Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt
Obavijest - oglasna ploča
Radno vrijeme
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednice suda
Odjeli
Kazneni odjel
Građanski odjel
Zemljišno-knjižni odjel
Sudska pisarnica
Pravo na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Rješenja, optužnice i pozivi suda
Optužnica - K-DO-15/12 Hren, Žižak, Brezak, Huskanović - 31.05.2012.
Optužnica - K-126/12 Hren, Žižak, Huskanović - 29.06.2012.
Rješenje - KVM-59/12, KM-30/12, Majdek - 16.10.2012.
Poziv - kov-19/12 Ujdenice Tomislav - 22.10.2012.
Rješenje 16-K-26/2012 - Eri - 30.08.2012.
Rješenje - 12 Kovm-11/12 Jandrečić - 27.06.2012.
Rješenje - 12 Kovm-9/12 Janžić - 06.06.2012.
Optužnica - KMP-DO-223/11 Janžić - 30.03.2012.
Natječaji, oglasi i rješenja
Javni natječaj - Administrativni referent-sudski zapisničar III vrste, 2 izvršitelja - 05.05.2012.
Obavijest i upute o testiranju - zemljišnoknjižni referent III vrste - 04.06.2012.
Obavijest i upute o testiranju - administrativni referent - sudski zapisničar III vrste - 04.06.2012
Javni natječaj - Sudski savjetnik I vrste, 2 izvršitelja - 19.11.2012.
Obavijest o testiranju - sudski svjetnik 1. vrste - 2 izvršitelja, 14.01.2013.
Obavijest o testiranju - Čistačica IV vrste - 14.02.2013.
Plan prijma za stručno osposobljavanjebez zasnivanja radnog odnosa za 2013. godinu
Javni natječaj - sudski dostavljač III vrste, 1 izvršitelj - 24.02.2014.
Obavijest za razgovor - Sudski dostavljač III vrste - 21.03.2014.
Javni natječaj - Sudski savjetnik I vrste, 1 izvršitelj - 21.03.2014.
Obavijest o testiranju - sudski savjetnik 1. vrste - 12.05.2014.
Poziv - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - 28.05.2014.
Poziv na razgovor za ZK referente - 25.08.2014.
Javni natječaj - Upisničar III vrste - 04.09.2014.
Oglas - Administrativni referent - sudski zapisničar III vrste, 1 izvršitelj - 18.09.2014.
Obavijest i upute o testiranju - administrativni referent-upisničar 3. vrste - 03.10.2014.
Obavijest i upute o testiranju - administrativnireferent - sudski zapisničar III vrste - 16.10.2014.
Nabava
Godišnji izvještaj o radu - 2014
Info - Pisarnice
Info - Zemljišne knjige
Oglas
Pristojbe i upisi
Katastarske općine
Obavijest o provođenju postupka obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Kosnica
Uplata pristojbi
Oslobođenje od plaćanja
Zakon o sudskim pristojbama
Tarifa sudskih pristojbi
Besplatna pravna pomoć
Linkovi
Arhiva WEB stranice suda
Vijesti

Obavijest i upute o testiranju - administrativnireferent - sudski zapisničar III vrste - 16.10.2014.

Testiranje će se održati dana 24. listopada 2014. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trg Kralja Tomislava 36, biblioteka, I. kat nove zgrade suda.

Objavljeno 16. listopada 2014.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
29.11.2014.
02:41
Upute za popunjenje uplatnice za platež sudske pristojbe

Upute kako ispravno popuniti uplatnicu za platež sudske pristojbe kod Općinskog suda u Velikoj Gorici:

PRIMATELJ:
DRŽAVNI PRORAČUN RH - SUDSKE PRISTOJBE

ŽIRO RAČUN PRIMATELJA:
- kod ispunjavanja opće uplatnice:
HR1210010051863000160

MODEL:
64

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:
5045 - 4374 - VS - BrGod

GDJE JE:
5045 - vrsta prihoda
4374 - RKP suda
BrGod - broj spisa i godina spisa (brojevi bez oznaka, kod godine zadnje dvije znamenke)
VS - broj vrste spisa iz donje tablice

Tablica: broj vrste spisa (VS):
K=19 O=60 KR=116 KZM=167 POM=213
P=27 R1=78 OVRV2=124 KIM=175 POM(Opć.sud)=221
P2=35 R2=86 R=132 SU=183 KV=230
PL=43 RZ=94 KM=140 KVM=191 FOTOCOP=248
OVR=51 OVRV=108 KMP=159 Z=205 POVRV=264

Primjer: Ako se radi o spisu P-1215/2009, poziv na broj odobrenja izgledao bi ovako:
5045-4374-27-121509

Važno: Za uplatu po modelu "64" obvezno moraju biti u pozivu na broj odobrenja upisana tri podatka, i to: vrsta prihoda - 5045, RKP suda - 4374 i vrsta spisa (VS). Četvrti podatak potrebno je upisati ako je poznat - broj spisa i godinu. Kod zemljišnoknjižnih predmeta, u pravilu mora biti naveden podatak BrGod, a ako se uplaćuje prije zaprimanja, umjesto broja vrste spisa potrebno je upisati osobni identifikacijski broj pristojbenog obveznika (OIB).

Napomena: Uplata pristojbe za K.I, tj. izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka i uvjerenja uplaćuje se na sličan način kao kod uplate za spise. Razlikuje se samo po zadnja dva broja u pozivu na broj odobrenja. Prvi broj označava šifru za K.I. - 256, dok drugi broj označava broj naručenih zemljišnoknjižnih izvadaka ili uvjerenja. Pristojba iznosi 20,00 kn po izvatku/uvjerenju (po tbr.18 tarife Zakona o sudskim pristojbama).

Primjer: Ako želite uplatiti pristojbu za 34 naručena zemljišnoknjižna izvatka,
poziv na broj odobrenja izgledao bi ovako: 5045-4374-256-34


Za grafički prikaz pravilnog ispunjavanja opće uplatnice,
kliknite na sliku iznad.