e-Predmet

 

 

Od 18.travnja 2013. Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet javnu uslugu "e-Predmet".

Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr/ mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.