Izmjena obavijesti

IZMJENA OBAVIJESTI I UPUTA O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

za radno mjesto:

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj


održat će se dana:

 

9. srpnja 2020, u 10,00 sati

više

objavljeno: 18.6.2020.

Izmjena obavijesti

IZMJENA OBAVIJESTI I UPUTA O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

za radno mjesto:
-zemljišnoknjižni referent III vrste - 1 izvršitelj

održat će se dana:


9. srpnja 2020, u 12,00 sati

više

objavljeno: 18.6.2020.

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O

ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

radno mjesto:

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj 

 

Testiranje će se održati dana:

15.7.2020 u 9,00 sati

više

 

 objavljeno: 10.6.2020.

Obavijest i upute

OBAVIJEST I UPUTE O

ODRŽAVANJU TESTIRANJA

 

za radno mjesto:

-zemljišnoknjižni referent III vrste - 1 izvršitelj

 

Testiranje će se održati:

15.7.2020. u 12,00 sati

 

više

objavljeno: 10.6.2020.

Javni natječaj

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR III VRSTE – 2 izvršitelja


- VOZAČ-DOSTAVLJAČ III VRSTE – 1 izvršitelj

 

više

 

objavljeno: 4.6.2020.

Obavijest

o provođenju postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kurilovec Novi - zona III

 

više

 objavljeno: 2.9.2019.

Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u državnu služnu na neodređeno vrijeme:

- zemljišnoknjižni referent III vrste– 1 izvršitelj,

 

- voditelj odjeljka računovodstvenih poslova II vrste - 1 izvršitelj 

 

 

više

 

 objavljeno: 6.3.2020.

Obavijest strankama

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, pritužbama, prijedlozima i upitima u pisanom obliku.

 

Podnesci se primaju u sudskoj pisarnici tijekom radnog vremena sudske pisarnice.

Ažuriranje stranice
Zadnja izmjena:
25. 6. 2020.
12:30
Kontakt i osnovni podaci

U Velikoj Gorici, 18. lipnja 2020.

 

Temeljem odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15,82/16 i 67/18) te odredbi čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18, 81/19), te odredbe 42 a Sudskog poslovnika (Izmjene Sudskog poslovnika NN 81/2019), sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, donosi slijedeću

 

D O P U N U    O D L U K E
O PRIMANJU STRANAKA U PRIJAMNIM ODJELIMA (PISARNICAMA) I ZEMLJIŠNO KNJIŽNOM ODJELU

 

I. Sa odvjetnicima, javnim bilježnicima geodetima i korporativnim pravnicima (pravnici zaposleni u članici HGK sa valjanom službenom iskaznicom Hrvatske gospodarske komore), zk odjel će raditi od 12.00 do 13.00 sati.

II. Stranke će se u pisarnicama suda i stalne službe primati u uredovno vrijeme pisarnica od 09 do 12.00 sati, a odvjetnici i javni bilježnici i korporativni pravnici do 13.00 sati.

 

 1. Stranke se i dalje upućuju u što većoj mjeri koristiti platforme e-komunikacija, e –građanin, e- predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda
 2. Interaktivni obrasci zahtjeva, prijedloga i potvrda nalaze se i mogu se koristiti na mrežnoj stranici suda
 3. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na e-mail adresu-osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu-Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

-kazneni 01 6269 507 i 537
-građanski 01 6269 509 i 510
-gruntovnica 01 6269 561 i 562
-ovrha 01 6269 508
-izvanparnični 01 6269 529
-ured predsjednika suda 01 6269 515

U Stalnoj službi suda u Ivanić Gradu, Športska 2

-sudska pisarnica 01 2831 444
-gruntovnica 01 2831 442 i 01 2831 440
-ured voditeljice stalne službe 01 2831 445


 

 


 

U Velikoj Gorici, 15. lipnja 2020.

Na temelju odredbe članka 39. st. 2. Sudskog poslovnika (NN 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18,119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 47/20) sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave, donosi slijedeću

 

ODLUKU

 

Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu i Stalnoj službi u Ivanić-Gradu u razdoblju od 1. srpnja 2020. do zaključno 31. kolovoza 2020., raditi će u ljetnom radnom vremenu:

 

od 07,00 - 15,00 sati

odluka

 


 

Broj: 3 Su-168/2020.
U Velikoj Gorici, 01. lipnja 2020.

