e-Predmet

 

 

 

Od 18.travnja 2013. Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet javnu uslugu "e-Predmet".

 

Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr/  mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.

VIJEST


Od 1.travnja 2012. prestala je s radom Stalna služba u Donjem Miholjcu.