Korisne informacije i obrasci

IZDAVANJE POTVRDA DA NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA KOJA JE STALA NA PRAVNU SNAGU, A NITI IZREČENA NEPRAVOMOĆNA OSUĐUJUĆA PRESUDA ZA KAZNENA DJELA ZA KOJA JE ZAPRIJEĆENA NOVČANA KAZNA ILI ZATVOR

 

 

PISARNICA STALNE SLUŽBE SUPETAR

I. KAT - SOBA BR. 7
tel: 021/640-932, 640/933

 


UREDOVNO VRIJEME
PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK


08:00 - 10:45 i 11:45 - 13:30

 


Ispunjeni podnesak se podnosi u sudskoj pisarnici.


Pristojba potvrde o nevođenju kaznenog postupka se ne naplaćuje u svrhu:
• zasnivanja radnog odnosa
• reguliranja invalidnosti
• reguliranja mirovine
• socijalne pomoći


Pristojba potvrde za druge svrhe se naplaćuje u iznosu od 30,00 kn koja se naplaćuje u državnim biljezima.


Invalidi Domovinskog rata i obitelji poginulih branitelja su oslobođeni od plaćanja sudske pristojbe.

 

 

 

 

 
OVJERE ISPRAVA NAMIJENJENIH UPORABI U INOZEMSTVU

 


PISARNICA STALNE SLUŽBE SUPETAR 
I. KAT - SOBA BR. 8
tel: 021/640-934

UREDOVNO VRIJEME
PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK I PETAK

08:00 - 10:45 i 11:45 - 13:30 Sve informacije mogu se dobiti na gore navedeni telefon.

Međunarodna legalizacija se radi na diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima (Izvadak iz matice rođenih, Izvadak iz matica vjenčanih, Izvadak iz matice umrlih, Potvrda o slobodnom bračnom stanju i slično), potvrdama i svim javnim ispravama ovjerenim po javnom bilježniku (punomoći, izjave i slično), a koristiti će se izvan Republike Hrvatske.

Kod ovjere potrebno je dostaviti izvornike isprave. Ako je potreban prijevod isprave, on mora biti sačinjen po ovlaštenom sudskom tumaču. Za sudski spis potrebna je obična preslika svih isprava koje se ovjeravaju.


Pristojba:

•za svaki izvornik isprave 50,00 kn

•za svaki prijevod izvornika 60,00 kn

•pristojba se ne naplaćuje za ostvarivanje prava iz
socijalnog osiguranja u inozemstvu

Pristojba se naplaćuje u državnim biljezima