Rješenje o prijmu

RJEŠENJE O PRIJMU

I. ŠKRINJARIĆ DRAGANIĆ MAJA, VSS, dipl. pravnik, prima se u državnu službu u Općinski sud u Velikoj Gorici


II. JAŽIĆ DANIJELA, VSS, dipl. pravnik, prima se u državn službu u Općinski sud u Velikoj Gorici

 više

 

objavljeno: 20.9.2019. 

Obavijest i upute

o održavanju testiranja

17. rujna 2019. godine s početkom u 9,00 sati
- za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto sudskog savjetnika I vrste


Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 više

 

objavljeno: 11.9.2019. 

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Oglas

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 

SUDSKI SAVJETNIK
- 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno vrijeme


Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici

 više

 

objavljeno: 28.8.2019. 

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
28. 8. 2019.
14:10
Kontakt i osnovni podaci

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.)

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla

od navedenog datuma više nije potrebno legalizirati, odnosno stavljati „Apostille“ na isprave namijenjene za uporabu u državama članicama EU, a koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama, točnije rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, potvrdu o nepostojanju kaznene evidencije i potvrdu za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

...cjelokupni tekst informacija o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 


Reorganizacija mreže sudova

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. siječnja 2019. godine,

  • stalna služba u Vrbovcu odvaja se od Općinskog suda u Velikoj Gorici i nastavlja sa radom kao stalna služba Općinskog suda u Sesvetama.
  • Prekršajni sud u Velikoj Gorici pripaja se Općinskom sudu u Velikoj Gorici i nastavlja s radom kao prekršajni odjel Općinskog suda u Velikoj Gorici
  • Stalna služba u Ivanić-Gradu, Prekršajnog suda u Velikoj Gorici, pripaja se stalnoj službi u Ivanić-Gradu, Općinskog suda u Velikoj Gorici i nastavlja s radom kao prekršajni odjel, stalne službe u Ivanić-Gradu, Općinskog suda u Velikoj Gorici

 


 

 

Broj 13 Su-339/2017 

U Vrbovcu, 9. lipnja 2017. 

OGLAS 

Općinski sud u Velikoj Gorici Stalna služba u Vrbovcu u zemljišnoknjižnom predmetu osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Vrbovec 1, pokrenutom na temelju odluke Ministra pravosuđa, Klasa: 932-01/07-01/587, Urbroj: 514-04-03-02-13-5 od 01. listopada 2013., javno objavljuje da je novoosnovana zemljišna knjiga za katastarsku općinu Vrbovec 1 otvorena dana 12. svibnja 2017. na temelju odluke suca Općinskog suda u Velikoj Gorici Stalna služba u Vrbovcu broj 13 Su-339/2017. 

 

Cijeli tekst oglasa pročitajte ovdje.. 

Tekst odluke o otvaranju pročitajte ovdje.. 


S danom 19. lipnja 2017., u skladu s izmjenama sudskog poslovnika, omogućeno je izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak putem sustava e-građani. Osim putem sustava e-građani, i dalje je moguće zahtjev za uvjerenje da se protiv fizičke ili pravne osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, podnijeti na bilo kojem Općinskom sudu ili njegovoj stalnoj službi u Republici Hrvatskoj. 

 


 

Na Općinskom sudu u Velikoj Gorici i Stalnoj službi u Ivanić-Gradu i Vrbovcu ispunjeni su tehnički preduvjeti za korištenje elektroničke oglasne ploče (e-Oglasna ploča) suda, te se sa danom 15. srpnja 2015. ukida fizička oglasna ploča suda.

Tekst odluke možete pronaći ovdje. 

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom sudu u Velikoj Gorici se kao stalne službe pripajaju Općinski sud u Ivanić-Gradu i Općinski sud u Vrbovcu, te nastavljaju s radom kao stalne službe Općinskog  suda u Velikoj Gorici.

 


 

Općinski sud u Velikoj Gorici


Osnovne informacije:


Adresa:

Trg kralja Tomislava 36
10410 Velika Gorica

Telefon - centrala:

(+385 1) 6269 500


e-mail adresa:


žalbeni sud:

Županijski sud u Velikoj Gorici

 


Lokacija Općinskog suda u Velikoj Gorici