Brisanje uknjižbe Z i Zs

Uknjižba brisanja Z i Zs

 

PRAVA PLODUŽIVANJA, PRAVA UPORABE ILI PRAVA STANOVANJA

 • Prijedlog (2x)
 • Smrtni list ili izjava o dobrovoljnom odricanju s izvršenom ovjerom potpisa
 • Pristojba od 50,00 kn

 

MALODOBNOSTI

 • Prijedlog (2x)
 • Rodni list
 • Pristojba od 50,00 kn

 

ZABILJEŽBE SPORA

 • Vrši se službeno i u tom slučaju sudska pristojba se ne naplaćuje, a ako se vrši po prijedlogu stranke, tada se naplaćuje sudska pristojba u iznosu 50,00 kn.
 • Prijedlog (2x)
 • Rješenje (Odluka suda)

 

HIPOTEKE

 • Prijedlog (2x)
 • Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju s izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika (ako pravnu osobu predstavlja fizička osoba onda se zahtijeva i potvrda iz registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe)
 • Pristojba od 50,00 kn

 

PRIVREMENE MJERE

DRAŽBE

DRAŽBENOG ROČIŠTA

 •  Vrši se po službenoj dužnosti, na temelju rješenja suda.