Uvid u status sudskog predmeta
e predmet
Nastavak rada službe u Supetru
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

   Broj: Su-746-2020-34
   Split, 31. ožujka 2020.

Temeljem članka 31. stavak 1. i članak 32. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 4/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19 - dalje: Sudski poslovnik) predsjednica suda dana 31. ožujka 2020., donosi:

ODLUKU

Odluka predsjednice OSST-a broj Su-746/2020-23 od 23. ožujka 2020. kojom je zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19, te povodom Odluke Nacionalnog kriznog stožera o 21. ožujka 2020. o ograničavanju javnog prijevoza putnika, tereta i vozila prema otocima
privremeno obustavljen rad Stalne službe u Supetru
stavlja se izvan snage
te će rad ove stalne službe ubuduće biti organiziran u skladu s Odlukom o dežurstvu OSST-a broj Su 746/2020-33 od 31. ožujka 2020.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO

Odluka - posebni uvjeti usljed epidemije virusa Corona
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE

   Broj: Su -746/2020-32
   Split, 31. ožujka 2020.

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (NN 28/13,33/15,82/15,82/16 i 87/18) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) povodom preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine po nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko donosi slijedeću

O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Coronavirusom (COVID - 19) Općinski sud u Splitu, u sjedištu suda i u Stalnim službama u Sinju, Trogiru, Supetru i Starom Gradu, Zemljišnoknjižnom odjelu Split, Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu Solin, Omiš i Kaštel Lukšić
- neće primati stranke u vremenu od 1. travnja do 30. travnja 2020.
osim u izuzetnim slučajevima, (prijedlozi za upis u ZK postupcima i sl.) koji će svaki za sebe posebno procijeniti.
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na neodređeno
II. Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procjene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta, te da u slučaju odgode e-mailom, putem pošte ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.
III. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te ih nije moguće neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnim službama te posebnim zk odjelima.
IV. Sve informacije strankama se daju isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmeti ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).
V. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) stranke su dužne odlagati u kutije koje se nalazie na porti sjedišta suda u Splitu, ex. Vojarna sv. Križ, Dračavac, te na portama stalnih službi, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.
VI. Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu ("Apostille") stranke su dužne odlagati u kutije koje su biti postavljene na porti u sjedištu suda u Splitu, ex. Vojarna sv. Križ, Dračevac, te na portama stalnih službi s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stanke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.
VII. Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka sudu se dostavljaju isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakata (broj telefona ili e-mail) te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
VIII. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama, te je svim rješavaeljima upućena preporuka da im se pismena dostavljaju elektronskom poštom.
IX. Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima moguća je putem e-maila i poštom te telefona.
X. Sud prima samo stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu.
XI. Ova odluka stupa na snagu dana 1. travnja 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
XII. Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalnih službi, te ZK i posebnih ZK odjela te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

PREDSJEDNICA SUDA
Marina Boko

Broj zapisa: 17895-3119a
Kontrolni broj: 0d329-e9d60-37bc3
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARINA BOKO, L=SPLIT, O=OPĆINSKI SUD U SPLITU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
Skraćeno radno vrijeme
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE

   Broj: Su-746/2020
   Split, 24. ožujka 2020.

Općinski sud u Splitu, po predsjednici Općinskog suda u Splitu Marini Boko, temeljem članka 31. stavak 1. i članak 32. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19 - dalje: Sudski poslovnik), sukladno Uputi za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 Ministarstva uprave, Klasa: 011-02/20-01/76, Urbroj:515-01/1-20-3 od 19. ožujka 2020. (u daljnjem tekstu: Uputa) te temeljem objava i naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite, donosi

O D L U K U

Zbog eskalacije epidemije bolesti COVID-19, a na temelju prethodnih odluka predsjednice suda (Su-746/2020 od 18. i 23. ožujka 2020.) u svezi organizacije rada, u Općinskom sudu u Splitu uvodi se skraćeno radno vrijeme i to od 08,00-13,00 sati, bez dnevnog odmora.
Ova odluka stupa na snagu 24. ožujka 2020. i vrijedi do opoziva.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO
Obavijest virus Corona
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE SUDA

   Broj: Su - 746/2020-5
   Split, 13.ožujka 2020.

