Radno vrijeme

 

Radno vrijeme Stalne službe u Slatini:

7:00 - 15:00 sati

 

Rad sa strankama u sudskoj pisarnici:

8:00 - 13:00 sati

8:00 - 15:00 sati za hitne postupke


 

Rad sa strankama u zemljoknjižnom odjelu Stalne službe u Slatini

7:30 - 12:00 sati

 

Rad sa strankama u zemljoknjižnom odjelu u Orahovici

7:00 - 15:00 sati


Dnevni odmor:

10:00 - 10:30 sati