Temeljem odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15,82/16 i 67/18) te odredbi čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18, 81/19), Preporuka ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića za rad sudova u vezi bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 od 14. svibnja 2020. Klasa: 710-01/20-01/135, Ur. broj: 514-04-01/1-20-09, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, donosi slijedeću

O D L U K U


I. Opoziva se ranija odluka o radu Općinskog suda u Velikoj Gorici u sjedištu i Stalnoj službi u Ivanić-Gradu u dijelu određivanja provođenja rasprava na parne i neparne datume, te će se od 01.06.2020. rasprave redovno provoditi, uz pridržavanje mjera fizičke udaljenosti i higijenskih standarda (redovito pranje i dezinfekcija ruku ).


II. U manjim i srednjim sudnicama održavati će se rasprave u kojima sudjeluje manji broj sudionika uz razmještaj stolova i stolica za stranke na način da se osigura preporučena fizička udaljenost.


III. Provođenje rasprava i održavanje ročišta u predmetima u kojima sudjeluje više sudionika u dogovoru sa sucima održavati će se kao i do sada u sudnicama veće površine prema rasporedu koji će suci dogovoriti unutar odjela.


IV. Službenici pravosudne policije dužni su vršiti provjeru pristupom aplikaciji za provjeru osoba kojima je određena samoizolacija, a na lokacijama suda na kojima nema raspoređenih službenika pravosudne policije pristup aplikaciji omogućen je ranije zaduženim službenicima uz zaštitu osobnih podataka.

Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave
Željana Kauzlarić

 

Odluka u PDF obliku


 

Obavještavaju se stranke da se sukladno rasporedu raspravljanja sadržanom u Odluci ovog suda, poslovni broj Su-168/20 od 28. travnja 2020., neće održati ročišta koja je ranije zakazala viša sudska savjetnica – specijalist Andrijana Žugaj Jambrek, u razdoblju od 11. do 14. svibnja 2020., u predmetima:

 

 • Povrv- 1149/17
 • Povrv-222/19
 • Povrv-1069/18
 • Povrv-53/19
 • Povrv-844/18.


Poziv za slijedeće ročište strankama će se dostaviti pisanim putem.

 

 


 

OBAVIJEST

 

Ovim putem obavještavaju se stranke i punomoćnici stranaka da se rasprave zakazane za dan 5., 6. i 7. svibnja 2020. odgađaju sukladno Odluci ovog suda, poslovni broj Su-168/20 od 28. travnja 2020., temeljem koje, rasprave na ovome sudu počinju se održavati od 11. svibnja 2020.

Stranke i punomoćnici stranaka pismenim će putem biti obaviješteni o novom terminu ročišta.

 

Sutkinja Vesna Žužić, u predmetima:

 

viša sudska savjetnica – specijalist Andrijana Žugaj Jambrek: 

 • Obavještavaju se stranke da se neće održati ročišta koje je ranije zakazala viša sudska savjetnica – specijalist Andrijana Žugaj Jambrek, u razdoblju od 5. do 8. svibnja 2020.

 

 


 

 

OBAVIJEST


Obzirom na brojne upite, obavještavaju se svi sudionici u sudskim postupcima pred ovim sudom da se neće održati niti jedno ročište zakazano do 1. svibnja 2020., osim u hitnim predmetima. O ročištima u hitnim predmetima koja će se održati, sudionici će biti posebno prethodno obaviješteni.

 

sutkinja ovlaštena za

obavljanje poslova sudske uprave

Željana Kauzlarić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Broj:3 Su - 168 /2020
Velika Gorica, 08.travnja
2020.

 

Na temelju članka 22. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12,49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i98/19) te Odluke Vlade Republike Hrvatske od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije bolesti izazvane koronavirusom na području čitave Republike Hrvatske, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave donosi slijedeću


O D L U K U

 

I. Određuje se obveza korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019. godine u periodu od 13. travnja 2020. godine do 15. svibnja 2020. godine svim službenicima i namještenicima ovog suda.


II. Voditelji ustrojstvenih jedinica donijet će plan korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019. za službenike i namještenike ovog suda do 10. travnja 2020.


Obrazloženje

 

Uslijed proglašene epidemije izazvane koronavirusom (COVID-19) na Općinskom sudu u Velikoj Gorici donesene su odluke poslovni broj 3 Su-168/20 od 16. ožujka 2020., 26.ožujka 2020., 23. ožujka 2020. i 24. ožujka 2020., kojima je uvedena nova organizacija rada, djelomično reorganiziran rad pisarnica i stalne službe, preporučeno odgađanje ročišta, propisan rad od kuće te rad u skraćenom radnom vremenu.