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (NN 28/13,33/15,82/15,82/16 i 87/18) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18 i 81/19) povodom preporuke Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, UR. BROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. godine po nazivom Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom (SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19), predsjednica Općinskog suda u Splitu Marina Boko donosi slijedeću

O D L U K U

I. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID -19) Općinski sud u Splitu, u sjedištu suda i u Stalnim službama u Sinju, Trogiru, Supetru i Starom Gradu, Zemljišnoknjižnom odjelu Split, Posebnom zemljišnoknjižnom odjelu Solin, Omiš i Kaštel Lukšić
- neće primati stranke u vremenu od 16. ožujka 2020. do 1. travnja 2020
osim u izuzetnim slučajevima, (prijedlozi za upis u ZK postupcima i sl.) koji će svaki za sebe posebno procijeniti.
- rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
II. Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procjene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanog ročišta, te da u slučaju odgode e-mailom, putem pošte ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.
III. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranicama suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda u sjedištu, ni u stalnim službama te posebnim zk odjelima.
IV. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmeti ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).
V. Zahtjeve za izdavanje Uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka (tzv. uvjerenja o nekažnjavanju) stranke će odlagati u kutije koje će se nalaziti na porti sjedišta suda u Splitu, ex. Vojarna sv. Križ, Dračavac, te na portama stalnih službi, s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stranke kontaktirati naknadno radi izdavanja uvjerenja u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.
VI. Zahtjeve za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu ("Apostille") stranke će odlagati u kutije koje će biti postavljene na porti u sjedištu suda u Splitu, ex. Vojarna sv. Križ, Dračevac, te na portama stalnih službi s obveznim navođenjem kontakata stranke (broj telefona ili e-mail) te će službenici suda stanke kontaktirati naknadno radi uručenja ovjerene isprave u točno određeno vrijeme idućeg radnog dana.
VII. Zahtjevi za izdavanje zk izvadaka će se sudu dostavljati isključivo putem pošte ili e-mailom, uz navođenje kontakata (broj telefona ili e-mail) te se stranke upućuju na aplikacije e-građani.
VIII. Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e-komunikacije ili poštom te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena putem pretinaca odvjetnika u sudu, odnosno neposredno u pisarnicama.
IX. Sva komunikacija suda s javnim bilježnicima će se svesti na komunikaciju e-mailom i poštom te telefonom.
X. Sud će primati samo stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu.
XI. Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.
XII. Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda i stalnih službi, te ZK i posebnih ZK odjela te objavljena na web stranici suda i u sredstvima javnog priopćavanja.

PREDSJEDNICA SUDA
Marina Boko


Broj zapisa: 17894-ea23f
Kontrolni broj: 02db0-c0246-92bc7
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARINA BOKO, L=SPLIT, O=OPĆINSKI SUD U SPLITU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
 
Oglasi i natječaji za radna mjesta

O B A V I J E S T

Ubuduće će se oglasi i natječaji za zaposlenje na sudu objavljivati u Glavnom izborniku s lijeve strane, u podmeniju Oglasi i natječaji za posao.


Rješenje o izboru kandidata 7 Su-2604/2019
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE

   Broj: 7 Su-2604/2019
   Split, 13. ožujka 2020.

Na temelju članka 52. stavka 1., 52 a. i 63. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) Općinski sud u Splitu, po predsjednici suda Marini Boko, u postupku prijma u državnu službu na neodređeno vrijeme, pokrenutom po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E
o izboru kandidata

I. PETRA KOMŠO, poslovni tajnik SSS, sa položenim državnim stručnim ispitom prima se u državnu službu u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar na neodređeno vrijeme.
II.Imenovana se prima u državnu službu uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.
II. Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata, donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto izabrane kandidatkinje kojim će se utvrditi dan stupanja na rad, te druga prava, obveze i odgovornosti iz državne službe.

