NATJEČAJI, OGLASI I RJEŠENJA
RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-upisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 116/18. od 21. prosinca 2018. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

RASTIĆ LIDIJA, SSS, komercijalista, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog upisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Objavljeno 22. veljače 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 4/19. od 11. siječnja 2019.. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

BENKO MARTINA, SSS, komercijalista, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Objavljeno 22. veljače 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 112/18. od 14. prosinca 2018.. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

VALENTINA GRUBIŠIĆ, SSS, ekonomistica, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

 

Objavljeno 11. veljače 2019.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1 administrativnog referenta-sudskog upisničara III. vrste i 1 administrativnog referenta-sudskog zapisničara III. vrste, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenim natječajima.

 

Testiranje sa administrativnog referenta-sudskog upisničara kao i administrativnog referenta-sudskog zapisniča će se održati dana:18. veljače 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, Športska 2, I. kat suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 4. veljače 2019.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama br. 120/18. od 31. prosinca 2018.. godine, temeljem odredbe čl. 52 st. 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08., 49/11., 150/11, 34/12, 49/12., 37/13. i 38/13., 01/15.,138/15. i 61/17.)) i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17.), donosi

 

RJEŠENJE

 

Natalija Suvaljko Ljubek, VSS, dipl. pravnik prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

 

Objavljeno 30. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 4. veljače 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 25. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


- administrativni referent-sudski zapisničar III vrste – 1 izvršitelj

- Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

 

Objavljeno 10. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 120/2018 od 31. prosinca 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaj o danu održavanja i načinu provedbe testiranja.

 

Testiranje u navedenom postupku prijma u državnu službu održat će se dana 21. siječnja 2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 10. siječnja 2019.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45., a u skladu s čl. 50.b Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), povezano s javnim natječajem broj: 7 Su-498/18. objavljenim u "Narodnim novinama" broj: 103/18. od 23. studenog 2018., te u vezi s odlukom posl. broj: 7 Su-498/18. od 24. prosinca 2018., OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI ponovno raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

 

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava

 

 

 

Objavljeno 28. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

ODLUKA

 

ODLUKA O OBUSTAVI I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA

ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME


Obustavlja se postupak po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto sudskog savjetnika I vrste - 1 izvšitelj, broj: 7 Su-498/2018., objavljenog dana 23. studenog 2018. u Narodnim novinama broj 103/18., na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici.

 

 

Objavljeno 24. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI, sjedište suda

- administrativni referent-sudski zapisničar III vrste – 1 izvršitelj

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

 

Objavljeno 13. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 103/2018. od 23. studenoga 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaj o danu održavanja i načinu provedbe testiranja.

 

Testiranje će se održati dana 19. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 10. prosinca 2018.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13. 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/2017), OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

 

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava

 

 

 

Objavljeno 22. studenog 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta zemljišnoknjižnog referenta III vrste na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. DRAŽEN KRALJ, SSS, geometar, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Vrbovcu na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III vrste na određeno vrijeme radi zamjene Makar Valerije za vrijeme bolovanja, a potom za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 

II. Probni rad službenika traje 2 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno vrijeme ne odgađa početak izvršenja rješenja.

 

 

Objavljeno 17. srpnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. MARTINA BENKO, SSS, komercijalist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Jožer Jadranke

 

II. Probni rad službenika traje 2 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Rješenjem o rasporedu utvrdit će se dan početka rada.

 

IV. Žalba protiv rješenja o prijmu na određeno vrijeme ne odgađa početak izvršenja rješenja.

 

 

Objavljeno 4. srpnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu 1 zemljišnoknjižnog referenta III. vrste na određeno vrijeme, u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje za zemljišnoknjižnog referenta III. vrste će se održati dana 3. srpnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 14. lipnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na neodređeno vrijeme, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. NIKOLINA ĐURANEC, SSS, ekonomistica, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Vrbovcu na radno mjesto administrativnog referenta- sudskog zapisničara III vrste zvanja na neodređeno vrijeme

 

II. Probni rad službenika traje 3 mjeseca i državna služba može prestati ako službenik ne udovolji radnim zadacima.

 

III. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenja o rasporedu na radno mjesto i utvrditi dan početka rada.