Zbog svih navedenih odluka sud od donošenja istih radi u iznimno smanjenom opsegu, odnosno uvedena su dežurstva u kojima se rješavaju samo hitne i neodgodive radnje te je održan rad samo na predmetima koji po zakonu ne trpe odgodu i imaju propisane kratke rokove za postupanje. Nadalje, sukladno uputi Ministarstva pravosuđa Klasa: 710-01/20-01/135 Ur. broj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. te uputi Vrhovnog suda Republike Hrvatske zaposlenima je omogućen rad od kuće na poslovima na kojima je to moguće, što se na ovom sudu i koristi(lo) u najvećoj mogućoj mjeri. Kako se smirivanje epidemije i normaliziranje trenutne situacije očekuje tek u lipnju 2020. godine, a do tada će sud raditi u iznimno smanjenom opsegu, donesena je odluka o korištenju neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019. godine u mjesecu travnju i svibnju 2020.godine. Ovo stoga što će nakon uspostave normalnog načina rada biti nužno hitno riješiti sve zaostatke do kojih će neminovno doći zbog izvanredne situacije i smanjenog rada službenika i namještenika te zbog toga neće biti moguće dozvoliti korištenje godišnjeg odmora iz prethodne godine tijekom lipnja tekuće godine. Zbog svega navedenog te u skladu sa čl. 31. st. 3. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) kojim je propisano da je predsjednik suda dužan brinuti o urednom i pravodobnim obavljanjem poslova u sudu odlučeno je kao u izreci ove odluke.


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave


Željana Kauzlarić

 

 


 

U Velikoj Gorici, 30. ožujka 2020. godine

 

Poslovni broj: 3 Su-168/2020-3


Temeljem odredaba čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) i odredbe čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske poslovni broj Klasa: 710-01/20-01/135 Urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić mijenja odluku od 16. ožujka 2020. i donosi slijedeću

O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane corona virusom (COVID 19) za Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda i u stalnoj službi u Ivanić Gradu, nastavlja do opoziva odluke raditi u skraćenom radnom vremenu od 08.00 do 12.00 sati, a dežurstva u Prekršajnom odjelu po posebnom rasporedu.

U razdoblju od 01. travnja 2020.

do opoziva odluke1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta osim u hitnim postupcima gdje sudac procijeni da je to nužno.
2. Otkazuje se prijam stranaka
3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije
4. Posebnim skrbnicima, dostava će se vršiti e mailom prema dostavljenom rasporedu stručnih timova
5. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„ i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje
6. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje kontaktirati
Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu
7. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe
8. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima
9. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, e-komunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena
10. Stranke se upućuju koristiti platforme
e-komunikacija, e-građani, e-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja
11. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na
e- mail adresu –
osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

- Kazneni 01 6269 507 i 01 6269 537
- Građanski 01 6269 509 i 01 6269 510
- Gruntovnica 01 6269 561 i 01 6269 562
- Ovrha 01 6269 508
- Izvanparnica 01 6269 529
- Prekršajni 01 6222 105
- Ured predsjednika 01 6269 515

U stalnoj službu suda u Ivanić Gradu, Športska 2
- Sudska pisarnica 01 2831 444
- Gruntovnica 01 2831 442 i 01 2831 440

- Ured voditeljice stalne službe 01 2831 445

 

 


 

Broj: 3 Su-168/2020.
U Velikoj Gorici, 23. ožujka 2020.

Temeljem odredbe čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15,82/16 i 67/18) te odredbi čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18, 81/19), te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovnog broja Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Velikoj Gorici Željana Kauzlarić, donosi slijedeću

O D L U K U


1. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), te Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima, koju je Stožer civilne zaštite RH donio 21. ožujka 2020., Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda i stalnoj službi u Ivanić-Gradu uvodi skraćeno radno vrijeme od 8.00 do 12.00 sati, bez dnevnog odmora, osim u odnosu na dežurstva iz prekršajne grane sudovanja koja će se i dalje obavljati sukladno Naredbi predsjednice Prekršajnog odjela Jasnice Rodić broj 3 Su-30/2020 od 16.03. 2020., koja je dostavljena sucima i sudskim službenicima u sjedištu suda i stalnoj službi, te su po njoj dužni postupati uz obavezno pridržavanje svih zaštitnih mjera i mjera HZJZ.