Obrazloženje

Na temelju čl.45. Zakon o državnim službenicima i čl.2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br.78/17) Općinski sud u Splitu raspisao je natječaj za prijam u državnu službu 1(jednog) izvršitelja na radno mjesto administrativni referent- sudski zapisničar na neodređeno vrijeme, na temelju prethodnog odobrenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA:119-02/19-04/100449, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-19-02 od 28.listopada 2019.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 118/219 od 4. prosinca 2019., te na web stranicama Općinskog suda u Splitu, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Splitu objavljene su upute o provedbi postupka testiranja te opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta i pravni izvori za pripremu za testiranje kandidata/kinja. U javnom natječaju je navedeno da kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu čl.48. Zakona o državnim službenicima, dok je od stručnih uvjeta potrebno da su završili četverogodišnju srednju školu upravne, birotehničke ili ekonomske struke, odnosno gimnaziju ili drugi četverogodišnju srednju školu čiji nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit odnosno da se na javni natječaj mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave, te je isti tekao od 4.prosinca 2019. do 12. prosinca 2019..
Postupak za provedbu natječaja provela je Komisija za provedbu javnog natječaja koja je imenovana odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu od 9. prosinca 2019. sukladno članku 51. stavku 2. Zakona o državnim službenicima, te članku 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19 - u daljnjem tekstu Uredba).
Komisija je razmotrila sve podnesene prijave po objavljenom javnom natječaju za navedeno radno mjesto, te utvrdila da je podnijeto ukupno 12 (dvanaest) prijava. Od ukupnog broja podnesenih prijava 2 (dvije) prijave nisu ispunjavale formalne uvjete iz javnog natječaja, te se nisu smatrali kandidatom u natječajnom postupku, o čemu su isti obaviješteni putem elektroničke pošte, dok je ostalih 10 (deset) prijava pravovremeno, potpuno i udovoljava formalnim uvjetima javnog natječaja. Kandidati su pozvani na testiranje koje je objavljeno na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave 11. veljače 2020.. Testiranje je određeno za dan 19. i 21. veljače 2020.. Pisanoj provjeri znanja pristupilo je 6 (šest) kandidata.

Testiranje za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara provedeno je u dvije faze, od kojih se prva faza sastojala se od pisane provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj, a druga faza sastojala se od provjere poznavanja rada na računalu. Nakon provedene obje faze testiranja Komisija je utvrdila da 2 (dva) kandidata u drugoj fazi testiranja nisu udovoljila propisanim uvjetima natječajnog postupka, jer su ostvarili manje od 5 bodova, pa sukladno tome nisu bili pozvani da pristupe razgovoru (intervjuu) s Komisijom. 4 (četiri) kandidata zadovoljila su na testiranju, jer su u obje faze testiranje ostvarili najmanje 5 bodova, pa su sukladno članku 14. Uredbe pozvani na razgovor (intervju) s Komisijom.
Svi pozvani kandidati pristupili su razgovoru (intervjuu) koji je održan 21. veljače 2020..
Nakon provedenog pisanog testiranja Komisija je obavila razgovor (intervju) kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo. Temeljem članka 15.Uredbe Komisija je sastavila rang-listu kandidata s ukupnim brojem bodova po svim segmentima testiranja te je na sukladno članku 17. Uredbe dostavila predsjednici Izvješće o provedenom postupku javnog natječaja s priloženom rang listom kandidata.
Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, rezultate testiranja i dostavljenu rang listu kandidata, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar izabrana je kandidatkinja Petra Komšo.

Prilikom izbora kandidata posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.
Izabrana kandidatkinja Petra Komšo izabrana postigla je najbolji rezultat na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu), odnosno prema utvrđenoj rang-listi kandidata s obzirom na najveći ostvareni ukupni broj bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu), te najbolje odgovara uvjetima radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara.
Imenovana kandidatkinja ispunjava sve formalne uvjete tražene javnim natječajem: potrebnu stručnu spremu, stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine i položen državni ispit I. razine.
Po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje zapreka za njen prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Imenovana je dostavila uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je izabrana, uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja.
Probni rad u trajanju od tri mjeseca utvrđen je temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o državnim službenicima.
U skladu s odredbom članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.
O danu stupanja na rad, drugim pravima i obvezama i odgovornostima, a po izvršnosti ovog rješenja, donijet će se rješenje o rasporedu.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u 3 istovjetna primjerka.
Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odsjeku za materijalno-financijsko poslovanje suda – ovdje, po izvršnosti rješenja
- u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice – ovdje, po izvršnosti rješenja
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice – ovdje, po izvršnosti rješenja
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja
- u spis
4 7 Su-2604/2019

Broj zapisa: 17894-d7091
Kontrolni broj: 00adc-84304-e70ee
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARINA BOKO, L=SPLIT, O=OPĆINSKI SUD U SPLITU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
Rješenje 7 Su-2343/2019-78
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 7 Su-2343/2019-78
Split, 2. ožujka 2020.

