Zabilježba Z i Zs

Zabilježba Z i Zs

 

SPORA

 • Prijedlog (2x)
 • Dokaz da se vodi postupak (kod suda ili drugog nadležnog tijela - primjerak tužbe s pečatom prijema Primjene pisarnice)
 • Pristojba od 50,00 kn ako prijedlog podnosi stranka, a ne naplaćuje se ako je na temelju sudskog rješenja.

 

STARATELJSTVA

 • Prijedlog (2x)
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb s kalauzulom pravomoćnosti

 

UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

 • Prijedlog (2x)
 • Ugovor*
 • Pristojba od 50,00 kn se naplaćuje na ugovor ovjeren kod suda, a pristojba se ne naplaćuje ako se radi o javnobilježničkom aktu.
 • *Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa.

 

POSTUPKA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINA NA PODRUČJU RH PRED MINISTARSTVOM VANJSKIH POSLOVA RH

 • Kupoprodajni ugovor
 • Preselika zahtjeva za izdavanje suglasnosti radi stjecanja prava vlasništva na nekretnini zaprimljenog kod MVP RH (za strane državljane) primjerak s pečatom Prijemne pisarnice
 • Pristojba od 50,00 kn