Početna stranica

 

Dobrodošli na službene stranice

Općinskog suda u Splitu - Stalna služba u Sinju 

     internet adresa :
  http://sudovi.pravosudje.hr/ossinj
      oglasna ploča  :   http://e-oglasna.pravosudje.hr/
      e-mail adresa  :  ssusinju@osst.pravosudje.hr