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), Općinski sud u Splitu, po predsjednici suda Marini Boko, u postupku prijma u državnu na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

I. RAFAELA BOJANIĆ maturant gimnazije, IVANA BOKO upravni referent, ANA KELAVA maturant gimnazije, MAJA SMAJIĆ upravni referent, IVANA VULETIĆ ANTIĆ maturant gimnazije, MARIJA ZOVKO inokorespodent i ANITA ŽIŽAK tehničar i diplomirani ekonomist, primaju se u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižni referent, na određeno vrijeme od godinu dana, radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršenje obveza iz Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga koji je prihvaćen Zaključkom Vlade RH od 4. listopada 2018..
IV. Imenovanima se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.
V. Dan stupanja na rad, te druga prava, obveze i odgovornosti utvrdit će se rješenjem o rasporedu na radno mjesto.
VI. Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Općinski sud u Splitu raspisao je oglas za popunu radnih mjesta III vrste zemljišnoknjižnog referenta - 7 (sedam) izvršitelja/ice na određeno vrijeme, u sklopu provedbe Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga, osnovom prethodnih odobrenja Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/18-04/858, Urbroj: 514-04-01—01-01-19-08 od 25. siječnja 2019. i Ministarstva uprave Klasa: 112-02/19-01/139, Ubroj: 513-03-01-02/7-19-2 od 4. veljače 2019..
Oglas je objavljen 2. listopada 2020. na web stranici Općinskog suda u Splitu, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Splitu objavljene su upute o provedbi postupka testiranja te opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta i pravni izvori za pripremu za testiranje kandidata/kinja.

Odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu od 9. prosinca 2019. imenovana je Komisija za provedbu oglasa, sukladno čl. 51. st. 2. ZDS-a te odredbi čl. 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19 - u daljnjem tekstu Uredba).

Na oglas su zaprimljene 54 (pedesetčetiri) prijave za radno mjesto zemljišnoknjižni referent.
Komisija je razmotrila sve podnesene prijave na oglas, te utvrdila da 13 (trinaest) prijava ne ispunjava formalne uvjete oglasa, te se nisu smatrali kandidatom u postupku oglasa o čemu su isti obaviješteni putem elektroničke pošte, dok su ostale prijave pravovremene, potpune i udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa. Kandidati su pozvani na testiranje koje je objavljeno na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave 13. siječnja 2020. Testiranje je određeno za dan 22. siječnja 2020.. Pisanoj provjeri znanja pristupilo je 13 (trinaest) kandidata.
Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta sastojalo se od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas. Nakon provedene pisane provjere znanja Komisija je utvrdila 1 (jedna) kandidatinja nije udovoljila propisanim uvjetima postupka povodom oglasa, jer je ostvarila manje od 5 bodova, pa sukladno tome nije bila pozvana da pristupi razgovoru (intervjuu) s Komisijom. 12 (dvanaest) kandidata zadovoljilo je na pisanoj provjeri znanja jer su ostvarili najmanje 5 bodova, pa su sukladno odredbi članka 14. Uredbe pozvani na razgovor (intervju) s Komisijom.
Svi pozvani kandidati pristupili su razgovoru (intervjuu) koji je održan 29. siječnja 2020.
Nakon provedenog pisanog testiranja Komisija je obavila razgovor (intervju) kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo. Također su svi kandidati pokazali spremnost na rad u svim stalnim službama ovog suda (Trogir, Omiš, Supetar). Temeljem čl. 15. Uredbe Komisija je sastavila rang-listu kandidata s ukupnim brojem bodova po svim segmentima testiranja te je na temelju čl. 17. Uredbe dostavila predsjednici Izvješće o provedenom postupku oglasa s priloženom rang listom kandidata.
Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj, rezultate testiranja i dostavljenu rang listu kandidata, na radno mjesto zemljišnoknjižni referent primljeni su sljedeći kandidati: Ivana Boko, Marija Zovko, Ana Kelava, Ivana Vuletić Antić, Anita Žižak, Rafaela Bojanić i Maja Smajić.
3 Prilikom izbora kandidata posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.
Za prijem u državnu službu izabrani su imenovani kandidati jer su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu), odnosno prema utvrđenoj rang-listi kandidata s obzirom na najveći ostvareni ukupni broj bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu), te najbolje odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se primaju.
Imenovani kandidati ispunjavaju sve formalne uvjete tražene oglasom: potrebnu stručnu spremu i stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine. Po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje zapreka za njihov prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Imenovani su dostavili uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju u državnu službu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.
Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima.
U skladu s odredbom članka 61. stavak 10. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.
Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja temeljem članka 61. stavak 12. Zakona o državnim službenicima.
O danu stupanja na rad, drugim pravima i obvezama i odgovornostima donijet će se rješenje o rasporedu.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u 3 istovjetna primjerka.
Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odsjeku za materijalno-financijsko poslovanje suda - ovdje
- u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja
- u spis

