Kontakt i radno vrijeme

Općinski sud u Splitu

Dračevac bb

(ex. Vojarna Sv. Križ)

21000 Split 

OIB:     61980608934

e-mail: opcinski.sud@osst.pravosudje.hr

tel. (+385 21) 755-600
fax. (+385 21) 755-762

 

 

RADNO VRIJEME SUDA:

 

Radno vrijeme za prijem stranaka u pisarnicama:


 

     Ponedjeljkom:
08.00 - 10.30 i 11.00 - 12.00     
  Utorkom: 08.00 - 10.30 i 11.00 - 12.00  
  Četvrtkom: 08.00 - 10.30 i 11.00 - 12.00  
  Petkom: 08.00 - 10.30 i 11.00 - 12.00  

 

 

Prijamno-otpremna pisarnica radi sa strankama i odvjetnicima od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 - 10.30 i 11.00 - 14.00 sati.

 

Informacije o radnom vremenu Zemljišno-knjižnog odjela, koji je radi bolje pristupačnosti, smješten u Gundulićevoj ulici br. 29, možete pronaći ovdje.


Prijem stranaka i odvjetnika u Uredu predsjednika suda: utorkom od 8.20 do 10.20 u prostorijama sjedišta suda. Obrazac za kontakt s Predsjednicom preuzmite ovdje.


  
            IMENIK              
  

 

Ured predsjednice suda
(+385) 21 755-710            
Prijamno-otpremna pisarnica
(+385) 21 755-668
Parnična pisarnica
(+385) 21 755-712, 713, 714, 715
Ovršna pisarnica
(+385) 21 755-670, 671, 683, 688
Ostavinska pisarnica
(+385) 21 755-669
Izvanparnična pisarnica
(+385) 21 755-679
Kaznena pisarnica
(+385) 21 755-625, 626
Pisarnica OSKOK-a
(+385) 21 755-622
Arhiva
(+385) 21 755-673
Računovodstvo
(+385) 21 755-703, 704
Apostille
(+385) 21 755-705
Zemljišno-knjižni odjel
(+385) 21 387-678
Glasnogovornica parnica, ovrha, zk
(+385) 21 755-738
Glasnogovornica kazneno
(+385) 21 755-702
Službenik za informiranje
(+385) 21 755-636
Povjerenica za etiku
(+385) 21 755-710

 

 

 

NAPOMENA

 

U sudu se strankama ne daju pravni savjeti niti sastavljaju tužbe, žalbe i sl., već se isključivo daju obavijesti koje su ograničene samo na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a daje ih službenik u sudskoj pisarnici.

Stranke kojima je zbog udaljenosti, rada u inozemstvu i sl. razloga otežan dolazak na sud primit će se izvan radnog vremena određenog za primanje stranaka. Stranke i njihovi punomoćnici koji dolaze nepozvani u sud radi traženja bilo kakve informacije i uvida u sudske predmete primaju se u vrijeme određeno odlukom predsjednika suda, u sudskoj pisarnici, zemljišno-knjižnom odjelu suda i predsjedništvu suda. Uvidi u spis vrše se u sudskim pisarnicama.

Građani i zaposlenici suda za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na prikladan način tako da ne ometaju redoviti rad suda i moraju biti odjeveni na prikladan način u skladu s bontonom.

U sud je strogo zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja.