Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt i radno vrijeme
Zakon o pravu na pristup informacijama
Pravilnik suda o pravu na pristup informacijama
Službenik za informiranje i izvješća
Obrazac zahtjeva
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Ured predsjednika suda
Parnični odjel
Radni i obiteljski odjel
Kazneni odjel
Odjel za djela iz nadležnosti USKOK-a
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Služba za praćenje sudske prakse
Oglasi i natječaji za posao
Određeno: ZK, Zapisničar, financijski referent, 7 Su-342/2020
Određeno: sudski zapisničari 7 Su-516/2020
Neodređeno: zapisničar Trogir, Stari Grad, 7 Su-441/2020
Određeno referenti, 7 Su-2117/2019
Neodređeno: Zapisničar, ZK referent, 7Su-247/2020
Neodređeno: Administrativni referenti i Ekonom 7 Su-1578/2020
Neodređeno: Sudski zapisničar i računovodstveni referent 7 Su-1537/2020
Korisne informacije i obrasci
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Apostille - ovjere isprava za uporabu u inozemstvu
Popunjavanje uplatnice za račun depozita
Sudska praksa
Sudske pristojbe u zemljišnoknjižnim postupcima
Izdavanje kopije rješenja o nasljeđivanju
Mirenje
Kućni red, pravilnici i procedure
Kućni red
Zaštita nepušača
Zaštita od požara
Godišnji raspored poslova
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks službenika i izmjena
Zaštita osobnih podataka
Procedura naplate vlastitih prihoda
Pravilnik Službena putovanja
Pravilnik o korištenju sl. vozila
Pravilnik o blagajničkom poslovanju
Pravilnik o zaštiti arhivskog gradiva
Prijavljivanje nepravilnosti
Linkovi
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Uvid u status sudskog predmeta
e predmet
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

 

 • Sud izdaje uvjerenje da se protiv osobe, na cijelom teritoriju RH, vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da li je doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da li postoji potvrđena optužnica, da li je donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga ili nepravomoćna presuda.
 • Uvjerenja se izdaju fizičkim i pravnim osobama neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta.
 • Fizičke osobe podnose zahtjev osobnim dolaskom uz predočenje važeće osobne iskaznice, a ako je ista spriječena, može i druga osoba u njeno ime zatražiti uvjerenje uz osobnu iskaznicu osobe za koju traži uvjerenje ili uz presliku ovjerenu od javnog bilježnika .
 • Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
 • Sudska pristojba se ne naplaćuje ukoliko se uvjerenje traži u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanja prava na dodatak za djecu, prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja te prava na socijalnu zaštitu, ili u slučaju ako je stranka zbog svog statusa oslobođena od plaćanja istih prema Zakonu o sudskim pristojbama.
 • U ostalim slučajevima sudska pristojba od 30,00 kn se naplaćuje u državnim biljezima.
 • Posebno upozorenje strankama kojima je uvjerenje potrebno za korištenje u inozemstvu:
  Molimo da izričito istaknete u zahtjevu ukoliko Vam je uvjerenje potrebno za korištenje u inozemstvu, jer takvo uvjerenje ne sadrži elektronički potpis, već sadrži potpis ovlaštenog službenika i pečat suda i jedino je kao takvo ispravno za korištenje u inozemstvu.
  Svrhu korištenja treba navesti na prazni prostor pod e) ostalo, te se naplaćuje 30 kuna državnih biljega RH.

 • Uvjerenja se izdaju u sobi broj 62, na trećem katu zgrade u vremenu:
 
 Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom:   08.00 - 10.15 i 11.15 - 13.30

 • Obrazac Molbe za izdavanje uvjerenja u word formatu možete prebaciti na vaše računalo ovdje. 
 • Osobe koje imaju prebivalište na području bivših stalnih službi u Kaštelima, Solinu i Omišu, uvjerenje moraju potražiti na Općinskom sudu u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac ili u sustavu e-Građani.
 • Za ostala pitanja, molimo kontaktirajte sud na telefon (+385 21) 755-622.Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani


 • Zahtjev za izdavanjem uvjerenja može se podnijeti putem sustava e-Građani za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:


            - zasnivanje radnog odnosa
            - ostvarivanje prava na dodatak za djecu
            - ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
            - ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

 • Uvjerenje se može pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će se dostaviti u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, a po izboru i na adresu elektroničke pošte.


 • Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu, za uporabu u inozemstvu ili ako je stranka oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev se mora predati u općinskom sudu. Uvjerenja koja su izdana u sudu dostavit će se i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.