Broj zapisa: 17894-6c2d0
Kontrolni broj: 03931-f4629-3b64f
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARINA BOKO, L=SPLIT, O=OPĆINSKI SUD U SPLITU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
Obustava postupka 7 Su-2801/2019
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE SUDA

    Broj: 7 Su-2801/2019
   Split, 19. veljače 2020.

Na temelju odredbi članka 50.b. stavak 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) predsjednica Općinskog suda u Splitu donosi

O D L U K U
o obustavi postupka

I. Obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme na radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar (dva izvršitelja/ice), po raspisanom Oglasu Općinskog suda u Splitu broj 7 Su-2801/2019 od 2. prosinca 2019., objavljenom 5. prosinca 2019. na web stranicama Ministarstva uprave, Općinskog suda u Splitu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
II. Postupak prijma za radno mjesto u točki I Odluke obustavlja se iz razloga što se popunjavanje radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara ne može provesti zbog bitno promijenjenih okolnosti nakon raspisivanja oglasa.
III. Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Općinskog suda u Splitu.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO

Broj zapisa: 17894-14bd9
Kontrolni broj: 09bd0-294b1-de91a
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARINA BOKO, L=SPLIT, O=OPĆINSKI SUD U SPLITU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
Rješenje o prijmu u državnu službu
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 7 Su-3004/2019
Split, 21. veljače 2020.

Na temelju članka 52. stavak 1. i članka 63. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17, 70/19 i 98/19), Općinski sud u Splitu, po predsjednici suda Marini Boko, u postupku prijma u državnu na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla, pokrenutog po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

