Unutarnje ustrojstvo suda

Predsjednica suda:

Nina Hrešć

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik Općinskog suda u Velikoj Gorici ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, te nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Velikoj Gorici kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu gore navedenog članka.

Voditelji stalnih službi:

 

Stalna služba u Ivanić-Gradu
voditelj: Nenad Tudor
tel: (+385 1) 2831 444 

 

Stalna služba u Vrbovcu
voditelj: Ljiljana Košić
tel: (+385 1) 2791 128


Voditelji ureda:

Ured predsjednice suda: Mira Kolarević
Tajništvo: Mira Kolarević

tel: (+385 1) 6269 515
tel: (+385 1) 6222 577

Računovodstvo: Štefica Cupek
tel: (+385 1) 6269 516

Pisarnice: Ljiljana Mirković
tel: (+385 1) 6269 527

Građanski odjel: Jelena Rajić
tel: (+385 1) 6269 500

Kazneni odjel i odjel za mladež: Kornelija Ivanušić
tel: (+385 1) 6269 500

Zemljišnoknjižni odjel: Klaudija Stipić
tel: (+385 1) 6269 560