Rješenje o prijmu

Rješenje o prijmu

u državnu službu


ANDREA ŠKRINJARIĆ, VSS, stručna specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici na radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe III vrste zvanja na određeno vrijeme.

  

- 8. veljače 2018.  

više..

9.2.2018.

 

 

Javni natječaj

Javni natječaj

održavanju testiranja

za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. SUDSKI SAVJETNIK I VRSTE – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

2. ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

3. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI REFERENT III VRSTE – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Ivanić-Gradu

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

 

više..

2.2.2018.

 

Obavijest i upute

Obavijest i upute o

odražvanju testiranja

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

RAČUNOVODSTVENI REFERENT-FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA III VRSTE

 

- testiranje će se održati 2. veljače 2018. s početkom u 9,30 sati, na Općinskom sudu u Velikoj Gorici

 

više..

22.1.2018.

 

Vijesti

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj: 128/14), od 1. travnja 2015. godine s radom će prestati Općinski sud u Ivanić-Gradu i Općinski sud u Vrbovcu, te postaju Stalne službe Općinskog suda u Velikoj Gorici.

 

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
15. 2. 2018.
10:47
Upute za popunjenje uplatnice za platež sudske pristojbe

Upute kako ispravno popuniti uplatnicu za platež sudske pristojbe kod Općinskog suda u Velikoj Gorici:

PRIMATELJ:
DRŽAVNI PRORAČUN RH - SUDSKE PRISTOJBE

ŽIRO RAČUN PRIMATELJA:
- kod ispunjavanja opće uplatnice:
HR1210010051863000160

MODEL:
64

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:
5045 - 4374 - VS - BrGod

GDJE JE:
5045 - vrsta prihoda
4374 - RKP suda
BrGod - broj spisa i godina spisa (brojevi bez oznaka, kod godine zadnje dvije znamenke)
VS - broj vrste spisa iz donje tablice

Tablica: broj vrste spisa (VS):
K=19 O=60 KR=116 KZM=167 POM=213
P=27 R1=78 OVRV2=124 KIM=175 R1 OB=337
P2=35 R2=86 R=132 SU=183 KV=230
PL=43 RZ=94 KM=140 KVM=191 FOTOCOP=248
OVR=51 OVRV=108 KMP=159 Z=205 POVRV=264
Pob=302 Pn=310 Psp=345 Pr=329 Ps=353
Kov=11 Puk=50 POM(Opć.sud)=221 Kzd=10

Primjer: Ako se radi o spisu P-1215/2009, poziv na broj odobrenja izgledao bi ovako:
5045-4374-27-121509

Važno: Za uplatu po modelu "64" obvezno moraju biti u pozivu na broj odobrenja upisana tri podatka, i to: vrsta prihoda - 5045, RKP suda - 4374 i vrsta spisa (VS). Četvrti podatak potrebno je upisati ako je poznat - broj spisa i godinu. Kod zemljišnoknjižnih predmeta, u pravilu mora biti naveden podatak BrGod, a ako se uplaćuje prije zaprimanja, umjesto broja vrste spisa potrebno je upisati osobni identifikacijski broj pristojbenog obveznika (OIB).

Napomena: Uplata pristojbe za K.I, tj. izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka i uvjerenja uplaćuje se na sličan način kao kod uplate za spise. Razlikuje se samo po zadnja dva broja u pozivu na broj odobrenja. Prvi broj označava šifru za K.I. - 256, dok drugi broj označava broj naručenih zemljišnoknjižnih izvadaka ili uvjerenja. Pristojba iznosi 20,00 kn po izvatku/uvjerenju (po tbr.18 tarife Zakona o sudskim pristojbama).

Primjer: Ako želite uplatiti pristojbu za 34 naručena zemljišnoknjižna izvatka,
poziv na broj odobrenja izgledao bi ovako: 5045-4374-256-34


Za grafički prikaz pravilnog ispunjavanja opće uplatnice,
kliknite na sliku iznad.