I. LUKA BEČIĆ poslovni tajnik, IVANA GILIĆ KUKO komercijalist, MARINA MARIĆ ekonomist, DANIELA NAZOR maturant gimnazije i JELENA ŽAPER komercijalist, primaju se u državnu službu u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova do 30. lipnja 2020..
II. RAFAELA JUKIĆ ekonomist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižni referent na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, do 30. lipnja 2020..
III. LARA VUŠKOVIĆ ekonomist, prima se u državnu službu u Općinski sud u Splitu na radno mjesto III vrste zemljišnoknjižni referent na određeno vrijeme u sklopu provedbe Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga.
IV. Imenovanima se utvrđuje probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.
V. Dan stupanja na rad, te druga prava, obveze i odgovornosti utvrdit će se rješenjem o rasporedu na radno mjesto.
VI. Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.
2 7 Su-3004/2019
Obrazloženje
Općinski sud u Splitu raspisao je uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Klasa: 119-02/19-04/100092, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-19-02 od 18. lipnja 2019. i Klasa: 119-02/18-04/858, Urbroj: 514-04-01-01-01-19-08 od 25. siječnja 2019., te Ministarstva uprave Klasa:112-02/19-01/139, Urbroj: 515-03-01-02/7-19-2 od 4. veljače 2019. i Klasa: 112-02/19-01/489, Urbroj: 515-03-01-02/2-19-2 od 5. srpnja 2019. oglas za prijam u državnu službu 5 (pet) izvršitelja/ica na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara i 2 (dva) izvršitelja/ica na radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova. Oglas je objavljen 18. prosinca 2019. na web stranici Općinskog suda u Splitu, Ministarstva uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Splitu objavljene su upute o provedbi postupka testiranja te opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta i pravni izvori za pripremu za testiranje kandidata/kinja.
Odlukom predsjednice Općinskog suda u Splitu od 13. siječnja 2020. imenovana je Komisija za provedbu oglasa, sukladno čl.51.st.2. ZDS-a te odredbi čl.8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17- u daljnjem tekstu Uredba).
Na oglas je zaprimljeno 12 (dvanaest) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i 25 (dvadesetpet) prijava za radno mjesto zemljišnoknjižni referent.
Komisija je razmotrila sve podnesene prijave na oglas, te utvrdila da dvije (2) prijave za radno mjesto administrativni referent-zapisničar i pet (5) prijava za radno mjesto zemljišnoknjižni referent ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te se nisu smatrali kandidatom u postupku oglasa o čemu su isti obaviješteni putem elektroničke pošte, dok su ostale prijave pravovremene, potpune i udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa. Kandidati su pozvani na testiranje koje je objavljeno na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave 15. siječnja 2020. Testiranje je određeno za dan 24. siječnja 2020.. Pisanoj provjeri znanja za administrativnog referenta-zapisničara pristupilo je šest (šest) kandidata , a za radno mjesto zemljišnoknjižni referent 12 (dvanaest) kandidata.
Testiranje za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar se sastojalo od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas. Nakon provedene pisane provjere znanja Komisija je utvrdila da je svih 6 (šest) kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar zadovoljilo pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina jer su ostvarili najmanje 5 bodova.
Komisija je svih 6 kandidata pozvala na drugu fazu testiranja-daktilografsko testiranje koje je održano 24. siječnja 2020. i na koju su pristupili svi kandidati. Nakon provedenog daktilografskog testiranja koje je obuhvaćalo provjeru brzine točnosti pisanja na osobnom računalu (5 min prijepisa slobodnog teksta s papira i 3 min usmeni diktat) Komisija je utvrdila da je svih 6 (šest) kandidata zadovoljilo u tom dijelu provjere znanja, te ih je sukladno odredbi članka 14. Uredbe pozvala na intervju.
Testiranje za radno mjesto zemljišnoknjižnog referenta sastojalo se od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas. Nakon provedene pisane
3 7 Su-3004/2019
provjere znanja Komisija je utvrdila da 12 (dvanaest) kandidata zadovoljava pisanu provjeru znanja, pa su sukladno odredbi članka 14. Uredbe pozvani na razgovor (intervju) s Komisijom.
Svi pozvani kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i zemljišnoknjižni referent pristupili su razgovoru (intervjuu) koji je održan 29. siječnja 2020.
Nakon provedenog pisanog testiranja Komisija je obavila razgovor (intervju) kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo. Također su svi kandidati pokazali spremnost na rad u svim stalnim službama ovog suda (Trogir, Omiš, Supetar). Temeljem čl. 15. Uredbe Komisija je sastavila rang-listu kandidata s ukupnim brojem bodova po svim segmentima testiranja te je na temelju čl. 17. Uredbe dostavila predsjednici Izvješće o provedenom postupku oglasa s priloženom rang listom kandidata.
Prilikom izbora kandidata posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.
Nakon što je izvršen uvid u dokumentaciju priloženu uz prijavu na natječaj, rezultate testiranja i dostavljenu rang listu kandidata, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme primljeni su sljedeći kandidati: Luka Bečić, Ivana Gilić Kuko, Marina Marić, Daniela Nazor i Jelena Žaper, a na radno mjesto zemljišnoknjižni referent kandidatkinje Rafaela Jukić i Lara Vušković.
Za prijem u državnu službu izabrani su imenovani kandidati jer su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu), odnosno prema utvrđenoj rang-listi kandidata s obzirom na najveći ostvareni ukupni broj bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu), te najbolje odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se primaju.
Imenovani kandidati ispunjavaju sve formalne uvjete tražene oglasom: potrebnu stručnu spremu i stečeno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine. Po službenoj dužnosti provjereno je nepostojanje zapreka za njihov prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Imenovani su dostavili uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju u državnu službu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa.
Probni rad je utvrđen temeljem odredbe članka 61. stavak 4. Zakona o državnim službenicima.
U skladu s odredbom članka 61. stavak 10. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.
Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja temeljem članka 61. stavak 12. Zakona o državnim službenicima.
4 7 Su-3004/2019
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci rješenja.

PREDSJEDNICA SUDA
MARINA BOKO

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u 3 istovjetna primjerka.
Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odsjeku za materijalno-financijsko poslovanje suda - ovdje
- u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja
- u spis

Broj zapisa: 17894-2f8e5
Kontrolni broj: 08287-c5e61-59a0c
Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARINA BOKO, L=SPLIT, O=OPĆINSKI SUD U SPLITU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Splitu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
Obavijest o testiranju
REPUBLIKA   HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
SPLIT

KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
 
   Broj: 7 Su-2117/2019
   Split,  17. veljače 2020.  

