Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu služnu na neodređeno vrijeme:

- zemljišnoknjižni referent III vrste– 1 izvršitelj,

 

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj 

 

 

više

 

 objavljeno: 6.3.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
27. 3. 2020.
11:51
Kontakt i osnovni podaci

U Velikoj Gorici, 30. ožujka 2020. godine

 

Poslovni broj: 3 Su-168/2020-3


Temeljem odredaba čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) i odredbe čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske poslovni broj Klasa: 710-01/20-01/135 Urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić mijenja odluku od 16. ožujka 2020. i donosi slijedeću

O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane corona virusom (COVID 19) za Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda i u stalnoj službi u Ivanić Gradu, nastavlja do opoziva odluke raditi u skraćenom radnom vremenu od 08.00 do 12.00 sati, a dežurstva u Prekršajnom odjelu po posebnom rasporedu.

U razdoblju od 01. travnja 2020.

do opoziva odluke1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta osim u hitnim postupcima gdje sudac procijeni da je to nužno.
2. Otkazuje se prijam stranaka
3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije
4. Posebnim skrbnicima, dostava će se vršiti e mailom prema dostavljenom rasporedu stručnih timova
5. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„ i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje
6. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje kontaktirati Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu
7. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe
8. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima
9. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, e-komunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena
10. Stranke se upućuju koristiti platforme e-komunikacija, e-građani, e-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja
11. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na
e- mail adresu – osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

- Kazneni 01 6269 507 i 01 6269 537
- Građanski 01 6269 509 i 01 6269 510
- Gruntovnica 01 6269 561 i 01 6269 562
- Ovrha 01 6269 508
- Izvanparnica 01 6269 529
- Prekršajni 01 6222 105
- Ured predsjednika 01 6269 515

U stalnoj službu suda u Ivanić Gradu, Športska 2
- Sudska pisarnica 01 2831 444
- Gruntovnica 01 2831 442 i 01 2831 440

- Ured voditeljice stalne službe 01 2831 445

 

 


 

Broj: 3 Su-168/2020.
U Velikoj Gorici, 23. ožujka 2020.

Temeljem odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15,82/16 i 67/18) te odredbi čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18, 81/19), te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovnog broja Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, donosi slijedeću

O D L U K U


1. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), te Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima, koju je Stožer civilne zaštite RH donio 21. ožujka 2020., Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda i stalnoj službi u Ivanić-Gradu uvodi skraćeno radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati, bez dnevnog odmora, osim u odnosu na dežurstva iz prekršajne grane sudovanja koja će se i dalje obavljati sukladno Naredbi predsjednice Prekršajnog odjela Jasnice Rodić broj 3 Su-30/2020 od 16.03. 2020., koja je dostavljena sucima i sudskim službenicima u sjedištu suda i stalnoj službi, te su po njoj dužni postupati uz obavezno pridržavanje svih zaštitnih mjera i mjera HZJZ.

2. Zaposlenicima koji putuju na posao izvan mjesta prebivališta od strane suda izdati će se potvrde.


3. Ranija Odluka o postupanju do 30.03. 2020. broj 3 Su-168/2020 od 13. ožujka 2020. ostaje na snazi,a nova će se donijeti istekom navedenog razdoblja i objaviti na web stranici suda.

4. Stranke koje zahtjeve odlažu u kutije (zk, uvjerenja o nekažnjavanju, apostille), uz primjenu zaštitnih mjera i mjera HZJZ moći će to pod ranije određenim ogrničenim uvjetima činiti i dalje, te se vrijeme prijema zahtjeva skraćuje od 09-10 sati.

5. Suci i sudski savjetnici dužni su se pridržavati u najvećoj mjeri u kojoj je to moguće obzirom na uvjete rada slijedećih pravila i to:

-izraditi i otpraviti odluke koje do sada nisu izrađene, osobito one kojima se završava postupak u pojedinom predmetu
-donositi, izraditi i otpraviti odluke u kojima nije potrebno održavanje rasprave
-koristiti sve tehničke mogućnosi komuniciranja na daljinu koje sucima i sudovima stoje na raspolaganju, uključujući i komunikaciju unutar suda, te izvan suda sa zaposlenicima kojima je iz opravdanih razloga omogućen rad od doma(sms, skype, wpp, ),
-predsjednici kaznenog vijeća dužni su u dogovoru sa predsjednicom kaznenog odjela izraditi i u sudsku upravo dostaviti prijedlog rasporeda rada sudaca kaznenog odjela u optužnom i izvanraspravnom vijeću u slučaju strožih mjera zaštite zdravlja, odnosno potrebe zamjene izvan ranijeg rasporeda .


