Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Odluka

Odluka o obustavi 

javnog natječaja

za izvanredni prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. administrativnog referenta-sudskog zapisničara III vrste – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalna služba u Vrbovcu

 

 Postupak se obustavlja jer niti jedan kandidat nije postigao zadovoljavajući rezultat na testiranju i razgovoru za prijam u državnu službu. 

više..

11.4.2018.

 

Rješenje

Rješenje

 

Čolić Ivana, VSS, dipl. pravnik prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici, Stalnu službu u Ivanić-Gradu na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste zvanja

više..

5.4.2018

Rješenje o izboru

Rješenje o izboru kandidata

 

Utvrđuje se da je u državnu službu, na radno mjesto zk referenta III. vrste zvanja, izabrana kandidatkinja

 

FRANJČIĆ MARIJANA, SSS, ekonomist

više..

19.3.2018

Vijesti

Prema Zakonu o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine", broj: 128/14), od 1. travnja 2015. godine s radom će prestati Općinski sud u Ivanić-Gradu i Općinski sud u Vrbovcu, te postaju Stalne službe Općinskog suda u Velikoj Gorici.

 

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
11. 4. 2018.
15:08
Kontakt i osnovni podaci

Broj 13 Su-339/2017 

U Vrbovcu, 9. lipnja 2017. 

OGLAS 

Općinski sud u Velikoj Gorici Stalna služba u Vrbovcu u zemljišnoknjižnom predmetu osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Vrbovec 1, pokrenutom na temelju odluke Ministra pravosuđa, Klasa: 932-01/07-01/587, Urbroj: 514-04-03-02-13-5 od 01. listopada 2013., javno objavljuje da je novoosnovana zemljišna knjiga za katastarsku općinu Vrbovec 1 otvorena dana 12. svibnja 2017. na temelju odluke suca Općinskog suda u Velikoj Gorici Stalna služba u Vrbovcu broj 13 Su-339/2017. 

 

Cijeli tekst oglasa pročitajte ovdje.. 

Tekst odluke o otvaranju pročitajte ovdje.. 


S danom 19. lipnja 2017., u skladu s izmjenama sudskog poslovnika, omogućeno je izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak putem sustava e-građani. Osim putem sustava e-građani, i dalje je moguće zahtjev za uvjerenje da se protiv fizičke ili pravne osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, podnijeti na bilo kojem Općinskom sudu ili njegovoj stalnoj službi u Republici Hrvatskoj. 

 


 

Na Općinskom sudu u Velikoj Gorici i Stalnoj službi u Ivanić-Gradu i Vrbovcu ispunjeni su tehnički preduvjeti za korištenje elektroničke oglasne ploče (e-Oglasna ploča) suda, te se sa danom 15. srpnja 2015. ukida fizička oglasna ploča suda.

Tekst odluke možete pronaći ovdje. 

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom sudu u Velikoj Gorici se kao stalne službe pripajaju Općinski sud u Ivanić-Gradu i Općinski sud u Vrbovcu, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog  suda u Velikoj Gorici.

 


 

Općinski sud u Velikoj Gorici


Osnovne informacije:


Adresa:

Trg kralja Tomislava 36
10410 Velika Gorica

Telefon - centrala:

(+385 1) 6269 500


e-mail adresa:


žalbeni sud:

Županijski sud u Velikoj Gorici

 


Lokacija Općinskog suda u Velikoj Gorici