 

 

Objavljeno 11. lipnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 5. lipnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, Športska 2, prvi kat, soba broj 6.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 23. svibnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 39/2018. od 27. travnja 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 28. svibnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 18. svibnja 2018.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/247, urbr. 514-04-01-03-18-02 od 19. travnja 2018., Općinski sud u Velikoj Gorici, raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 3. svibnja 2018.

pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje...

 

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/241, urbr. 514-04-01-03-18-02 od 23. travnja 2018., Općinski sud u Velikoj Gorici, raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja i korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 3. svibnja 2018.

pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje...

 

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50.b. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/2017), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017), a u vezi s javnim natječajem broj: 7 Su-68/2018., 7 Su-69/18, 7 Su-70/18 od 2. veljače 2018. objavljenim u „Narodnim novinama broj 12/18. dana 7. veljače 2018. te obustavljenim rješenjem posl. broj: 7 Su-69/18. od 11.4.2018. iz razloga što niti jedan kandidat nije postigao zadovoljavajući rezultat, Općinski sud u Velikoj Gorici, ponovno raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 27. travnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE

Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, u natječajnom postupku za popunu radnog mjesta sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme, donosi

 

RJEŠENJE


JURIĆ LUKA, VSS, dipl. pravnik prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste zvanja, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

 

 

Objavljeno 19. ožujka 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

 

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA


Utvrđuje se da je u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III vrste zvanja, na neodređeno vrijeme izabrana kandidatkinja

 

FRANJČIĆ MARIJANA, SSS, ekonomist, državna službenica Prekršajnog suda u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Dan sutpanja na rad te druga prava i obveze iz državne službe utvrdit će se rješenjem o rasporedu na radno mjesto, po izvršnosti ovoga rješenja.

 

Objavljeno 19. ožujka 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 12/2018. od 12. veljače 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 28. ožujka 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Vrbovcu, Trg Petra Zrinskog 22, II. kat, soba broj 14.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 14. ožujka 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 12/2018. od 12. veljače 2018. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste, 1 izvršitelj i zemljišnoknjižnog referenta III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za sudskog savjetnika I vrste kao i za zemljišnoknjižnog referenta III vrste će se održati dana 5. ožujka 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 22. veljače 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) - u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. ANDREA ŠKRINJARIĆ, VSS, stručna specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Tatjane Težak.

 

 

Objavljeno 9. veljače 2018.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13., 38/13, 01/15., 138/15. i 61/17.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/18-04/73, urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 29. siječnja 2018., suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/18-04/74, urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 29. siječnja 2018. i suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/18-04/75, urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 29. siječnja 2018.Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

 

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij prava
 • položen pravosudni ispit

 

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

3. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE – 1 izvršitelj

 

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

 

Objavljeno 2. veljače 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 2. veljače 2018. godine s početkom u 9,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 22. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU


Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) – u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU U DRŽAVNU SLUŽBU

 

I. INES TORTIĆ, VŠS, mag. politologije, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Sanje Rukavine.

 

 

Objavljeno 17. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/465, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 20. rujna 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

RAČUNOVODSTVENI REFERENT-FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA III VRSTE

- 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državno stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 5. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Ivanić-Gradu upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 12. siječnja 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Stalne službe u Ivanić-Gradu, Športska 2, I. kat zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 4. siječnja 2018.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17. uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/646, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 14. prosinca 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja

- mjesto rada – Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 22. prosinca 2017.

pročitajte više...