2. Zaposlenicima koji putuju na posao izvan mjesta prebivališta od strane suda izdati će se potvrde.


3. Ranija Odluka o postupanju do 30.03. 2020. broj 3 Su-168/2020 od 13. ožujka 2020. ostaje na snazi,a nova će se donijeti istekom navedenog razdoblja i objaviti na web stranici suda.

4. Stranke koje zahtjeve odlažu u kutije (zk, uvjerenja o nekažnjavanju, apostille), uz primjenu zaštitnih mjera i mjera HZJZ moći će to pod ranije određenim ogrničenim uvjetima činiti i dalje, te se vrijeme prijema zahtjeva skraćuje od 09-10 sati.

5. Suci i sudski savjetnici dužni su se pridržavati u najvećoj mjeri u kojoj je to moguće obzirom na uvjete rada slijedećih pravila i to:

-izraditi i otpraviti odluke koje do sada nisu izrađene, osobito one kojima se završava postupak u pojedinom predmetu
-donositi, izraditi i otpraviti odluke u kojima nije potrebno održavanje rasprave
-koristiti sve tehničke mogućnosi komuniciranja na daljinu koje sucima i sudovima stoje na raspolaganju, uključujući i komunikaciju unutar suda, te izvan suda sa zaposlenicima kojima je iz opravdanih razloga omogućen rad od doma(sms, skype, wpp, ),
-predsjednici kaznenog vijeća dužni su u dogovoru sa predsjednicom kaznenog odjela izraditi i u sudsku upravo dostaviti prijedlog rasporeda rada sudaca kaznenog odjela u optužnom i izvanraspravnom vijeću u slučaju strožih mjera zaštite zdravlja, odnosno potrebe zamjene izvan ranijeg rasporeda .


6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se primjenjivati od 23. ožujka 2020. ubuduće, sve do opoziva, odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.


U Velikoj Gorici, 23. ožujka 2020.


Sutkinja ovlaštena za obavljanje
poslova sudske uprave
Željana Kauzlarić

 

 

 preuzimanje odluke u pdf obliku


 

OBAVIJEST GRAĐANIMADa je zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19), dana 16. ožujka 2020. donesena odluka da se,

U razdoblju do 01. travnja 2020. godine1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta
2. Otkazuje se prijam stranaka
3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije
4. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„ i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje
5. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje kontaktirati Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu
6. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe
7. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima
8. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, e-komunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena
9. Stranke se upućuju koristiti platforme e-komunikacija, e-građani, e-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja
10. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na
e- mail adresu – osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36
- Kazneni 01 6269-507 i 01 6269-537
- Građanski 01 6269-509 i 01 6269-510
- Gruntovnica 01 6269-561 i 01 6269-562
- Ovrha 01 6269-508
- Izvanparnica 01 6269529
- Prekršajni 01 6222105
- Ured predsjednika 01 6269515

U stalnoj službu suda u Ivanić Gradu, Športska 2
- Sudska pisarnica 01 2831-444
- Gruntovnica 01 2831-442 i 01 2831-440
- Ured voditeljice stalne službe 01 2831-445 
 


 


 

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.)

 

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. 

od navedenog datuma više nije potrebno legalizirati, odnosno stavljati „Apostille“ na isprave namijenjene za uporabu u državama članicama EU, a koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama, točnije rodni list, smrtni list, vjenčani list, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, potvrdu o nepostojanju kaznene evidencije i potvrdu za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

...cjelokupni tekst informacija o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 


Reorganizacija mreže sudova

Sukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/2018) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. siječnja 2019. godine,

 • stalna služba u Vrbovcu odvaja se od Općinskog suda u Velikoj Gorici i nastavlja sa radom kao stalna služba Općinskog suda u Sesvetama.
 • Prekršajni sud u Velikoj Gorici pripaja se Općinskom sudu u Velikoj Gorici i nastavlja s radom kao prekršajni odjel Općinskog suda u Velikoj Gorici
 • Stalna služba u Ivanić-Gradu, Prekršajnog suda u Velikoj Gorici, pripaja se stalnoj službi u Ivanić-Gradu, Općinskog suda u Velikoj Gorici i nastavlja s radom kao prekršajni odjel, stalne službe u Ivanić-Gradu, Općinskog suda u Velikoj Gorici

  

Općinski sud u Velikoj Gorici


Osnovne informacije:


Adresa:

Trg kralja Tomislava 36
10410 Velika Gorica

Telefon - centrala:

(+385 1) 6269 500


e-mail adresa:

 


Lokacija Općinskog suda u Velikoj Gorici