Zemljišno-knjižni odjel

Zemljišno-knjižni odjel je smješten u Splitu, prizemlje zgrade u Gundulićevoj 29 (Palača pravde)


 


 
 

RAD SA STRANKAMA

Ponedjeljak / Utorak / Četvrtak    08:00 - 10:15 i 11:15 - 13:30
  • uvid u zemljišne knjige
  • vlasnički list
  • povijesni izvadak
  • potvrde o neposjedovanju nekretnine
  • informacije

 
 

RAD S ODVJETNICIMA

Ponedjeljak / Utorak / Četvrtak 12:00 - 13:30
Dnevni odmor  10:15 - 11:15

ZEMLJIŠNE KNJIGE I ZBIRKE ISPRAVA MOGU SE FOTOGRAFIRATI
Četvrtak  12:00 - 13:30

Za izradu zemljišnoknjižnog izvatka (vlasnički list) potrebno je:
  • sudski broj čestice (čest. zem., čest. zgr.) ili broj zemljišnoknjižnog uloška (Z.U.);
  • katastarska općina (npr. K.O. Split, K.O. Slatine ....);
  • ime i prezime vlasnika nekretnine.

 
 
PROTOKOL - PRIJAM ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PRIJEDLOGA

Ponedjeljak / Utorak / Srijeda / Četvrtak / Petak 08:00 - 10:15 i 11:15 - 13:30


 
                              
 
 

 
         
         
         
         
 
Građani pristupom na internetske stranice Ministarstva pravosuđa
http://e-izvadak.pravosudje.hr/home.htm mogu provjeriti zemljišnoknjižno stanje s tim da svi podatci s naznakom „verificiran“ odgovaraju stvarnom stanju, te mogu provjeriti i status zemljišnoknjižnog predmeta (način rješavanja predmeta, datum rješenja, datum provedbe u zemljišnu knjigu i datum otpreme).
Nakon što izvrše takove provjere na naznačenim stranicama, građani dolaskom u sud, mogu zatražiti i odmah dobiti službeni Z.K. izvadak koji je verificiran dok se izvadci iz ručno vođene knjige (podatci koji još nisu verificirani) izdaju u zakonskom roku.
U radno vrijeme primanja stranka radi i protokol, te građani mogu predati svoje zahtjeve za rješavanje ovom Zemljišnoknjižnom odjelu.


 Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić

sudski savjetnik: Ivan Šoša
voditeljica odjela: Mirjana Kovač
Obala kralja Tomislava 2       
21215 Kaštel Lukšić

tel:  (+385 21) 228-115
fax: (+385 21) 228-088 
  
 Poseban zemljišnoknjižni odjel Omiš

sudska savjetnica: Ksenia Čuljak
voditeljica odjela: Sanda Šantić
Trg kralja Tomislava 5
21310 Omiš

tel:  (+385 21) 755-163
fax: (+385 21) 757-607

 Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin

sudac: Miro Maslać, sutkinja: Ana Marović
voditeljica odjela: Mirela Peraica
Kralja Zvonimira 75
21210 Solin

tel: (+385 21) 246-395