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


prijavljenim na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u
Općinski sud u Splitu,

Na temelju članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine Republike Hrvatske broj 78/17 i 73/19, dalje Uredba), povodom raspisanog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radna mjesta III vrste administrativni referent – upisničar (jedan izvršitelj/ica), administrativni referent (jedan izvršitelj/ica) i administrativni referent – sudski zapisničar na pola radnog vremena  – 1 (jedan) izvršitelj/ica, objavljenog na web-stanici Ministarstva uprave, web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu i web-stranici nadležne službe za zapošljavanje, sve dana 30. listopada 2019., pozivaju se na testiranje kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju propisane i u oglasu objavljene uvjete.

Testiranje kandidata održat će se u prostoriji Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana 26. veljače 2020. (srijeda) s početkom u 9,45 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na oglas, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.

Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

1.    Sadržaj testiranja:

        Radno mjesto administrativni referent – upisničar i administrativni referent:
a)    Pismena provjera znanja: Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja 
b)    Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta)
c)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

        Radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:
a)    Pismena provjera znanja: Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja 
b)    Testiranje rada na računalu (prijepis u trajanju od 5 minuta i diktat u trajanju od 3 minute)
c)    Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa.

2.    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata:


Za radno mjesto administrativni referent – upisničar, administrativni referent i administrativni referent  – sudski zapisničar:
a)    Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14,  49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19) - www.nn.hr
b)    Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17 i 119/18) – www.nn.hr
c)    Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18 i 53/19) - www.nn.hr

3.    Postupak testiranja kandidata, pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata. 

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata. 

      Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a)    koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b)    koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c)    napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d)    razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

     Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja za sva tri radna mjesta -  pisani test provjere poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 20 minuta. Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova. Test sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom. Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su na provjeri znanja dobili najmanje 5 bodova, nakon čega mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.

Po završenoj pisanoj provjeri kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja: kandidati za radna mjesta administrativni referent – upisničar i administrativni referent provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis), a kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis) i 3 minute (diktat). Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za unos teksta ostvario najmanje 5 bodova.
    Kandidati koji uspješno polože pisani test i provjeru rada na računalu pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu. 

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

    Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru  (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

4.    Opis poslova i podatci o plaći:

Opis poslova:

1.    Administrativni referent – upisničar obavlja sve poslove na pojedinom upisniku kroz sustav "eSpis" u skladu s odredbama Sudskog poslovnika, te obavlja druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi predsjednik suda i upravitelj sudske pisarnice.
2.    Administrativni referent otprema putem pošte pripremljene otpravke sudskih odluka i drugih pismena, razvrstava i upisuje pismena za otpremu u odgovarajuće knjige za otpremu i dostavljanje, obavlja dostavu – otpremu sudskih spisa na druge sudove, dostavlja i ulaže pismena namijenjena odvjetnicima u sudske pretince, uručuje pismena odvjetnicima, obavlja unutarnju dostavu u sudu, svakodnevno vodi evidenciju o broju uručenih pismena, vodi brigu o rokovima, neuručena pismena po proteku roka za preuzimanje objavljuje na oglasnoj ploči, razvrstava pismena za ostale sudionike sudskog postupka po sudskim pretincima,  otvara i zatvara pojedine pretince prema obavijesti Hrvatske odvjetničke komore, obavlja ostale poslove vezane uz rad otpremne pisarnice propisane Sudskim poslovnikom, kao i ostale poslove po nalogu voditelja otpremne pisarnice.
3.      Administrativni referent – sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise.

Podatci o plaći:

1.    Radno mjesto administrativnog referenta - upisničara: Članak 9. podstavak f) Radna mjesta III. vrste, Opći i administrativni poslovi, stavak 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 
2.    Radno mjesto administrativnog referenta: Članak 3. stavak c. točka 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 
3.    Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak  9., podstavak f) Radna mjesta III. vrste, Opći i administrativni poslovi, stavak 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 73/19), koja je objavljena na www.nn.hr. 

O rezultatima oglasa kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

    Svi kandidati prijavljeni na oglas (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.                                                                                                                                       

Komisija za provedbu oglasa