Obavijest

OBAVIJEST KANDIDATIMA

 

Do dobianja suglasnosti Ministarstva financija za dovršenje započetog postupka

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj 

 

obustavlja se postupak.

više

 

 objavljeno: 10.4.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu služnu na neodređeno vrijeme:

- zemljišnoknjižni referent III vrste– 1 izvršitelj,

 

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj 

 

 

više

 

 objavljeno: 6.3.2020.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
4. 5. 2020.
11:48
Zemljišne knjige - informacije

O zemljišnim knjigama

O pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet vode se zemljišne knjige. Za vođenje zemljišnih knjiga nadležni su zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova (popularno: gruntovnice ili zemljišnici).

U zemljišnoknjžnom odjelu stranke:
 • podnose prijedloge za upis određenih prava/pravnih činjenica/drugih podataka bitnih za nekretninu i nositelje određenih prava na nekretninama (vlasništvo, hipoteka, promjena adrese, promjena imena ili prezimena…)
 • imaju pravo na uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise
 • dobivaju izvatke, odnosno ispise i prijepise iz zemljišne knjige.

Postupak u zemljišnoknjižnim odjelima uređen je:

 • Zakonom o zemljišnim knjigama i njegovim dopunama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07)
 • Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik – NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05)
 • brojnim drugim propisima.


ŠTO JE IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE?

Zemljišnoknjižni izvadak, koji je izdao i ovjerio zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda, je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmet upisa u zemljišne knjige. Izvadak, ispis i prijepis iz zemljišne knjige uživa javnu vjeru i ima dokaznu snagu javne isprave.

KAKO RADE ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJELI OPĆINSKIH SUDOVA?

Zemljišnoknjižni odjeli vode postupke samo povodom:

 • Prijedloga osobe koja je ovlaštena podnijeti prijedlog
 • Prijedloga nadležnoga tijela (npr. ureda tijela državne uprave, primjerice - katastra, nekog drugog suda i sl.).

Zato, ako želite da stanje zemljišne knjige odražava stvarno stanje nekretnina, vaša je obveza da zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda dostavite sve potrebne isprave. Isprave se dostavljaju uz pisani prijedlog.

Dobro je znati!
Činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji i platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet ne znači da ste time postali vlasnikom nekretnine. Vlasnik nekretnine postajete tek nakon upisa u zemljišnu knjigu!

KAKO ĆETE SAZNATI PRAVNO STANJE NEKRETNINE?

Zemljišna knjiga je javna, što znači da svatko može zahtijevati uvid u nju. Na taj način možete dobiti uvid u sve njene dijelove, zbirku isprava i sve pomoćne popise, te iz nje dobiti izvatke, odnosno ispise i prijepise.

Digitalizacija zemljišnih knjiga omogućuje korisnicima interneta da uvid u stanje zemljišne knjige obave iz svog ureda ili doma, na web stranicama Ministarstva pravosuđa. Pri pregledu stanja zemljišne knjige na internetskim stranicama treba obratiti pažnju na natpis uloška u dijelu označenom slovom A. Ako se iznad slova A nalazi tekst „z.k. uložak je verificiran“, to je znak da se zemljišna knjiga za sve čestice koje se nalaze u tom ulošku vodi isključivo u elektroničkom obliku. Taj podatak vidljiv je na stranici www.pravosudje.hr ili na www.uredjenazemlja.hr.

Ako u ulošku iznad slova A stoji tekst „z.k. uložak je u prijepisu“, to znači da se radi o ulošku koji je prepisan, ali nije potpuno provjerena točnost prijepisa. Za takav uložak stanje treba obavezno provjeriti u zemljišnoknjižnom odjelu - moguće je da prijepis uloška nije dovršen, ili da se dogodila kakva greška u pisanju ili samom prijepisu.

Za sada izvadak s interneta može vam poslužiti samo za informaciju i to nije isprava na temelju koje možete zaključiti bilo kakav pravni posao. Zemljišnoknjižni izvadak koji ima snagu javne isprave može Vam izdati jedino zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda.

INFO - ZEMLJIŠNA KNJIGA

Preko info telefona Nacionalnog programa sređivanje zemljišnih knjiga i katastra "UREĐENA ZEMLJA" možete doći do informacija:
 • o tome kako pretraživati podatke zemljišnih knjiga na internetu
 • o statusu predmeta (što je također vidljivo na internetu)
 • o radnim vremenima i kontakt-informacijama zemljišnoknjižnih odjela diljem RH
 • o ostalim servisnim informacijama (potrebni dokumenti za predavanje prijedloga, tarife i sl.)
INFO TELEFON:  062 72 72 73