Uknjižba Z i Zs

Popis potrebnih dokumenata za upis stvarnih  i drugih prava (Uknjižba Z i ZS)

 

DAROVANJE

 • Prijedlog (2x)
 • Ugovor o darovanju*
 • Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
 • Pristojba od 250,00 kn
 • * Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

 

FIDUCIJARNI PRIJENOS

 • Prijedlog (2x)
 • Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
 • Pristojba - oslobođeno

 

HIPOTEKA

 • Prijedlog (2x)
 • Ovjereni ugovor o kreditu*
 • Pristojba od 250 kn
 • Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe.
 • * Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa.

 

KUPOPRODAJA

 • Prijedlog (2x)
 • Ugovor o kupoprodaji*
 • Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
 • Pristojba od 250,00 kn
 • * Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

 

 OSTAVINA

 •  Provedba pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju se vrši po službenoj dužnosti.

 

PRIVREMENA MJERA

 • Uknjižba privremene mjere se vrši po službenoj dužnosti, na temelju pravomoćnog rješenja suda.

 

ZAMJENA

 • Prijedlog (2x)*
 • Ugovor o zamjeni*
 • Pristojba od 250,00 kn, osim kod arondacije.
 • * Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa.

 

DIOBA - RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA

 • Prijedlog (2x)
 • Diobeni ugovor*
 • Oslobođeno od plaćanja sudske pristojbe.
 • * Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa.

 

ETAŽIRANJE

 • Prijedlog (2x)
 • Potvrda Ureda državne uprave (Ureda za prostorno uređenje) o posebnim dijelovima.
 • Sporazum suvlasnika o uspostavi prava vlasništva na posebnim dijelovima* (ako se radi o više suvlasnika).
 • Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku).
 • Pristojba od 250,00 kn
 • * Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa.

 

PRETVORBA

 • Prijedlog (2x)
 • Izvod iz registra Trgovačkog suda
 • Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju
 • Rješenje o iskazu  nekretnina
 • Pristojba od 250,00 kn