Sudski tumači
 Ime i prezime
 Adresa
E-mail
Zanimanje
Tumač za jezik
 Liljana Vučković
Slatina, Kralja Zvonimira 72 ljiljanavuckovic@yahoo.com
profesor
njemački, engleski
 Jelena Šimić
Virovitica, M. Gupca 20 jelena.simic1@vip.hr
profesor
francuski, engleski
 Hrvoje Turčinović
Virovitica, N.Š. Zrinskog 5 pero.turcinovic@vt.htnet.hr
profesor
talijanski, njemački
 Martina Blažević
Virovitica, Ivana Mažuranića 75 ramtina@net.hr
 dipl. učitelj
engleski
 Ivan Vrkić
Orahovica, Stošićevo šetalište 61 ivrkic@inet.hr
 dipl. oecc.
njemački, srpski
 Pavo Leko
Orahovica, Lj. Gaja 35 ž
pavo.leko1@vt.t-com.hr
 profesor njemački
 Boris Kozjak
Virovitica, A. Šenoe 3 odvjetnik_kozjak@net.hr
dipl. iur.
njemački
 Istvan Karacsonyi
Virovitica, Dr. Andrije Štampara 17 marija.karacsonyi@public.srce.hr
dr. veterinarske medicine
 mađarski
Beatrix Kocsis
Slatina, K. Zvonimira 104 beatrix.kocsis1@vt.t-com.hr
stomatolog
mađarski
 Greta Lazić
Slatina, Brune Bušića 37 greta.lazic@mail.inet.hr
 profesor  engleski
 Nina Fletko Venus
 Slatina, Grigora Viteza 5 nina.fletko.venus@vt.t-com.hr
 profesor njemački, engleski