Javni bilježnici

 

Sandra Naumovska - vršitelj dužnosti javnog bilježnika

Trg Sv. Josipa 9

33 520 Slatina

 

Antun Novačić

Trg pl. Mihalović 2

33 515 Orahovica

tel: 033/674-336

e-mail: jb-antun-novacic@vt.t-com.hr