6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se primjenjivati od 23. ožujka 2020. ubuduće, sve do opoziva, odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.


U Velikoj Gorici, 23. ožujka 2020.


Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave
Željana Kauzlarić

 

 preuzimanje odluke u pdf obliku


 

OBAVIJEST GRAĐANIMADa je zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19), dana 16. ožujka 2020. donesena odluka da se,

U razdoblju do 01. travnja 2020. godine1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta
2. Otkazuje se prijam stranaka
3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije
4. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„ i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje
5. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje kontaktirati Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu
6. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe
7. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima
8. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, e-komunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena
9. Stranke se upućuju koristiti platforme e-komunikacija, e-građani, e-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja
10. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na
e- mail adresu – osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36
- Kazneni 01 6269-507 i 01 6269-537
- Građanski 01 6269-509 i 01 6269-510
- Gruntovnica 01 6269-561 i 01 6269-562
- Ovrha 01 6269-508
- Izvanparnica 01 6269529
- Prekršajni 01 6222105
- Ured predsjednika 01 6269515

U stalnoj službu suda u Ivanić Gradu, Športska 2
- Sudska pisarnica 01 2831-444
- Gruntovnica 01 2831-442 i 01 2831-440
- Ured voditeljice stalne službe 01 2831-445 
 


 


 

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.)

 

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla

od navedenog datuma više nije potrebno legalizirati, odnosno stavljati „Apostille“ na isprave namijenjene za uporabu u državama članicama EU, a koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama, točnije rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, potvrdu o nepostojanju kaznene evidencije i potvrdu za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

...cjelokupni tekst informacija o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 


Reorganizacija mreže sudova

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. siječnja 2019. godine,

  • stalna služba u Vrbovcu odvaja se od Općinskog suda u Velikoj Gorici i nastavlja sa radom kao stalna služba Općinskog suda u Sesvetama.
  • Prekršajni sud u Velikoj Gorici pripaja se Općinskom sudu u Velikoj Gorici i nastavlja s radom kao prekršajni odjel Općinskog suda u Velikoj Gorici
  • Stalna služba u Ivanić-Gradu, Prekršajnog suda u Velikoj Gorici, pripaja se stalnoj službi u Ivanić-Gradu, Općinskog suda u Velikoj Gorici i nastavlja s radom kao prekršajni odjel, stalne službe u Ivanić-Gradu, Općinskog suda u Velikoj Gorici

  

Općinski sud u Velikoj Gorici


Osnovne informacije:


Adresa:

Trg kralja Tomislava 36
10410 Velika Gorica

Telefon - centrala:

(+385 1) 6269 500


e-mail adresa:

 


Lokacija Općinskog suda u Velikoj Gorici

 


 

 


 

 
Da je zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19) donešena odluka da se,

U razdoblju do 01. travnja 2020. godine


1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta
2. Otkazuje se prijam stranaka
3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije
4. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„ i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje
5. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje kontaktirati Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu
6. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe
7. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima
8. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, e-komunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena
9. Stranke se upućuju koristiti platforme e-komunikacija, e-građani, e-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja
10. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na
e- mail adresu – osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36
- Kazneni 01 6269 507 i 016269537
- Građanski 01 6269509 i 6269510
- Gruntovnica 01 6269561 i 016269562
- Ovrha 01 6269508
- Izvanparnica 01 6269529
- Prekršajni 01 6222105
- Ured predsjednika 01 6269515

U stalnoj službu suda u Ivanić Gradu, Športska 2
- Sudska pisarnica 01 2831444
- Gruntovnica 01 2831442 i 01 2831440
- Ured voditeljice stalne službe 01 2831445