Obavijest i upute

Obavijest i upute o

održavanju testiranja

 

za radno mjesto na određeno vrijeme:

administrativni referent-sudski zapisničar III vrste – 1 (jedan) izvršilac

Testiranje će se održati dana:

14.9.2020. godine u 10,00 sati

 

više

objavljeno: 2.9.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-193/2020

 

Na radno mjesto mjesto namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme prima se:

 

RENATO PEDIŠIĆ

 

više

objavljeno: 14.08.2020.

Oglas

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 - Administrativni referent-sudski zapisničar - 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

više

objavljeno: 23. 7 2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II. vrste na neodređeno vrijeme prima se:

 

ŠKRINJARIĆ ANDREA

više

objavljeno: 17.7.2020.

Rješenje o prijmu

7 Su-82/2020

 

Na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, na neodređeno vrijeme, prima se:

 

GORDANA STUPARIĆ 

više

objavljeno: 30.7.2020

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O
ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto:

-vozača-dostavljača III. vrste - 1 izvršitelj

Testiranje će se održati:
28.7.2020. u 10,00 sati

više

objavljeno: 15.7.2020.

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 2 izvršitelja


- VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE – 1 izvršitelj

 

više

 

objavljeno: 4.6.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
2. 9. 2020.
12:34
NATJEČAJI, OGLASI I RJEŠENJA
OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste – 1 (jednog) izvršioca, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 14. rujna 2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 2. rujna 2020.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, na temelju odredbe čl. 52. st. 1 i čl. 63. st. 1. i čl.138. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15., 61/17. 70/19. i 98/19.) – u daljnjem tekstu ZDS) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službu (NN 78/17. i 89/19,) u postupku za popunu radnog mjesta namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE

o prijmu u državnu službu

 

I. RENATO PEDIŠIĆ, VSS, magistar politologije, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu, na radno mjesto namještenika III vrste vozač-dostavljač, na neodređeno vrijeme

 

II. Probni rad namještenika traje 3 mjeseca i državna služba može prestati ako ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

Objavljeno 14. kolovoza 2020.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, i 98/19.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/20-04/419, urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 29. lipnja 2020., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR - 1 izvršitelj/ica zamjena za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Objavljeno 23. srpnja 2020.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, na temelju odredbe čl. 52. st. 1 i čl. 63. st. 1. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15., 61/17. 70/19. i 98/19.) – u daljnjem tekstu ZDS) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službu (NN 78/17. i 89/19,) u postupku za popunu radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE

o prijmu u državnu službu

 

I. GORDANA STUPARIĆ, SSS, ekonomist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III vrste, na neodređeno vrijeme

II. Probni rad službenika traje 3 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

 

Objavljeno 30. srpnja 2020.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, na temelju odredbe čl. 52. st. 1 i čl. 63. st. 1. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15., 61/17. 70/19. i 98/19.) – u daljnjem tekstu ZDS) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službu (NN 78/17. i 89/19,) u postupku za popunu radnog mjesta voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE

o prijmu u državnu službu

 

I. ŠKRINJARIĆ ANDREA, VSS, stručna specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II vrste, na neodređeno vrijeme

II. Probni rad službenika traje 3 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

 

Objavljeno 17. srpnja 2020.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto vozača-dostavljača III vrste – 1 izvršilac, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom natječaju.

 

Testiranje će se održati dana 28. srpnja 2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 15. srpnja 2020.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelja odjeljka računovodstvenih poslova II vrste – 1 izvršilac, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom natječaju.

 

Testiranje će se održati dana 15. srpnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 10. lipnja 2020.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III vrste – 1 izvršilac, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom natječaju.