 

RJEŠENJE


Predsjednica Općinskog suda u Velikoj Gorici Nina Hrešć, na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13. 1/15. 138/15. i 61/17.) – u daljnjem tekstu ZDS) u postupku za popunu radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

 

RJEŠENJE

 

I. VALENTINA GRUBIŠIĆ, SSS, ekonomist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno odsutnog službenika Silvije Irene Ilak.

 

II. HORVAT VERONIKA, SSS, upravni referent, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste zvanja na određeno vrijeme do povratka Lahorke Belinak na rad s punim radnim vremenom.

 

 

Objavljeno 24. studenog 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

 

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto administrativna referenta-sudska zapisničara III. vrste, 2 izvršitelja u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu..

 

Testiranje će se održati dana 17. studenog 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 9. studenog 2017.

pročitajte više...

 

OGLAS

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17. uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/522, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 16. listopada 2017. i suglasnosti Ministarstva pravosuđa klasa: 119-02/17-04/538, ur.br. 514-03-02-01-02-17-02 od 16. listopada 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA III VRSTE

- 2 izvršitelj a/i ce na određeno vrijeme - zamjena za vrijeme bolovanja Stručni

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci

 

Objavljeno 25. listopada 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje na testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 26. listopada 2017. godine s početkom u 9,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 18. listopada 2017.

pročitajte više...

 

OGLAS

 

Broj 7 Su-528/2017.

U Velikoj Gorici, 26. rujna 2017.


Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15. i 61/17. uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/17-04/465, urbr. 514-03-02-01-02-17-02 od 20. rujna2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme bolovanja


Stručni uvjeti


 • srednja stručna sprema ekonomske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • 1 godina radnog staža u struci


Objavljeno 27. rujna 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61/2017. od 28. lipnja 2017. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta-zapisničara III vrste, 2 izvršitelja u Općinskom sudu u Velikoj Gorici i zemljišnoknjižnog referenta III vrste na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, Stalnoj službi u Vrbovcu upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po javnom natječaju.

 

Testiranje za administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste će se održati dana 31. kolovoza 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Testiranje za zemljišnoknjižnog referenta III vrste će se održati dana 31. kolovoza 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 22. kolovoza 2017.

pročitajte više...

 

JAVNI NATJEČAJ

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15. i 138/15.) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/17-04/257, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 22. svibnja 2017., suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/17-04/268, ur.broj: 514-03-02-01-02-17-02 od 01. lipnja 2017. i suglasnosti Ministarstva pravosuđa: Klasa: 119-02/17-04/279, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 29. svibnja 2017., Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ


za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


1) ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – (2 izvršitelja)

 

2) ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE – 1 izvršitelj

 

Stručni uvjeti za administrativnog referenta - sudskog zapisničara III. vrste:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža u struci

  Mjesto rada: sjedište suda u Velikoj Gorici

 

Stručni uvjeti za zemljišnoknjižnog referenta III. vrste:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog staža u struci

  Mjesto rada: Stalna služba u Vrbovcu

 

Objavljeno 21. lipnja 2017.

pročitajte više...

 

OBAVIJEST I UPUTE

OBAVIJEST I UPUTE O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta III. vrste, 1 izvršitelj u Općinskom sudu u Velikoj Gorici, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po objavljenom oglasu.

 

Testiranje će se održati dana 10. svibnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

 

Svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

 

Smatrat će se da kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom.

 

Objavljeno 28. travnja 2017.

pročitajte više...

 

OGLAS

Općinski sud u Velikoj Gorici, na temelju članka 61. Zakona o državnim službenicima (N.N. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13., 38/13. i 1/15.), te suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, broj Klasa: 119-02/17-04/173, Ur.broj: 514-03-02-01-02-17-02, od 5. travnja 2017. godine, objavljuje

 

OGLAS


za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena duže odsutne službenice

 

 

MJESTO RADA: Općinski sud u Velikoj Gorici

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
 • položen državni stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

 

Objavljeno 14. travnja 2017.

pročitajte više...