Obavijest i upute

Obavijest i upute o

održavanju testiranja

za prijam u državnu službu

sudskog savjetnika I. vrste

 

Testiranje u navedenom postupku prijma u državnu službu održat će se dana

19.12.2018. s početkom u 9,00 sati

 

  

više..

10.12.2018.

 

Vijesti

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj: 128/14), od 1. travnja 2015. godine s radom će prestati Općinski sud u Ivanić-Gradu i Općinski sud u Vrbovcu, te postaju Stalne službe Općinskog suda u Velikoj Gorici.

 

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
10. 12. 2018.
10:07
NATJEČAJI, OGLASI I RJEŠENJA
OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 103/2018. od 23. studenoga 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaj o danu održavanja i načinu provedbe testiranja.

 

Testiranje će se održati dana 19. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 10. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

 

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava

 

 

 

Objavljeno 22. studenog 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta III vrste na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. DRAŽEN KRALJ, SSS, geometar, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Vrbovcu na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III vrste na određeno vrijeme radi zamjene Makar Valerije za vrijeme bolovanja, a potom za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

II. Probni rad službenika traje 2 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno vrijeme ne odgađa početak izvršenja rješenja.

 

 

Objavljeno 17. srpnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. MARTINA BENKO, SSS, komercijalist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Jožer Jadranke

 

II. Probni rad službenika traje 2 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno vrijeme ne odgađa početak izvršenja rješenja.

 

 

Objavljeno 4. srpnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu 1 zemljišnoknjižnog referenta III. vrste na određeno vrijeme, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje za zemljišnoknjižnog referenta III. vrste će se održati dana 3. srpnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 14. lipnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na neodređeno vrijeme, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. NIKOLINA ĐURANEC, SSS, ekonomistica, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Vrbovcu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara III vrste zvanja na neodređeno vrijeme

 

II. Probni rad službenika traje 3 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenja o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.

 

 

Objavljeno 11. lipnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 5. lipnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, Športska 2, prvi kat, soba broj 6.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 23. svibnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 39/2018. od 27. travnja 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 28. svibnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 18. svibnja 2018.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/247, urbr. 514-04-01-03-18-02 od 19. travnja 2018., Općinski sud u Velikoj Gorici, raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 3. svibnja 2018.

pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje...

 

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/241, urbr. 514-04-01-03-18-02 od 23. travnja 2018., Općinski sud u Velikoj Gorici, raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja i korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 3. svibnja 2018.

pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje...

 

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), a u vezi s javnim natječajem broj: 7 Su-68/2018., 7 Su-69/18, 7 Su-70/18 od 2. veljače 2018. objavljenim u „Narodnim novinama broj 12/18. dana 7. veljače 2018. te obustavljenim rješenjem posl. broj: 7 Su-69/18. od 11.4.2018. iz razloga što niti jedan kandidat nije postigao zadovoljavajući rezultat, Općinski sud u Velikoj Gorici, ponovno raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 27. travnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE

Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, donosi

 

RJEŠENJE


JURIĆ LUKA, VSS, dipl. pravnik prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

 

Objavljeno 19. ožujka 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

 

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA


Utvrđuje se da je u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme izabrana kandidatkinja

 

FRANJČIĆ MARIJANA, SSS, ekonomist, državna službenica Prekršajnog suda u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Dan sutpanja na rad te druga prava i obveze iz državne službe utvrdit će se rješenjem o rasporedu na radno mjesto, po izvršnosti ovoga rješenja.

 

Objavljeno 19. ožujka 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 12/2018. od 12. veljače 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 28. ožujka 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 14. ožujka 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 12/2018. od 12. veljače 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 1 izvršitelj i zemljišnoknjižnog referenta III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za sudskog savjetnika I vrste kao i za zemljišnoknjižnog referenta III vrste će se održati dana 5. ožujka 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 22. veljače 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. ANDREA ŠKRINJARIĆ, VSS, stručna specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Tatjane Težak.

 

 

Objavljeno 9. veljače 2018.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13., 38/13, 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/18-04/73, urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 29. siječnja 2018., suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/18-04/74, urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 29. siječnja 2018. i suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/18-04/75, urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 29. siječnja 2018.Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava
 • položen pravosudni ispit

 

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

3. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE – 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

 

Objavljeno 2. veljače 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 2. veljače 2018. godine s početkom u 9,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 22. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) – u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. INES TORTIĆ, VŠS, mag. politologije, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Sanje Rukavine.

 

 

Objavljeno 17. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/465, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 20. rujna 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

RAČUNOVODSTVENI REFERENT-FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA III VRSTE

- 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državno stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 5. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 12. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, Športska 2, I. kat zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 4. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17. uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/646, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 14. prosinca 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja

- mjesto rada – Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 22. prosinca 2017.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE


Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) – u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE

 

I. VALENTINA GRUBIŠIĆ, SSS, ekonomist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Silvije Irene Ilak.

 

II. HORVAT VERONIKA, SSS, upravni referent, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka Lahorke Belinak na rad s punim radnim vremenom.

 

 

Objavljeno 24. studenog 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 2 izvršitelja u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu..

 

Testiranje će se održati dana 17. studenog 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 9. studenog 2017.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17. uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/522, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 16. listopada 2017. i suglasnosti Ministarstva pravosuđa klasa: 119-02/17-04/538, ur.br. 514-03-02-01-02-17-02 od 16. listopada 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 2 izvršitelj a/i ce na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja Stručni

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 25. listopada 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 26. listopada 2017. godine s početkom u 9,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 18. listopada 2017.

pročitajte više...

 

OGLAS

 

Broj 7 Su-528/2017.

U Velikoj Gorici, 26. rujna 2017.


Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17. uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/465, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 20. rujna2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja


Stručni uvjeti


 • srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci


Objavljeno 27. rujna 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61/2017. od 28. lipnja 2017. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-zapisničara III vrste, 2 izvršitelja u Općinskom sudu u Velikoj Gorici i zemljišnoknjižnog referenta III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 31. kolovoza 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Testiranje za zemljišnoknjižnog referenta III vrste će se održati dana 31. kolovoza 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 22. kolovoza 2017.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15. i 138/15.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/17-04/257, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 22. svibnja 2017., suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/17-04/268, ur.broj: 514-03-02-01-02-17-02 od 01. lipnja 2017. i suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/17-04/279, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 29. svibnja 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1) ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – (2 izvršitelja)

 

2) ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE – 1 izvršitelj

 

Stručni uvjeti za administrativnog referenta - sudskog zapisničara III. vrste:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža u struci

  Mjesto rada: sjedište suda u Velikoj Gorici

 

Stručni uvjeti za zemljišnoknjižnog referenta III. vrste:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža u struci

  Mjesto rada: Stalna služba u Vrbovcu

 

Objavljeno 21. lipnja 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 10. svibnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 28. travnja 2017.

pročitajte više...

 

OGLAS

Općinski sud u Velikoj Gorici, na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima (N.N. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13., 38/13. i 1/15.), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, broj Klasa: 119-02/17-04/173, Ur.broj: 514-03-02-01-02-17-02, od 5. travnja 2017. godine, objavljuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena duže odsutne službenice

 

 

MJESTO RADA: Općinski sud u Velikoj Gorici

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Objavljeno 14. travnja 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom natječaju.

 

Testiranje će se održati dana 6. travnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 29. ožujka 2017.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13., 38/13, 01/15 i 138/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/17-04/70, Urbroj: 514-03-01-01-01-17-02 od 13. veljače 2017.,Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


RAČUNOVODSTVENI REFERENT- FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA III VRSTE – (1 izvršitelj)

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 28. veljače 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom natječaju.

 

Testiranje će se održati dana 08. veljače 2017. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 26. siječnja 2017.

pročitajte više...

 

POZIV

Kandidati prijavljeni za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Velikoj Gorici za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar III vrste pozivaju se da dana 18. siječnja 2017. u 9,00 sati pristupe na Općinski sud u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 36, I kat, soba br. 15, radi testiranja iz daktilografije i razgovora sa komisijom.

 

Kandidati prijavljeni za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Velikoj Gorici za radno mjesto administrativni referent – upisničar III vrste, računovodstveni referent – financijski knjigovođa III vrste, sudski zemljišnoknjižni referent III vrste i viši zemljišnoknjižni referent II vrste pozivaju se da dana 18. siječnja 2017. u 10,00 sati pristupe na Općinski sud u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 36, I kat, soba br. 15, radi razgovora sa komisijom.

 

Objavljeno 4. siječnja 2017.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/16-04/666, ur. br.514-03-02-01-02-16-02 od 12. prosinca 2016., OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


RAČUNOVODSTVENI REFERENT- FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA III VRSTE – (1 izvršitelj)

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 3. siječnja 2017.

pročitajte više...

 

JAVNI POZIV

 

JAVNI POZIV


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Velikoj Gorici.

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

 

1. računovodstveni referent-financijski knjigovođa III vrste - 1 izvršitelja(ice) za mjesto rada Velika Gorica


 

Objavljeno 16. prosinca 2016.

pročitajte više...

 

JAVNI POZIV

 

JAVNI POZIV


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Velikoj Gorici.

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

 

1. administrativni referent – upisničar III vrste – ukupno 9 izvršitelja(ice) za mjesto rada Velika Gorica, Ivanić Grad i Vrbovec


 

Objavljeno 16. prosinca 2016.

pročitajte više...

 

JAVNI POZIV

 

JAVNI POZIV


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Velikoj Gorici.

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

 

1. višeg zemljišnoknjižnog referent II vrste – ukupno 5 izvršitelja(ice za mjesto rada Velika Gorica, Ivanić Grad i Vrbovec


 

Objavljeno 16. prosinca 2016.

pročitajte više...

 

JAVNI POZIV

 

JAVNI POZIV


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Velikoj Gorici.

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

 

1. administrativni referent – zapisničar III vrste – ukupno 5 izvršitelja(ice) za mjesto rada Velika Gorica, Ivanić Grad I Vrbovec


 

Objavljeno 16. prosinca 2016.

pročitajte više...

 

JAVNI POZIV

 

JAVNI POZIV


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Velikoj Gorici.

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

 

1. sudski zemljišnoknjižni referent III vrste – ukupno 5 izvršitelja(ice za mjesto rada Velika Gorica, Ivanić Grad i Vrbovec


 

Objavljeno 16. prosinca 2016.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RAZGOVORA (INTERVJUA)


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto čistačice IV vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Razgovor će se održati dana 25. studenoga 2016. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 16. studenog 2016.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Temeljem odredbe čl. 138., i čl. 45. Zakona o državnim službenicima („NN“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15.), te čl. 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („NN“ br. 104/13), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa:119-02/16-04/571, Ur.broj: 514-03-02-01-02-16-02 od 20. listopada 2016. godine, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu namještenika za radno mjesto IV. vrste


ČISTAČICA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Opis poslova:

obavlja poslove čišćenja sudskih prostorija, namještaja i opreme, otključava i zaključava zgradu suda te obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda

 

Uvjeti:

 • niža stručna sprema ili osnovna škola
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • hrvatsko državljanstvo

 

Objavljeno 2. studenog 2016.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 86/2016. od 26. rujna 2016. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-zapisničara III vrste, 2 izvršitelja i zemljišnoknjižnog referenta III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Testiranje za zemljišnoknjižnog referenta III vrste će se