 

Testiranje će se održati dana 15. srpnja 2020. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 10. lipnja 2020.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

SSukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 61/17., 70/19. i 98/19.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017. i 89/19.), a temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa broj: klasa 119-02/20-04/336, urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 20. svibnja 2020., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE - 2 izvršitelja

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada i vještine pisanja na računalu
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 


2. VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE - 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke
 • položen vozački ispit za "B" kategoriju

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Namještenik pod točkom 2. se prima u državnu službu uz probni rad od 2 (dva mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Objavljeno 4. lipnja 2020.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Do dobivanja suglasnosti Ministarstva financija za dovršenje započetog postupka zapošljavanja za radno mjesto:

 

- VODITELJ ODJELJKA RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA II VRSTE – 1 izvršitelj


u Općinskom sudu u Velikoj Gorici


obustavlja se postupak


Po odobrenju za dovršenje započetog postupka zapošljavanja, sukladno točki V. Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (Narodne novine br. 41/2020, dalje u tekstu: Odluka) nastaviti će se započeti postupak.


sutkinja ovlaštena za obavljanje

poslova sudske uprave

Željana Kauzlarić

 

Objavljeno 10. travnja 2020.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 61/17., 70/19. i 98/19.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017. i 89/19.), a temelju odobrenja Ministarstva pravosuđa broj: klasa 119-02/20-04/132, urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 11. veljače 2020. i odobrenja: klasa: 119-02/20-04/135, urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 24. veljače 2020., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


- ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE - 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 


- VODITELJ ODJELJKA RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA II VRSTE – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici 

 

Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske, knjigovodstvene ili financijske struke
 • položen državni stručni ispit
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Objavljeno 6. ožujka 2020.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja za obavljanje poslova sudske uprave u Velikoj Gorici Kornelija Ivanušić, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III. vrste zvanja, 3 izvršitelja, na neodređeno vrijeme donosi

 

RJEŠENJE

 

1. Ana Mandić

 

2. Maja Renić

 

3. Viktorija Troha

 

Objavljeno 10. siječnja 2020.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja za obavljanje poslova sudske uprave u Velikoj Gorici Kornelija Ivanušić, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III. vrste zvanja, 2 izvršitelja, na određeno vrijeme donosi

 

RJEŠENJE

 

1. Renata Josimović

 

2. Marica Runje

 

Objavljeno 10. siječnja 2020.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 3 administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste i prijma u državnu službu na određeno vrijeme radno mjesto 2 administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom natječaju.

 

Testiranje će se održati dana 7. siječnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 20. prosinca 2019.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj, 61/17., 70/19. i 98/19.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/19-04/100319, urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 4. listopada 2019., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


- administrativni referent-sudski zapisničar – 2 izvršitelja/ice– zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta,

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Objavljeno 2. prosinca 2019.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 61/17., 70/19. i 98/19.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017. i 89/19.), a temeljem suglasnosti Ministarstva pravosuđa broj: klasa 119-02/19-04/100319, urbroj: 514-04-01-01-01/5-19-02 od 4. listopada 2019., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


- administrativni referent-sudski zapisničar III vrste – 3 izvršitelja,

 

 

Stručni uvjeti:

 • - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Objavljeno 2. prosinca 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja za obavljanje poslova sudske uprave u Velikoj Gorici Kornelija Ivanušić, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) – u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta sudskog savjetnika I vrste na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. ŠKRINJARIĆ DRAGANIĆ MAJA, VSS, dipl. pravnik, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste zvanja, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Ivane Čolić Bagarić.

 

II. JAŽIĆ DANIJELA, VSS, dipl. pravnik, prima se u državn službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste zvanja, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Natalije Suvaljko Ljubek.

 

Objavljeno 20. rujna 2019.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave od 29. kolovoza 2019. godine za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 2 izvršitelja u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po oglasu o danu održavanja i načinu provedbe testiranja.

 

Testiranje u navedenom postupku prijma u državnu službu održat će se dana17. rujna 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 11. rujna 2019.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15., 61/17. i 70/19.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/19-04/100241, urbr. 514-04-01-01-01/3-19-02 od 21. kolovoza 2019., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


Općinski sud u Velikoj Gorici, za popunu radnog mjesta I. vrste SUDSKI SAVJETNIK

- 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, odnosno do njihovog povratka na rad

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava
 • položen pravosudni ispit

 

 

 

Objavljeno 28. kolovoza 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-upisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 116/18. od 21. prosinca 2018. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

RASTIĆ LIDIJA, SSS, komercijalista, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog upisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Objavljeno 22. veljače 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 4/19. od 11. siječnja 2019.. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

BENKO MARTINA, SSS, komercijalista, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Objavljeno 22. veljače 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 112/18. od 14. prosinca 2018.. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

VALENTINA GRUBIŠIĆ, SSS, ekonomistica, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Objavljeno 11. veljače 2019.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1 administrativnog referenta-sudskog upisničara III. vrste i 1 administrativnog referenta-sudskog zapisničara III. vrste, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenim natječajima.

