev nije odobren ili je odobren u vrijednosti manjoj od punog iznosa pravne pomoći, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Ministarstvu pravosuđa.

Dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći mogu se naći na web stranici Ministarstva pravosuđa: www.pravosudje.hr.