 

Testiranje sa administrativnog referenta-sudskog upisničara kao i administrativnog referenta-sudskog zapisniča će se održati dana:18. veljače 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, Športska 2, I. kat suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 4. veljače 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 120/18. od 31. prosinca 2018.. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

Natalija Suvaljko Ljubek, VSS, dipl. pravnik prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Objavljeno 30. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 4. veljače 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 25. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


- administrativni referent-sudski zapisničar III vrste – 1 izvršitelj

- Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Objavljeno 10. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 120/2018 od 31. prosinca 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaj o danu održavanja i načinu provedbe testiranja.

 

Testiranje u navedenom postupku prijma u državnu službu održat će se dana 21. siječnja 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 10. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45., a u skladu s čl. 50.b Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), povezano s javnim natječajem broj: 7 Su-498/18. objavljenim u "Narodnim novinama" broj: 103/18. od 23. studenog 2018., te u vezi s odlukom posl. broj: 7 Su-498/18. od 24. prosinca 2018., OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI ponovno raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

 

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava

 

 

 

Objavljeno 28. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

ODLUKA

 

ODLUKA O OBUSTAVI I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME


Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto sudskog savjetnika I vrste - 1 izvšitelj, broj: 7 Su-498/2018., objavljenog dana 23. studenog 2018. u Narodnim novinama broj 103/18., na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici.

 

 

Objavljeno 24. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI, sjedište suda

- administrativni referent-sudski zapisničar III vrste – 1 izvršitelj

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

 

Objavljeno 13. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 103/2018. od 23. studenoga 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaj o danu održavanja i načinu provedbe testiranja.

 

Testiranje će se održati dana 19. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 10. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

 

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava

 

 

 

Objavljeno 22. studenog 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta III vrste na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. DRAŽEN KRALJ, SSS, geometar, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Vrbovcu na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III vrste na određeno vrijeme radi zamjene Makar Valerije za vrijeme bolovanja, a potom za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

II. Probni rad službenika traje 2 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno vrijeme ne odgađa početak izvršenja rješenja.

 

 

Objavljeno 17. srpnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. MARTINA BENKO, SSS, komercijalist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Jožer Jadranke

 

II. Probni rad službenika traje 2 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno vrijeme ne odgađa početak izvršenja rješenja.

 

 

Objavljeno 4. srpnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu 1 zemljišnoknjižnog referenta III. vrste na određeno vrijeme, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje za zemljišnoknjižnog referenta III. vrste će se održati dana 3. srpnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 14. lipnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na neodređeno vrijeme, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. NIKOLINA ĐURANEC, SSS, ekonomistica, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Vrbovcu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara III vrste zvanja na neodređeno vrijeme

 

II. Probni rad službenika traje 3 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenja o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.

 

 

Objavljeno 11. lipnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 5. lipnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, Športska 2, prvi kat, soba broj 6.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 23. svibnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 39/2018. od 27. travnja 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 28. svibnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 18. svibnja 2018.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/247, urbr. 514-04-01-03-18-02 od 19. travnja 2018., Općinski sud u Velikoj Gorici, raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 3. svibnja 2018.

pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje...

 

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/241, urbr. 514-04-01-03-18-02 od 23. travnja 2018., Općinski sud u Velikoj Gorici, raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja i korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 3. svibnja 2018.

pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje...

 

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), a u vezi s javnim natječajem broj: 7 Su-68/2018., 7 Su-69/18, 7 Su-70/18 od 2. veljače 2018. objavljenim u „Narodnim novinama broj 12/18. dana 7. veljače 2018. te obustavljenim rješenjem posl. broj: 7 Su-69/18. od 11.4.2018. iz razloga što niti jedan kandidat nije postigao zadovoljavajući rezultat, Općinski sud u Velikoj Gorici, ponovno raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 27. travnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE

Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrije